Today's Pick Up
00-202109korea 400.jpg
0  0
今回の特集は、日本に来てから楽しめる各地名物グルメ情報、 入試に必ず必要なJLPT・EJUのスコアアップのコツ、 専門学校の専門分野別にみる就職強い「資格」のまで 様々な情報を紹介します。 その他にも学校情報や留学生の一日も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【多摩美術大学】 Chỉ dành cho sinh viên của Đại học Nghệ thuật Tama! Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi giới thiệu chung để tìm hiểu về ngành công nghiệp và cách làm việc từ trò chơi đến các nhà

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-21 15:29 閲覧数150回 Comments0件

1.jpg

 

"Tình hình ti bui Gii thiu Công ty"

 

 

 

 

Vào ngày 23 tháng 1, chúng tôi đã t chc mt bui Gii thiu chung v công ty dành riêng cho sinh viên Đi hc Ngh thut Tama ti Art Teck trên khuôn viên Hachioji.

 

Bui gii thiu này được t chc vi mc đích to cơ hi đ hiu sâu hơn v công vic và phong cách làm vic thông qua giao tiếp trc tiếp gia sinh viên và công ty, trong bi cnh tìm vic làm trc tuyến đang gia tăng sau đi dch do vi-rút Corona, đng thi cũng sẽ thúc đy s hiu biết ca sinh viên v các ngànhngh và công ty,cũng như m rng tm nhìn ca h.

 

 

Buigiới thiệu được t chc dành cho sinh viên đi hc năm th ba và sinh viên năm th nht sau đi hc (sinh viên d kiến tt nghip vào tháng 3 năm 2025),21 công ty và t chc tích cc mun tuyn dng sinh viên ca chúng tôi t nhiu lĩnh vc khác nhau đã tham gia bao gmnhư trò chơi, tư vn, nhà sn xut, thông tin/xut bn, cơ quan chính ph, v.v..

 

 

Nhân viên nhân s đã cung cp thông tin tng quan v công ty, ni dung công vic và lch tuyn dng, đng thi mt scựusinh viên ca trường đi hc chúng tôi cũng gii thích v kinh nghim tìm vic làm ca h trong thi còn là sinh viên và ni dung công vic hin ti ca h. Vi s đa dng hóa ca phong cách làm vic, điu quan trng hơn đi vi mi sinh viên là suy nghĩ v ngh nghip và phong cách làm vic ca riêng mình và nhng sinh viên tham gia chăm chú lng nghe.

 

 

 

 

 

2.jpg


Sau phn gii thích chung, mt s sinh viên đã tích cc đt câu hi cá nhân cho nhân viên nhân s.

 

 

 

 

Bài viết này được Công ty TNHH Daigo biên tp có tham kho và trích dn t các ngun sau:

https://activity.tamabi.ac.jp/kikaku/4933641/

 

 

 

 

 

3.jpg

 

[B sưu tp tác phm]

Chúng tôi sẽ gii thiu nhiu tác phm được to ra bi các sinh viên hin ti, cu sinh viên, ging viên và nhng người khác.

https://www.tamabi.ac.jp/pro/g_works/2023/

 

 

 

thumb-2048835280_hsmdLZNb_36d37b130bed1c022ac02d5b539d39ff3f5735bf_240x320.png

 

 

多摩美術大学

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 354 0
Thông báo 2023-07-05 396 0
Thông báo 2023-07-05 274 0
Thông báo 2023-02-07 1778 0
Thông báo 2023-02-07 2582 0
Thông báo 2023-02-07 1239 0
Thông báo 2023-02-07 815 0
Thông báo 2021-07-27 1760 0
Thông báo 2020-08-22 2046 0
Thông báo 2018-11-13 1995 0
Thông báo 2018-09-03 5279 0
Thông báo 2018-08-24 2720 0
Thông báo 2018-08-21 2898 0
3969 2024-06-18 52 0
3968 2024-06-18 40 0
3967 2024-06-18 33 0
3966 2024-06-18 37 0
3965 2024-06-18 36 0
3964 2024-06-18 43 0
3963 2024-06-17 42 0
3962 2024-06-17 40 0
3961 2024-06-17 33 0
3960 2024-06-14 45 0
3959 2024-06-14 46 0
3958 2024-06-14 42 0
3957 2024-06-14 55 0
3956 2024-06-04 117 0
3955 2024-06-04 72 0
3954 2024-06-04 114 0
3953 2024-06-03 117 0
3952 2024-06-03 95 0
3951 2024-06-03 91 0
3950 2024-06-03 154 0
3949 2024-05-31 161 0
3948 2024-05-31 149 0
3947 2024-05-31 203 0
3946 2024-05-31 198 0
3945 2024-05-30 59 0
3944 2024-05-27 76 0
3943 2024-05-27 105 0
3942 2024-05-27 144 0
3941 2024-05-27 98 0
3940 2024-05-27 129 0
3939 2024-05-27 95 0
3938 2024-05-21 133 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.