Today's Pick Up
rosen2024-1 600.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧! 地下鉄から私鉄、モノレールまでこの一枚でまるわかり、気になる大学がどの駅にあるのか、周辺のアクセスも確認できます、

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【多摩美術大学】 Đề xuất các ý tưởng để làm phong phú tương lai của việc nuôi dưỡng trẻ em. Buổi trình diễn kết quả cuối cùng của các dự án dạy học dựa trên dự án liên ngành.

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-10 16:07 閲覧数147回 Comments0件

1.jpg

 

Bc tranh tng quan v bui thuyết trình ca bui trình bày kết qu cui cùng

 

 

 

 

 

Vào ngày 30 tháng 1, môn hc PBL v chăm sóc tr em thế h tiếp theo đã được t chc ti Đi hc Ngh thut Tama TUB Tokyo Midtown Design HUB vi Công ty TNHH Ficel, công ty chuyên phát trin kế hoch sn phm cho thương hiu đ dùng cho tr em "10mois (Dimois)". Mt bui thuyết trình đã được t chc đ trình bày kết qu cui cùng ca ''đ xut thiết kế liên quan đến qun áo, thc phm và nơi cho tr em t 0 đến 3 tui'' nhm mc đích mang li nim vui chotr em thế hệ tương lai.

 

 

PBL (Project-Based Learning) là mt môn hc được m ti Đi hc Ngh thut Tama, là các lp hc da trên d án, cho phép sinh viên cng tác gia các khoa, lp và trường và được nhiu sinh viên tham gia.

 

 

Trong môn hc này, chúng tôi không b ràng buc bi các phương pháp và quan đim truyn thng mà thay vào đó, chúng tôi suy nghĩ v "vic nuôi dưỡng tr em" bng nhng ý tưởng mi, nhm đáp ng s đa dng và s thay đi trong cách nhìn nhn v gia đình và vic chăm sóc tr em trong xã hi hin đi. Bn mươi sinh viên đã thành lp mt nhóm hn hp t các khoa, chuyên ngành, khóa hc và cp lp, đng thi tiến hành nghiên cu nhm xem xét li nhng vn đ liên quan đến chăm sóc tr em t góc nhìn ca thế h tiếp theo.

 

 

 

 

 

1. Tng quan v lp hc

 

Trong môn hc này, chúng tôi đã thc hin các hot đng như tham quan ca hàng '10mois' ti Aoyama, Tokyo, nghiên cu, phng vn theo hình thc tri hè vi s tham gia ca tr sơ sinh đến 2 tui và gia đình ca h, các bài ging vi s tham gia ca các din gi là các bc ph huynh đang chăm sóc tr nh, và các hot đng khác.  Ngoài vic tìm hiu các vn đ chăm sóc trcủathế h tiếp theo, chúng tôi còn tìm hiu nhng vt dng, đ dùng cn thiết cho vic chăm sóc tr ca thế h tiếp theo, đng thi đưa ra các thiết kế và kế hoch.

 

 

 

 

2.Bui trình bày kết qu cui cùng và tương lai

 

Ti bui trình din kết qu cui cùng, 10 nhóm đã trình bày kết qu nghiên cu ca h trong khong 8 tháng, s dng các sn phm nguyên mẫu, t rơi và video PR đ gii thiu các ý tưởng và khái nim sn phm. Các d án bao gm các sn phm như thm tri sàn cho c gia đình, ng dng và b sn phm đ biến ngày sinh thành mt ngày k nim đc bit hơn, ng dng h tr giao tiếp trong thi kỳ mang thai giúp làm gn gũi hơn cm xúc ca b m trong thi gian mang thai và to điu kin tương tác hơn trong giai đon này, cũng như mt quán cà phê đ nâng cao nhn thc và hiu biết v vic chăm sóc tr em trong xã hi.

 

Tổng giám độc Hideharu Shimizu cho biết: "Tôi đã đưa ra nhn xét t góc đ ca mt doanh nhân v nhng gì cn thiết cho tương lai nếu mun biến các đ xut ca các bn thành sn phm. Tôi rt biết ơn v vic các bn sinh viên đã thông qua môn hc này đ hiu sâu hơn v vic nuôi dưỡng tr em mà h chưa tng tri qua, và đã đưa ra nhiu đ xut tuyt vi thông qua các bui thuyết trình đa dng."

 

Các sinh viên tham gia môn hc đã chia s cm nhn ca h, bao gm: "Qua vic tham gia môn hc PBL cùng các doanh nghip, tôi đã hc được tm quan trng ca vic suy nghĩ t nhiu góc đ như quan đim ca người dùng, quan đim ca doanh nghip, vv., mt k năng quan trng ca mt người thiết kế" và "Tôi n tượng vi vic nhn được phn hi v nhng điu mà chúng tôi thường không cân nhc trong các bui hc đi hc hàng ngày như ngân sách khi sn xut sn phm và quy trình sn xut ti nhà máy."

 

 

Các đ xut trong môn hc này nhm mc đích đưa ra nhng giá tr mi đi vi "vic nuôi dưỡng tr em" đang đa dng hóa trong nhng năm gn đây, các ý tưởng và thiết kế được to ra sẽ được xem xét đ xem xét kh năng phát hành t công ty tương lai.

 

 

 

 

 

 

2.jpg

 

Cnh tiến hành thuyết trình trong khi mi người thc s cm nguyên mu trên tay

 

 

 

 

 

 

3.jpg


Mihoko Furuno, Tng Giám đc B phn Hôn nhân & Gia đình B phn Tr em ca Tr s B phn, nơi sn xut Zexy Baby,

mt dch v thông tin do Công ty cổ phần Recruit phát trin nhm h tr ph n trong quá trình mang thai, 

sinh n và nuôi con, đã tham gia trc tuyến.

 

 

 

 


 

4.jpg

 

Ông Hideharu Shimizu, Ch tch kiêm Giám đc đi din Công ty TNHH FIEL, đánh giá

 

 

 

 

 

 

Bài viết này được Công ty TNHH Daigo biên tp có tham kho và trích dn t các ngun sau:

https://activity.tamabi.ac.jp/kikaku/4944424/

 

 

 

 

 


5.jpg


[B sưu tp tác phm]

Chúng tôi sẽ gii thiu nhiu tác phm được to ra bi các sinh viên hin ti, cu sinh viên, ging viên và nhng người khác.

https://www.tamabi.ac.jp/pro/g_works/2023/

 

 

 

 

 

thumb-2048835280_hsmdLZNb_36d37b130bed1c022ac02d5b539d39ff3f5735bf_240x320.png


多摩美術大学

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 354 0
Thông báo 2023-07-05 396 0
Thông báo 2023-07-05 274 0
Thông báo 2023-02-07 1778 0
Thông báo 2023-02-07 2582 0
Thông báo 2023-02-07 1239 0
Thông báo 2023-02-07 815 0
Thông báo 2021-07-27 1760 0
Thông báo 2020-08-22 2047 0
Thông báo 2018-11-13 1995 0
Thông báo 2018-09-03 5279 0
Thông báo 2018-08-24 2720 0
Thông báo 2018-08-21 2899 0
3969 2024-06-18 52 0
3968 2024-06-18 40 0
3967 2024-06-18 33 0
3966 2024-06-18 37 0
3965 2024-06-18 36 0
3964 2024-06-18 43 0
3963 2024-06-17 42 0
3962 2024-06-17 40 0
3961 2024-06-17 33 0
3960 2024-06-14 45 0
3959 2024-06-14 46 0
3958 2024-06-14 42 0
3957 2024-06-14 55 0
3956 2024-06-04 117 0
3955 2024-06-04 72 0
3954 2024-06-04 114 0
3953 2024-06-03 118 0
3952 2024-06-03 96 0
3951 2024-06-03 92 0
3950 2024-06-03 154 0
3949 2024-05-31 161 0
3948 2024-05-31 149 0
3947 2024-05-31 203 0
3946 2024-05-31 198 0
3945 2024-05-30 59 0
3944 2024-05-27 76 0
3943 2024-05-27 105 0
3942 2024-05-27 144 0
3941 2024-05-27 99 0
3940 2024-05-27 129 0
3939 2024-05-27 95 0
3938 2024-05-21 133 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.