Today's Pick Up
00-202109korea 400.jpg
0  0
今回の特集は、日本に来てから楽しめる各地名物グルメ情報、 入試に必ず必要なJLPT・EJUのスコアアップのコツ、 専門学校の専門分野別にみる就職強い「資格」のまで 様々な情報を紹介します。 その他にも学校情報や留学生の一日も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【東京デザイン専門学校】 Lớp học "Hợp tác giữa Doanh nghiệp và Trường" kết nối với các nhà sản xuất công nghệ tiên tiến và giáo dục (chuyên ngành Thiết kế Trưng bày Không gian)

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-06-03 16:19 閲覧数95回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

Lp hc “Hp tác gia Doanh nghip và Trường” kết ni các nhà sn xut công ngh tiên tiến và giáo dc

(Tp đoàn hóa cht Sumitomo Sumika Acrylic Sales Co., Ltd.)

 

 

Vào ngày cui cùng ca lp hc "K thut thuyết trình" năm ngoái, các sinh viên chuyên ngành thiết kế trưng bày không gian đã thc hin mt bài thuyết trình v sơ đ trang sc acrylic. 

Ban giám kho là người hướng dn và bn người t Tp đoàn hóa cht Sumitomo Sumika Acrylic Sales.

 

 

 

 

 

Các tiêu chí đánh giá tp trung vào các đc đim ca ý tưởng và thiết kế, kh năng chuyn đi t các sn phm hin có và khám phá các lĩnh vc mi, cũng như s d dàng thc hin ý tưởng. 

Hai sinh viên đã nhn được đánh giá cao khi h t biu hin mình mà không cn s dng bt kỳ tài liu nào.

 

Các k sư kỳ cu đã nhn xét v tác phm ca sinh viên và nhng sinh viên xut sc nht đã được trao gii thưởng fRAum®︎ Acstar.

 

Sumitomo Chemical sn xut acrylic có đ trong sut cao nht thế gii và cũng có công ngh tái chế tuyt vi. Sáng kiến này chng t tm quan trng ca các lp hc “hp tác gia doanh nghip và trường” nhm thúc đy các nhà thiết kế s dng vt liu và k thut.

 

 

 


2.jpg

 

 

3.jpg

 

 

4.jpg

 

 

5.jpg

 

 

6.jpg

 

 

7.jpg

 

 

 

 

Chuyên ngành thiết kế trưng bày không gian

 

Đây là chuyên ngànhmt ngành hc đc bit không có ti các trường khác, chuyên v thiết kế trưng bày vi hơn 50 năm kinh nghim.

 

 

Tìm hiu nhng điu cơ bn v "quy hoch thiết kế, trang trí và biu din" trong nhiu không gian thương mi khác nhau như ca hàng, phòng trưng bày, trin lãm, ca s, sân khu, TV, bo tàng và công viên gii trí. 

Tìm hiu thiết kế trưng bày thc tế có th chm đến trái tim người xem ti khu thi trang hàng đu tại khuôn viên Harajuku.

 

 

 

 

 

8.jpg

 

 

 

 

Open Campus là cơ hi quan trng đ bn làm quen vi Trường Cao đng Thiết kế Tokyo.

 

Vui lòng chn s kin bn mun tham gia t ''Chuyên ngành'', ''Trc tuyến'' hoc ''Ngày''.

 

➡“Chuyến tham quan nh” (tour cá nhân) vào thi gian rnh

Nhhc th (theo ngành)

 

Đơn đăng ký s kin ti đây!

https://www.tda-event.jp/result.html?_ga=2.169357473.14323142.1712901580-1518090682.1712901580 


 


 

9.jpg

 

 

 10.jpg

 

 

 

 

 

<Hướng dn tuysinh dành cho sinh viên quc tế>

 

Ngày 1 tháng 9 năm 2024 - ngày 28 tháng 10 năm 2024

Ngày 2 tháng 9 năm 2024 - ngày 28 tháng 10 năm 2024

Ngày 3 tháng 12 năm 2024 - ngày 23 tháng 12 năm 2024

 

Dành cho sinh viên quc tế sng  nước ngoài, ngày 2 tháng 9 năm 2024 - ngày 23 tháng 12 năm 2024

https://www.tda.ac.jp/entrance/internationalstudent-common.php

 

 

 

 

 

 

11.jpg

 

 

 

 

 

thumb-3660269449_raMGO0vI_7629626f84ea6736d4687a05da16d062f5eedd61_240x320.png


【東京デザイン専門学校

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 354 0
Thông báo 2023-07-05 396 0
Thông báo 2023-07-05 274 0
Thông báo 2023-02-07 1778 0
Thông báo 2023-02-07 2582 0
Thông báo 2023-02-07 1239 0
Thông báo 2023-02-07 815 0
Thông báo 2021-07-27 1760 0
Thông báo 2020-08-22 2047 0
Thông báo 2018-11-13 1995 0
Thông báo 2018-09-03 5279 0
Thông báo 2018-08-24 2720 0
Thông báo 2018-08-21 2899 0
3969 2024-06-18 52 0
3968 2024-06-18 40 0
3967 2024-06-18 33 0
3966 2024-06-18 37 0
3965 2024-06-18 36 0
3964 2024-06-18 43 0
3963 2024-06-17 42 0
3962 2024-06-17 40 0
3961 2024-06-17 33 0
3960 2024-06-14 45 0
3959 2024-06-14 46 0
3958 2024-06-14 42 0
3957 2024-06-14 55 0
3956 2024-06-04 117 0
3955 2024-06-04 72 0
3954 2024-06-04 114 0
3953 2024-06-03 118 0
2024-06-03 96 0
3951 2024-06-03 92 0
3950 2024-06-03 154 0
3949 2024-05-31 161 0
3948 2024-05-31 149 0
3947 2024-05-31 203 0
3946 2024-05-31 198 0
3945 2024-05-30 59 0
3944 2024-05-27 76 0
3943 2024-05-27 105 0
3942 2024-05-27 144 0
3941 2024-05-27 99 0
3940 2024-05-27 129 0
3939 2024-05-27 95 0
3938 2024-05-21 133 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.