Today's Pick Up
도쿄노선도 2022-1.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。

Diễn đàn học tập
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

[Tin tức sinh viên quốc tế] Yêu cầu về năng lực tiếng Nhật khi nhập học vào các trường chuyên môn ở Nhật đã được thay đổi một phần

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-20 16:02 閲覧数122回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

 

Mt s thay đi đã được thc hin đi vi yêu cu v trình đ tiếng Nht đi vi người nước ngoài mun vào các trường chuyênmôn ca Nht Bn.

 

Do s thay đi này trong Pháp lnh ca B trưởng v Tiêu chun nhp cnh các yêu cu v tiếng Nht đ theo hc ti mt trường chuyênmôn hoc các trường khác phi đáp ng mt trong nhng điu sau.


Người đã đã hc tiếng Nht tmt năm tr lên ti mt cơ s giáo dc tiếng Nht được công nhn hoc chng nhn bi B Tư pháp.

 

Người đã chng minh được kh năng tiếng Nht đ đ hc ti các trường chuyên môn hoccác trường khác thông qua kỳ thi (đt đim N2 hoc N1 ca JLPT, hoc đt đim trên 200 đim trong phn tiếng Nht ca kỳ thi du hc Nht Bn, hoc đt đim trên 400 đim trong BJT - Business Japanese Proficiency Test).

 

Người đã hoàn thành ít nht 1 năm hc ti mt trường được quy đnh trong lut Giáo dc (tr trường mu giáo).

 

 

 

 

Trước đây, điu kin đ nhp hc vào các trường chuyên ngành là đã hoàn thành ít nht 6 tháng hc tiếng Nht ti cơ quan được công nhn bi B Tư pháp. Tuy nhiên, vi sa đi này, nhng sinh viên du hc sinh không th đáp ng yêu cu trong mc ② hoc ③ sẽ bt buc phi tham gia ít nht 1 năm hc tiếng Nht trước khi nhp hc vào trường chuyên môn.

 

Ngoài ra, nhng sinh viên du hc sinh đến t nước ngoài, đã có Giy chng nhn xác nhn tư cách cư trú và nhp cnh vào Nht Bn, và nhp hc trc tiếp vào trường chuyên môn sẽ được cp mt thi gian hoãn theo quy đnh. Trong thi gian hoãn này, đến ngày 25 tháng 4 năm 2025, sinh viên vn có th được phép nhp hc vào các trường chuyên môn nếu đã hoàn thành ít nht 6 tháng hc tiếng Nht ti các cơ s giáo dc tiếng Nht trong nước Nht Bn.

 

 

 

 

Trường hp này ch yếu áp dng cho nhng người đã hc tiếng Nht ti cơ s giáo dc tiếng Nht trước đó, sau đó tr v quc gia ca mình, và sau đó mun nhp hc li vào các trường chuyên ngành ti Nht Bn.

 

Ngoài ra, nhng du hc sinh đã hc tiếng Nht ti các cơ s giáo dc tiếng Nht trong nước Nht Bn, và sau đó np đơn gia hn thi gian lưu trú trước hoc sau khi nhp hc vào trường chuyên môn, cũng sẽ áp dng bin pháp chuyn tiếp tương t trong vòng 2 năm, cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2026.

 

 

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

Đ biết thêm thông tin v nhu cu đa dng ca sinh viên quc tế, vui lòng xem trang web chính thc ca Hip hi các trường Cao đng Đào to Chuyên ngành Th đô Tokyo (東専各).

Chúng tôi đã m mt trang web cung cp nhng thông tin mi nht cho nhng ai quan tâm đến vic du hc ti [Hàn Quc, Đài Loan và Vit Nam]!

Chúng tôi cũng xut bn nhng tin tc mi nht ca trường và video ca sinh viên.

▶ https://k-tsk.or.kr/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 169 bài viết – Trang 1
検索

Diễn đàn học tập 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-08-30 441 0
Thông báo 2023-07-05 456 0
Thông báo 2023-07-05 343 0
Thông báo 2023-07-05 407 0
Thông báo 2022-09-27 1197 0
Thông báo 2022-09-13 1499 0
Thông báo 2022-04-18 2291 0
Thông báo 2018-08-21 2052 0
161 2024-06-03 63 0
160 2024-06-03 49 0
159 2024-05-30 33 0
2024-05-20 123 0
157 2024-05-17 137 0
156 2024-05-17 153 0
155 2024-05-17 161 0
154 2024-05-17 148 0
153 2024-05-17 131 0
152 2024-04-19 107 0
151 2024-04-19 80 0
150 2024-04-19 99 0
149 2024-04-18 101 0
148 2024-04-18 98 0
147 2024-04-18 68 0
146 2024-04-18 62 0
145 2024-04-18 55 0
144 2024-04-18 52 0
143 2024-04-18 53 0
142 2024-04-18 53 0
141 2024-04-18 55 0
140 2024-04-18 50 0
139 2024-04-18 45 0
138 2024-04-18 54 0
137 2024-04-18 58 0
136 2024-04-18 45 0
135 2024-04-18 55 0
134 2024-04-16 84 0
133 2024-04-10 84 0
132 2024-04-10 102 0
131 2024-04-10 71 0
130 2024-04-10 122 0
129 2024-04-10 87 0
128 2024-04-10 55 0
127 2024-04-10 115 0
126 2024-04-10 97 0
125 2024-04-10 83 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.