Today's Pick Up

Diễn đàn học tập
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

Tin tức du học Nhật Bản 2023

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-05-02 14:35 閲覧数184回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

Theo ngun tin mi đây, th tướng Kishida đã ch th xem xét li mc tiêu ca chính ph đ tiếp nhn 30 vn du hc sinh nước ngoài hàng năm và xây dng mt kế hoch mi đ tăng thêm s lượng du hc sinh nước ngoài. Ngoài ra, ông cũng yêu cu vic to dng mt môi trường đ du hc sinh nước ngoài d dàng đóng vai trò tích cc hơn Nht Bn sau khi tt nghip, đng thi đ ra các kế hoch quc tế hóa giáo dc.

 

 

Năm 2019, s lượng du hc sinh đt mc cao k lc khong 31 vn người, nhưng do nh hưởng ca dch Corona, năm 2021 con s này đã gim xung ch còn khong 24 vn người. Ông đã đ ra mc tiêu khôi phc s lượng du hc sinh nước ngoài và s lượng du hc sinh người Nht Bn nước ngoài ít nht bng mc trước đi dch trong 5 năm ti (2027).

 

 

● Thu nhp năm d kiến ti thi đim 30 tui, xếp th 1 "Đi hc Tokyo", th 2 "Đi hc Hitotsubashi", th 3 "Đi hc Keio”

● Loi hình đi hc mi "Đi hc chuyên nghip" là gì?

● Các Khoa, Ngành d kiến m trong tháng 4 năm 2023

 

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tạiCẩm nang hướng dẫn du học & sinh hoạt Nhật Bản năm 2023 dành cho du học sinh Việt Nam

EBOOK ➡ https://goto-japanschool.jp/ebook/ryugaku_daiziten_viet2023 

 

 

 

 

 

2.jpg

 

3.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 115 bài viết – Trang 1
検索

Diễn đàn học tập 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-08-30 218 0
Thông báo 2023-07-05 256 0
Thông báo 2023-07-05 178 0
Thông báo 2023-07-05 231 0
Thông báo 2022-09-27 1003 0
Thông báo 2022-09-13 1279 0
Thông báo 2022-04-18 2094 0
Thông báo 2018-08-21 1849 0
107 2023-08-29 217 0
106 2023-08-29 212 0
105 2023-08-29 216 0
104 2023-08-22 344 0
103 2023-08-22 319 0
102 2023-08-22 329 0
101 2023-08-22 248 0
100 2023-08-22 287 0
99 2023-08-22 338 0
98 2023-08-22 299 0
97 2023-08-22 351 0
2023-05-02 185 0
95 2023-03-14 301 0
94 2023-01-06 790 0
93 2022-12-12 815 0
92 2022-11-15 893 0
91 2022-11-10 453 0
90 2022-11-08 760 0
89 2022-10-12 925 0
88 2022-10-12 551 0
87 2022-10-12 645 0
86 2022-10-11 540 0
85 2022-10-11 722 0
84 2022-10-11 681 0
83 2022-10-11 499 0
82 2022-10-10 638 0
81 2022-10-10 545 0
80 2022-10-10 452 0
79 2022-09-27 791 0
78 2022-09-27 357 0
77 2022-09-27 634 0
76 2022-09-27 779 0
75 2022-09-27 677 0
74 2022-09-27 687 0
73 2022-09-27 576 0
72 2022-09-27 678 0
71 2022-09-21 669 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.