Today's Pick Up
2309kor_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、留学生の先輩達から、 実際に入学したからこそ知ることができる 「ここがいいところ!」を紹介します。 さらに、大学・専門学校最新NEWS! その他にも生活に役立つコンビニ活用術、 日本に生まれた洋食なども掲載しています。 『月刊留学生 9月号』は関東の日本語学校やオンライン進学資料館JOSから閲覧することができます!

Diễn đàn học tập
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

Ngành nghề của Kỹ năng đặc định số 2 đã được mở rộng

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-12-27 15:33 閲覧数295回 Comments0件

 

Ngành nghề ca K năng đc đnh s 2 đã được m rng

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

Kỹ năng đặc định」 là h thng được to ra đ gii quyết tình trng thiếu lao đng Nht Bn. 

Phm vi 「Kỹ năng đặc định số 2dành cho người nước ngoài có th thc hin công vic vi k năng lành ngh 

có được qua nhiu năm kinh nghim làm vic, đã được m rng t2 lĩnh vc hin ti lên 11 lĩnh vc.

 

Cho đến nay, ch có danh mc hàn 「Xây dng」 và 「Công nghip đóng tàu・Hàng hi」 được nhm đế

trong s 12 lĩnh vc ngành c th ca K năng đc đnh s 1, nhưng t nay tr đi ngành sn xut liên quan đế

Cơ khí・Đin・Đin tÔ tô bo trì・hàng không.

 

9 lĩnh vc: ch, nông nghip, đánh cá, sn xut thc phm và đ ung và công nghip nhà hàng.

Tt c các hng mc kinh doanh ngoài hàn trong lĩnh vc công nghip đóng tàu/hàng h

đu được đ điu kin cho K năng đc đnh s 2. Không có gii hn trên đi vi vic gia hn thi gian lưu trú 

đi vi Công nhân k năng đc đnh s 2 và các thành viên gia đình cũng được phép.

 

※Vì Chăm sóc điu dưỡng đã có tư cách lưu trú nên không đ điu kin cho K năng đc đnh s 2.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

★Đ biết thêm thông tin v nhu ccủa du học sinh, vui lòng xem trang web chính thc c

Hip hi các trường Cao đng Đào to Chuyên ngành Th đô Tokyo (Tokyo Sen).

Trang web cung cp nhng thông tin mi nht cho nhng ai quan tâm đến vi

du hc ti [Hàn Quc, Đài Loan và Vit Nam] !

 Xut bn nhng tin tc mi nht ca trường và video ca sinh viên.

▶ https://k-tsk.or.kr/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

20221212120134_c73c40dae3e042e8dd31b154d5f01b46_goml.jpg

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 166 bài viết – Trang 1
検索

Diễn đàn học tập 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-08-30 422 0
Thông báo 2023-07-05 424 0
Thông báo 2023-07-05 312 0
Thông báo 2023-07-05 385 0
Thông báo 2022-09-27 1177 0
Thông báo 2022-09-13 1475 0
Thông báo 2022-04-18 2261 0
Thông báo 2018-08-21 2026 0
158 2024-05-20 67 0
157 2024-05-17 88 0
156 2024-05-17 98 0
155 2024-05-17 101 0
154 2024-05-17 119 0
153 2024-05-17 97 0
152 2024-04-19 92 0
151 2024-04-19 68 0
150 2024-04-19 80 0
149 2024-04-18 85 0
148 2024-04-18 85 0
147 2024-04-18 49 0
146 2024-04-18 50 0
145 2024-04-18 46 0
144 2024-04-18 40 0
143 2024-04-18 42 0
142 2024-04-18 43 0
141 2024-04-18 43 0
140 2024-04-18 39 0
139 2024-04-18 42 0
138 2024-04-18 44 0
137 2024-04-18 46 0
136 2024-04-18 40 0
135 2024-04-18 47 0
134 2024-04-16 71 0
133 2024-04-10 67 0
132 2024-04-10 77 0
131 2024-04-10 63 0
130 2024-04-10 94 0
129 2024-04-10 72 0
128 2024-04-10 50 0
127 2024-04-10 62 0
126 2024-04-10 59 0
125 2024-04-10 57 0
124 2024-04-10 59 0
123 2024-04-03 88 0
122 2024-04-03 93 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.