Today's Pick Up
ランキングでみる日本留学大辞典.jpg
0  0
最新の留学ニュース、ワーキングホリデーの手続き、日本での生活情報などが韓国語で掲載されています。専攻別の専門学校の学科についてもご確認ください。 

Diễn đàn học tập
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

Các trường được phê duyệt cho hệ thống mới “Chương trình khuyến khích phát triển nghề nghiệp cho sinh viên nước ngoài” đã được công bố!

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-17 15:54 閲覧数309回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Các trường được phê duyt cho h thng mi

“Chương trình khuyến khích phát trin ngh nghip cho sinh viên nước ngoài” đã được công b!

 

 

 

B Giáo dc, Văn hóa, Th thao, Khoa hc và Công ngh va công b h thng "Chương trình khuyến khích phát trin ngh nghip cho sinh viên nước ngoài", cho phép sinh viên quc tế đã tt nghip các trường dy ngh cung cp nn giáo dc cht lượng cao, có được s linh hot như sinh viên tt nghip đi hc trong vic xác đnh các yêu cu thay đi tình trng cư trú khi tìm kiếm vic làm đã công b vào ngày 29 tháng 3 các trường được chng nhn cho năm đu tiên (2023).

 

 

Cho đến nay, khi các sinh viên quc tế tt nghip các trường dy ngh Nht Bn np đơn xin cư trú ''K sư/Chuyên gia v Nhân văn/Dch v Quc tế'', yêu cu mt mc đ liên quan đáng k gia ni dung chuyên ngành ti trường và công vic d đnh làm vic nơi làm vic. Tuy nhiên, t nay tr đi, ch nhng sinh viên quc tế tt nghip t các trường được công nhncó th làm vic trong các lĩnh vc không liên quan trc tiếp đến chuyên ngành ca h.

 

 

 

Trong năm đu tiên này, 188 trường hc và 475 khoa đã được chng nhn, bao gm các trường được lit kê dưới đây.

 

 

・日本電子専門学校

・日本工学院専門学校 / 日本工学院八王子専門学校

・ハリウッド美容専門学校

・東放学園専門学校

・東放学園映画専門学校

・東放学園音響専門学校

・中央工学校

・専門学校東京テクニカルカレッジ

・専門学校東京工科自動車大学校

・東京モード学園

・文化服装学院

・東洋美術学校

・新東京歯科技工士学校

・大原簿記学校

・東京ホテル・トラベル学院専門学校

・東京デザイン専門学校

・エアライン・鉄道・ホテル・テーマパーク専門学校東京

(旧名:ホスピタリティツーリズム専門学校)

・外語ビジネス専門学校

 

 

 

 

 

Vui lòng kim tra ti đây đ biết thêm chi tiết!

https://www.mext.go.jp/content/20240417-mxt_syogai01-000034602-2.pdf

 

 

 

 

 

2.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 168 bài viết – Trang 1
検索

Diễn đàn học tập 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-08-30 517 0
Thông báo 2023-07-05 544 0
Thông báo 2023-07-05 420 0
Thông báo 2023-07-05 473 0
Thông báo 2022-09-27 1267 0
Thông báo 2022-09-13 1574 0
Thông báo 2022-04-18 2375 0
Thông báo 2018-08-21 2122 0
160 2024-06-03 232 0
159 2024-06-03 228 0
158 2024-05-20 268 0
157 2024-05-17 287 0
2024-05-17 310 0
155 2024-05-17 278 0
154 2024-05-17 235 0
153 2024-05-17 219 0
152 2024-04-19 159 0
151 2024-04-19 138 0
150 2024-04-19 156 0
149 2024-04-18 147 0
148 2024-04-18 157 0
147 2024-04-18 118 0
146 2024-04-18 112 0
145 2024-04-18 105 0
144 2024-04-18 92 0
143 2024-04-18 107 0
142 2024-04-18 98 0
141 2024-04-18 104 0
140 2024-04-18 91 0
139 2024-04-18 93 0
138 2024-04-18 113 0
137 2024-04-18 107 0
136 2024-04-18 96 0
135 2024-04-18 103 0
134 2024-04-16 129 0
133 2024-04-10 131 0
132 2024-04-10 184 0
131 2024-04-10 121 0
130 2024-04-10 210 0
129 2024-04-10 143 0
128 2024-04-10 89 0
127 2024-04-10 203 0
126 2024-04-10 204 0
125 2024-04-10 163 0
124 2024-04-10 138 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.