Today's Pick Up
2309kor_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、留学生の先輩達から、 実際に入学したからこそ知ることができる 「ここがいいところ!」を紹介します。 さらに、大学・専門学校最新NEWS! その他にも生活に役立つコンビニ活用術、 日本に生まれた洋食なども掲載しています。 『月刊留学生 9月号』は関東の日本語学校やオンライン進学資料館JOSから閲覧することができます!

Diễn đàn học tập
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

Tin tức du học Nhật Bản 2023

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-05-02 14:35 閲覧数276回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

Theo ngun tin mi đây, th tướng Kishida đã ch th xem xét li mc tiêu ca chính ph đ tiếp nhn 30 vn du hc sinh nước ngoài hàng năm và xây dng mt kế hoch mi đ tăng thêm s lượng du hc sinh nước ngoài. Ngoài ra, ông cũng yêu cu vic to dng mt môi trường đ du hc sinh nước ngoài d dàng đóng vai trò tích cc hơn Nht Bn sau khi tt nghip, đng thi đ ra các kế hoch quc tế hóa giáo dc.

 

 

Năm 2019, s lượng du hc sinh đt mc cao k lc khong 31 vn người, nhưng do nh hưởng ca dch Corona, năm 2021 con s này đã gim xung ch còn khong 24 vn người. Ông đã đ ra mc tiêu khôi phc s lượng du hc sinh nước ngoài và s lượng du hc sinh người Nht Bn nước ngoài ít nht bng mc trước đi dch trong 5 năm ti (2027).

 

 

● Thu nhp năm d kiến ti thi đim 30 tui, xếp th 1 "Đi hc Tokyo", th 2 "Đi hc Hitotsubashi", th 3 "Đi hc Keio”

● Loi hình đi hc mi "Đi hc chuyên nghip" là gì?

● Các Khoa, Ngành d kiến m trong tháng 4 năm 2023

 

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tạiCẩm nang hướng dẫn du học & sinh hoạt Nhật Bản năm 2023 dành cho du học sinh Việt Nam

EBOOK ➡ https://goto-japanschool.jp/ebook/ryugaku_daiziten_viet2023 

 

 

 

 

 

2.jpg

 

3.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 166 bài viết – Trang 1
検索

Diễn đàn học tập 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-08-30 422 0
Thông báo 2023-07-05 424 0
Thông báo 2023-07-05 312 0
Thông báo 2023-07-05 385 0
Thông báo 2022-09-27 1177 0
Thông báo 2022-09-13 1475 0
Thông báo 2022-04-18 2261 0
Thông báo 2018-08-21 2026 0
158 2024-05-20 67 0
157 2024-05-17 88 0
156 2024-05-17 98 0
155 2024-05-17 101 0
154 2024-05-17 119 0
153 2024-05-17 97 0
152 2024-04-19 92 0
151 2024-04-19 68 0
150 2024-04-19 80 0
149 2024-04-18 85 0
148 2024-04-18 85 0
147 2024-04-18 49 0
146 2024-04-18 50 0
145 2024-04-18 46 0
144 2024-04-18 40 0
143 2024-04-18 42 0
142 2024-04-18 43 0
141 2024-04-18 43 0
140 2024-04-18 39 0
139 2024-04-18 42 0
138 2024-04-18 44 0
137 2024-04-18 46 0
136 2024-04-18 40 0
135 2024-04-18 47 0
134 2024-04-16 71 0
133 2024-04-10 67 0
132 2024-04-10 77 0
131 2024-04-10 63 0
130 2024-04-10 93 0
129 2024-04-10 72 0
128 2024-04-10 50 0
127 2024-04-10 62 0
126 2024-04-10 59 0
125 2024-04-10 57 0
124 2024-04-10 59 0
123 2024-04-03 88 0
122 2024-04-03 93 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.