Today's Pick Up
ベトナム人留学生のためのガイドブック.jpg
0  0
『ベトナム人留学生のための日本留学ガイドブック2024』が発行されました。今回は、日本の生活編・日本留学編・学校案内に大きく分けて紹介しており、新たに「ベトナム人留学生から人気の学校特集」が追加されました。この1冊があれば、日本の生活での疑問や不安が解消すること間違いなし! 

Diễn đàn học tập
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

Phạm vi việc làm cho sinh viên nước ngoài theo học tại các trường dạy nghề sẽ được mở rộng đáng kể!

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-12-27 15:48 閲覧数378回 Comments0件

Phm vi vic làm cho sinh viên nước ngoài theo hc ti các trường dy ngh sẽ được m rng đáng k!

 

 

3.jpg

 

 


Vào tháng 6 năm nay, vi vic thành lp 「H thng chng nhn các chương trình xúc tiếphát tringh nghi

cho sinhviên quốc tế」, phm vi vic làm cho sinh viên nước ngoài theo hti các trường dy ngh đã m rng đáng k

Cho đến nay, cơ hi vic làm ti Nht Bn dành cho sinh viên tt nghip các trường dy ngh 

vn ch gii hn trong lĩnh vc chuyên ngành ca h

Tuy nhiên, 「Khóa hc phi được B trưởng B Giáo dc, Văn hóa, Th thao, Khoa hc và Công ngh chng nh

là khóa hc chuyên ngành thc hành」, 「T l sinh viên nước ngoài chiếm dướmt na s sinh viên theo hc, 

và có s tương tác vi sinh viên Nht Bn」. 

Sinh viên tt nghip các trường dy ngh (khong 300 trong s khong 2.800 trường trên toàn quc) 

đáp ng các yêu cu nhưCó môi trường giáo dc cho phép h theo đui mc tiêu ngh nghip ca mình」 

được kỳ vng sẽ làm vic trong các lĩnh vc không liên quan đến chuyên ngành ca h tr nên kh thi. 

Bng cách gim bt yêu cu công vic, nhiu sinh viên quc tế sẽ có th tìm được vic làm ti Nht Bn.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

★ Để biết thêm nhu cầu của du học sinh, vui lòng tham khảo 

Hiệp hội các trường đào tạo chuyên ngành thủ đô Tokyo (Tokyo Sen).

Trang web cung cp nhng thông tin mi nht cho nhng ai quan tâm đến vi

du hc ti [Hàn Quc, Đài Loan và Vit Nam] !

 

 

Xut bn nhng tin tc mi nht ca trường và video ca sinh viên.

▶ https://k-tsk.or.kr/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


20221212120134_c73c40dae3e042e8dd31b154d5f01b46_goml.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 168 bài viết – Trang 1
検索

Diễn đàn học tập 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-08-30 517 0
Thông báo 2023-07-05 544 0
Thông báo 2023-07-05 420 0
Thông báo 2023-07-05 473 0
Thông báo 2022-09-27 1267 0
Thông báo 2022-09-13 1574 0
Thông báo 2022-04-18 2375 0
Thông báo 2018-08-21 2122 0
160 2024-06-03 232 0
159 2024-06-03 228 0
158 2024-05-20 268 0
157 2024-05-17 287 0
156 2024-05-17 310 0
155 2024-05-17 278 0
154 2024-05-17 235 0
153 2024-05-17 219 0
152 2024-04-19 159 0
151 2024-04-19 138 0
150 2024-04-19 156 0
149 2024-04-18 147 0
148 2024-04-18 157 0
147 2024-04-18 118 0
146 2024-04-18 112 0
145 2024-04-18 105 0
144 2024-04-18 92 0
143 2024-04-18 107 0
142 2024-04-18 98 0
141 2024-04-18 104 0
140 2024-04-18 91 0
139 2024-04-18 93 0
138 2024-04-18 113 0
137 2024-04-18 107 0
136 2024-04-18 96 0
135 2024-04-18 103 0
134 2024-04-16 129 0
133 2024-04-10 131 0
132 2024-04-10 184 0
131 2024-04-10 121 0
130 2024-04-10 210 0
129 2024-04-10 143 0
128 2024-04-10 89 0
127 2024-04-10 203 0
126 2024-04-10 204 0
125 2024-04-10 163 0
124 2024-04-10 138 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.