Today's Pick Up
202210web-400.jpg
0  0
今回の特集は、進学希望者なら、役立つ学校・学科情報をまとめました。 分野別の学校の情報やおすすめする新設学科まで! さらに、大学最新NEWSや小論文対策も! その他にも日本の記念日、日本の自動販売機の世界、 学校情報や留学生の一日なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ヒコみづのジュエリーカレッジ】 Dự án lập kế hoạch sản phẩm mới của Viện

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-13 13:50 閲覧数57回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã t chc mt d án lp kế hoch sn phm mi USJ (United States of Japan) do các sinh viên chuyên ngành cavin thc hin.

 

 

Vin (thường được gi là Inst) là lp hc nơi sinh viên tiếp tc hc thêm mt năm na sau khi tt nghip mi khóa hc ba năm. USJ này bt đu bng vic nghiên cu nơi bn hin đang sng và quê hương ca bn, đng thi tìm kiếm đi tác cng tác. Sinh viên t mình liên h vi các công ty, t chc và ngh sĩ, truy cp trang web, lng nghe câu chuyn ca h và phát trin các sn phm đc đáo da trên tài liu và k thut sinh viên nhn được t h, da trên ch đ"t to công vic ca mình".

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

3.jpg

 

 

4.jpg

 

 

5.jpg

 

 

6.jpg

 

 

7.jpg

 

 

8.jpg

 

 

9.jpg

 

 

 

 

 

Trong thi gian trin lãm, như mt s kin đc bit, chúng tôi đã có bui biu din ca ngh sĩ suminagashi Nakaishingo. 

Ông đã biu din trên sân khu, to ra các mu mc sinhra t rung đng ca nhng cây nhc c t chế ca mình, và chúng tôi đã có cơ hi ngm nhìn nhng hình nh mchuyền ảo này được phn chiếu qua máy chiếu."

 

 

 

 

 

10.jpg

 

 

11.jpg

 

 

 


 

Đng thi, mt cuc trin lãm ca các sinh viên nghiên cu chế to đng h đã được t chc trong không gian HOLE IN THE WALL. Đây là bài thuyết trình nghiên cu phc v đ án tt nghip và thành phm sẽ được trưng bày ti s kin L hi tt nghip t chc vào tháng 3.

 

 

 

 

 

12.jpg

 

 

13.jpg

 

 

14.jpg

 

 

15.jpg

 

 

16.jpg

 

 

17.jpg

 

 

 

 

 

 

Dự án USJ đu tiên, mà chúng tôi đã t mình thc hin t vic tìm đi tác hp tác đến sn xut sn phm mi, và c vic bán hàng, đã kết thúc thành công.

 

 

Các sn phm vn đang được bán ti ca hàng trc tuyến dưới đây. https://usj2020byinst.stores.jp/

 

Ti l hi tt nghip được t chc vào tháng 3, chúng tôi cũng sẽ m mt ca hàng đ bn có th xem các sn phm thc tế

Ngoài vic bán sn phm, chúng tôi hin đang lên kế hoch t chc các bui hi tho liên quan đến sn phm ca USJ. 

Hãy ghé qua ca hàng 'USJ SHOP' ca chúng tôi vào tháng 3!"

 

 

 

 

 

OpenCampus

https://www.hikohiko.jp/opencampus 

 

 

 

 

18.jpg

 

 

19.jpg

 

 

 

 

ヒコ・みづのジュエリーカレッジ có đi ngũ ging viên là nhng nhà thiết kế phát trin thương hiu riêng, các ngh nhân được trao danh hiu "Quc bo Nhân loi" trong ngh thut th công, và các ngh sĩ hot đng trên phm vi toàn cu, đu có kinh nghim và k năng cao. H là nhng người h tr sinh viên như nhng người tin bi gn gũi và đang hot đng thc tế.

 

 

 


 

20.jpg

 

 

21.jpg

 

 

 

Hc bng

 

H thng hc bng sinh viên quc tế (sinh viên quc tế đã vượt qua khóa hc chuyên ngành)

 

Hc bng tr giá 300,000 yên, được tr thành hai đt vào tháng 4 và tháng 10 ca năm đu, mi đt là 150,000 yên.

 

H thng hc bngĐc bit sinh viên quc tế (sinh viên quc tế đã vượt qua khóa hc chuyên ngành)

 

Hc bng tr giá 400,000 yên, gim 400,000 yên cho hc phí (ti đa 3 năm).

 

 

 

 

thumb-3660269449_TKJsV6jo_906b4ef471cfa0949fb07f17ee6357cd0d2d1ed5_240x320.png

 

ヒコみづのジュエリーカレッジ

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,951 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 322 0
Thông báo 2023-07-05 353 0
Thông báo 2023-07-05 249 0
Thông báo 2023-02-07 1745 0
Thông báo 2023-02-07 2520 0
Thông báo 2023-02-07 1176 0
Thông báo 2023-02-07 775 0
Thông báo 2021-07-27 1736 0
Thông báo 2020-08-22 1963 0
Thông báo 2018-11-13 1957 0
Thông báo 2018-09-03 5207 0
Thông báo 2018-08-24 2653 0
Thông báo 2018-08-21 2851 0
3938 2024-05-21 33 0
3937 2024-05-21 39 0
3936 2024-05-21 37 0
3935 2024-05-21 45 0
3934 2024-05-21 29 0
3933 2024-05-21 40 0
3932 2024-05-20 52 0
3931 2024-05-20 52 0
3930 2024-05-20 65 0
3929 2024-05-20 43 0
3928 2024-05-17 45 0
3927 2024-05-17 71 0
3926 2024-05-17 65 0
3925 2024-05-13 60 0
3924 2024-05-13 54 0
3923 2024-05-13 66 0
2024-05-13 58 0
3921 2024-05-10 107 0
3920 2024-05-10 77 0
3919 2024-05-10 69 0
3918 2024-05-10 62 0
3917 2024-05-01 268 0
3916 2024-05-01 78 0
3915 2024-05-01 63 0
3914 2024-05-01 82 0
3913 2024-04-30 55 0
3912 2024-04-30 59 0
3911 2024-04-30 51 0
3910 2024-04-30 42 0
3909 2024-04-30 48 0
3908 2024-04-23 122 0
3907 2024-04-23 103 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.