Today's Pick Up
202209cover 400.jpg
0  0
今回の特集は、進学希望者なら、役立つ学校・学科情報をまとめました。 分野別の学校の情報やおすすめする新設学科まで! さらに、大学最新NEWSや小論文対策も! その他にも日本の記念日、日本の自動販売機の世界、 学校情報や留学生の一日なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】 Tập hợp mọi người và kết thúc cuộc sống đại học ~Lễ tốt nghiệp Đại học Oberlin năm 2023~

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-10 16:52 閲覧数106回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Vào ngày 19 tháng 3 (Th Ba), l trao bng Đi hc Oberlin năm 2023 và l tt nghip Viện Ngôn ng và Văn hóa Nht Bn đã được t chc ti Din đàn Quc tế Tokyo. Sinh viên tt nghip trong năm hc này đã bt đu hc vào năm mà đi dch COVID-19 bt đu lan rng.L khai ging b hy b và thay vào đó, mt "ba tic chúc mng" được t chc vào mùa xuân của năm th hai. L trao bng, s kin cui cùng trong cuc đi ca sinh viên, được t chc trc tiếp, mà không còn s hin din ca khẩu trang và màn chn đã cn tr mi mi liên kết vi người khác.

 

 

Ln trao bng này có tng cng 2.254 người nhn bng, gm 2.176 người hc chương trình c nhân, 70 người hc chương trình thc sĩ và tiến sĩ cp đ trước, và 8 người hc chương trình tiến sĩ cp đ sau. Đng thi, ti L tt nghip ca Vin Ngôn ng và Văn hóa Nht Bn (Chương trình đc bit cho sinh viên nước ngoài), đã trao chng ch hoàn thành khóa hc cho 9 sinh viên. Mi ngành đã có mt đi din lên sân khu và nhn bng tt nghip t Hiu trưởng Hiroaki Hatayama. Bng tt nghip đã được trao cho mi người t các giáo viên tư vn sau khi l kết thúc. Bui l sẽ din ra theo phong cách Kitô giáo. Tiếng hát ca dàn đng ca cùng âm thanh m áp ca dàn kèn đng, đàn organ đã tô đim thêm màu sc cho bui l.

 

 

 

 

 

 

2.jpg

 

HIệu trưởng Hiroaki Hatayama phát biu nghi l

 

 

 


 

Trong phn m đu ca bài phát biu ca Hiu trưởng Hiroaki Hatayama, ông đã đng cm vi nhng khó khăn đó và khen ngi s c gng ca các sinh viên. "Vào đu năm hc 2020, dch bnh COVID-19 đã bùng phát và nhanh chóng lan rng. L nhp hc không th t chc được và các bui hc đã bt đu trc tuyến. Đa s các bn đã nhp hc vào thi đim này, tr thành sinh viên đi hc trong mt thi kỳ khó khăn khi không có cm giác thc s ca vic tr thành sinh viên đi hc, mà bt đu cuc sng đi hc t nhng ngày khó khăn."

 

 

"Tt c nhng người đã có được kiến thc, k năng, kinh nghim, trí tu và tinh thn ti Đi hc Oberlin.'' "Có mc đích và mc tiêu'' "Làm vic người khác trong khi vẫn giữ nn tng của bn thân ''''Tp trung vào hin ti'' "Tinh thn không khut phc", "Tinh thn yêu thương nhân loại" và "Tinh thn phc sinh". Tt c đu được tóm tt trong phương châm ca Oberlin, "Gakuji Jijin". Tôi chân thành chúc bn mi điu tt đp nht trong tương lai ca mình.''

 

 

 

 

 

3.jpg

 

Daiyuki Kurose (trái) và Takami Takakura (phi) nhn Gii thưởng ca Hiệu trưởng.

 

 

 

 

Trong Gii thưởng Thành tu nhm vinh danh nhng sinh viên xut sc trong lĩnh vc hc thut và th thao, Gii thưởng ca Hiu trưởng (gii thưởng dành cho nhng sinh viên đã góp phn nâng cao uy tín ca trường khi theo hc), Gii thưởng Hc thut Xut sc và Gii thưởngThành tu Ththao.

 

Người nhn Gii thưởng ca Hiu trưởng là Takami Takakura (Khoa Giao tiếp Toàn cu), người đã nhiu ln đt kết qu xut sc trong các cuc thi tiếng Trung được t chc trong nước và quc tế, và Daiyuki Kurose Khoa Qun lý Hàng không) đã to nên mt thế gii metaverse mà hình dung s chuyn đng ca các chiu và ph biến nó ra thế gii.

 

Câu lc b Bn cung giành được Gii thưởng Thành tu Th thao là đi đã hai năm liên tiếp vô đch Gii đu Tuyn chn Bn cung đi hc toàn quc, tham gia Gii vô đch N ba năm liên tiếp và đng th hai trong hai năm liên tiếp. Các đi biu lên bc nhn giy chng nhn và cúp.

 

 

 

 

 

4.jpg

 

 

5.jpg

 

 

6.jpg

 

 

 

桜林大学 đã tri qua nhng thay đi mi

 

- Năm 2023: To ra Nhóm Môn hc Khám phá Giáo dc.

 

- Năm 2024: Bt đu mt hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Qun lý Kinh doanh.

 

- D kiến năm 2025: Sẽ khi đu hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Văn hóa Ngh thut.

 

 

 

Nhóm hc

 

- Nhóm Ngh thut T do

 

- Nhóm Giao tiếp Toàn cu

 

- Nhóm Qun lý Kinh doanh

 

- Nhóm Sc khe và Phúc li

 

- Nhóm Văn hóa và Ngh thut

 

- Nhóm Nghiên cu Giáo dc

 

 

Không tuyn sinh chuyên ngành Qun lý Hàng không và Hàng không vn ti cũng như chuyên ngành Giáo dc Mm non ca Nhóm Sc khe và Phúc li.

 

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây


thumb-2048835280_ZKTC1o0H_f4d82dee9ae1ceddfc0374c7729ee8112e3af2cf_240x320.jpg

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,951 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 322 0
Thông báo 2023-07-05 353 0
Thông báo 2023-07-05 248 0
Thông báo 2023-02-07 1744 0
Thông báo 2023-02-07 2519 0
Thông báo 2023-02-07 1176 0
Thông báo 2023-02-07 775 0
Thông báo 2021-07-27 1736 0
Thông báo 2020-08-22 1963 0
Thông báo 2018-11-13 1957 0
Thông báo 2018-09-03 5206 0
Thông báo 2018-08-24 2653 0
Thông báo 2018-08-21 2851 0
3938 2024-05-21 33 0
3937 2024-05-21 39 0
3936 2024-05-21 37 0
3935 2024-05-21 45 0
3934 2024-05-21 28 0
3933 2024-05-21 39 0
3932 2024-05-20 52 0
3931 2024-05-20 51 0
3930 2024-05-20 64 0
3929 2024-05-20 42 0
3928 2024-05-17 45 0
3927 2024-05-17 71 0
3926 2024-05-17 65 0
3925 2024-05-13 59 0
3924 2024-05-13 53 0
3923 2024-05-13 64 0
3922 2024-05-13 57 0
2024-05-10 107 0
3920 2024-05-10 77 0
3919 2024-05-10 69 0
3918 2024-05-10 62 0
3917 2024-05-01 268 0
3916 2024-05-01 78 0
3915 2024-05-01 63 0
3914 2024-05-01 81 0
3913 2024-04-30 55 0
3912 2024-04-30 59 0
3911 2024-04-30 51 0
3910 2024-04-30 42 0
3909 2024-04-30 48 0
3908 2024-04-23 122 0
3907 2024-04-23 103 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.