Today's Pick Up
2024大学院web-1.jpg
0  0
『2024年度 留学生のための大学院入試一覧(修士課程)』を発行しました。 留学生を積極的に受け入れている 大学院を中心に情報をまとめました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】 Những giá trị mới và sự khám phá bản thân! Kinh nghiệm du học trong nước học được tại địa phương

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-21 16:19 閲覧数133回 Comments0件

1.jpg

 

有川萌々香(Moeka Arikawa), người tham gia chương trình du hc trong nước

 và Phó Hiệu trưởng 堀潔 (Kiyoshi Hori)

 

 

 

 

Vào ngày 15 tháng 3 (Th Sáu), bui thuyết trình v kết qu du hc ti Đi hc Quc tế Okinawa trong hc kỳ mùa thu năm 2023 đã được t chc ti Cơ s Machida.

 

Du hc trong nước là mt h thng cho phép sinh viên đi du hc na năm hoc mt năm ti mt trường đi hc Okinawa hoc Hokkaido mà h có tha thun chuyn đi tín ch. Các tín ch hc được ti đó có th được tính vào tín ch tt nghip ca trường.

 

 

Ln này, Moeka Arikawa (năm th hai Nhómhọc thuật Qun tr Kinh doanh), người tham gia chương trình này, đã nói v tm quan trng ca vic trao đi đa văn hóa và khám phá bn thân mà cô đã tri nghim khi du hc trong nước.

 

 

 

Tri nghim du hc trong nước ca Arikawa không ch là cơ hi tìm hiu hc thut mà còn là bước ngot giúp nhìn nhn li ý nghĩa ca vic hc đi hc và bn thân mình. Arikawa, người đã đăng ký vào Nhómhọc thuật Văn hóa Ngh thut và chuyn sang Nhómhọc thuật Qun lý Kinh doanh vào hc kỳ mùa xuân năm 2023, Arikawa quyết đnh tham gia chương trình du hc trong nước ti Ngành Nghiên cu Công nghip và Thông tin ca Đi hc Quc tế Okinawa đ không ch hc v CNTT mà còn m rng tim năng cá nhân ca mình trong khi tiếp xúc vi các giá tr mi.

 

 

Trong thi gian du hc, Arikawa không ch hc các môn IT mà còn tham gia các môn th thao, gp g sinh viên t nước ngoài đang du hc và qua đó, thông qua vic giao lưu vi nhng sinh viên có nn văn hóa khác nhau, cô hc được mt bài hc quý giá: "Không bao gi là quá mun đ bt đu điu gì đó mi t bây gi". T tri nghim này, cô cũng đã th thách bn thân trong vic kết ni thế gii thông qua vic t biu hin bng ca hát, nhy múa, điu mà cô đã theo đui t trước. Hơn na, cô còn nói vước mơ và tm nhìn ca mình như là mt phiên dch viên hoc giáo viên tiếng Nht, và cui cùng, tri nghim du hc trong nước này đã giúp cô m ra cơ hi cho s phát trin s nghip ca bn thân.

 

 

Cui cùng, Arikawa chia s rng cô mun khuyến khích nhng sinh viên mun thay đi bn thân hoc mun chuyn sang môi trường khác vi nơi h đang hin ti tham gia vào chương trình du hc trong nước. Cô nói rng vic thách thc bn thân trong mt môi trường mi sẽ mang li s dũng cm cn thiết đ tiến lên trong tương lai. Dưới bu tri trong xanh ca Okinawa, nơi mà Arikawa đã hc, cô đã chia s nhiu tri nghim thú v mà cô đã có trong sut thi gian du hc trong nước ngay c sau khi kết thúc bui trình bày.

 

 

 

 

 

▷Gii thiu v h thng chuyn tín ch

 

H thng chuyn đi tín ch là mt h thng dành cho sinh viên ca trường đi hc ca chúng tôi, cho phép sinh viên tham gia các khóa hc ti các trường đi hc khác và sau đó tín ch hc được t các môn này sẽ được công nhn và tính vào tín ch ca trường chúng tôi. Mi trường đi hc đi tác cung cp các lp hc và môn hc riêng bit, cho phép bn tri nghim nhiu lĩnh vc và m rng tm nhìn ca mình.

 

 

Các trường đối tác chuyển tín chỉ

 

Đi hc Quc tế Okinawa, Đi hc Meio, Đi hc Okinawa Christian Gakuin, Cao đng Okinawa Christian Junior, Đi hc Sapporo, Đi hc M Tokyo, các trường thành viên ca Hip hi Tha thun Chuyn đi Tín ch Đi hc Khu vc Th đô phía Tây, mng lưới hc thut, văn hóa và công nghip, các trường thành viên Tama.

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

Nhómhọc thuật Qun tr Kinh doanh

 

Mt trái tim yêu thương nhân loi và phc v da trên tinh thn Kitô giáo. Đây là mt giá tr quan trng áp dng cho kinh doanh hin đi. Trng tâm ca lòng hiếu khách được yêu cu trong thế gii hàng không, du lch, khách sn, gii trí, thi trang và sc đp là tình yêu và s quan tâm đến con người cũng như v đp th hin chúng. Đây là nn tng to nên thương hiu JAPAN được th trường thế gii đánh giá cao. Thông qua hc tp thc tế ti trung tâm thương mi Shinjuku, bn sẽ có được kh năng thích ng vi thi đi và các giá tr ph quát.

 

 

 

 

 

3.jpg

 

 

4.jpg

 

 

5.jpg

 

 

 

 

 

 

桜林大学 đã tri qua nhng thay đi mi- Năm 2023: To ra Nhóm Môn hc Khám phá Giáo dc.

 

- Năm 2024: Bt đu mt hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Qun lý Kinh doanh.

 

- D kiến năm 2025: Sẽ khi đu hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Văn hóa Ngh thut.

 

 

 

 

Nhóm hcthuật

 

 - Nhóm Ngh thut T do

 

- Nhóm Giao tiếp Toàn cu

 

 - Nhóm Qun lý Kinh doanh

 

- Nhóm Sc khe và Phúc li

 

- Nhóm Văn hóa và Ngh thut

 

- Nhóm Nghiên cu Giáo dc

 

Không tuyn sinh chuyên ngành Qun lý Hàng không và Hàng không vn ti cũng như chuyên ngành Giáo dc Mm non ca Nhóm Sc khe và Phúc li.

 

 

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây 

6.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 354 0
Thông báo 2023-07-05 396 0
Thông báo 2023-07-05 274 0
Thông báo 2023-02-07 1778 0
Thông báo 2023-02-07 2582 0
Thông báo 2023-02-07 1239 0
Thông báo 2023-02-07 815 0
Thông báo 2021-07-27 1760 0
Thông báo 2020-08-22 2047 0
Thông báo 2018-11-13 1995 0
Thông báo 2018-09-03 5279 0
Thông báo 2018-08-24 2721 0
Thông báo 2018-08-21 2899 0
3969 2024-06-18 53 0
3968 2024-06-18 40 0
3967 2024-06-18 33 0
3966 2024-06-18 37 0
3965 2024-06-18 36 0
3964 2024-06-18 43 0
3963 2024-06-17 42 0
3962 2024-06-17 40 0
3961 2024-06-17 33 0
3960 2024-06-14 45 0
3959 2024-06-14 46 0
3958 2024-06-14 44 0
3957 2024-06-14 55 0
3956 2024-06-04 118 0
3955 2024-06-04 73 0
3954 2024-06-04 114 0
3953 2024-06-03 118 0
3952 2024-06-03 96 0
3951 2024-06-03 92 0
3950 2024-06-03 154 0
3949 2024-05-31 161 0
3948 2024-05-31 150 0
3947 2024-05-31 204 0
3946 2024-05-31 198 0
3945 2024-05-30 59 0
3944 2024-05-27 76 0
3943 2024-05-27 105 0
3942 2024-05-27 144 0
3941 2024-05-27 99 0
3940 2024-05-27 129 0
3939 2024-05-27 95 0
2024-05-21 134 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.