Today's Pick Up
도쿄노선도 2022-1.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【多摩美術大学】 Sinh viên được chọn vào vòng chung kết cho “Giải thưởng Nghệ thuật Truyền thông Yamanashi 2023-24”

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-01 10:34 閲覧数126回 Comments0件

1.jpg


 

2.jpg

 

 


亀井里咲 (Risaki Kamei “Quan sát chanh mùa xuân”

Nhiếp nh: 浜崎祥多(Shota Hamasaki


 


Risaki Kamei, sinh viên năm th tư ca khóa hc ngh thut truyn thông, đã được chn vào vòng chung kết ti Gii thưởng Ngh thut Truyn thông Yamanashi 2023-24, mt cutriển lãm mở rộng dành cho nhng ngh sĩ hình dung ra tương lai vi công ngh k thut s và kh năng sáng to linh hot, do Tnh Yamanashi t chức.

 

 

Đây là ln th ba Gii thưởng Ngh thut Truyn thông Yamanashi (YMAA) được t chc. Mc đích là phát trin ngun nhân lc có kh năng biu cm và trí tưởng tượng cao cũng như các k năng công ngh k thut s tiên tiến. Nó tôn vinh nhng tác phm có tính nguyên bn cao và được đnh v là nn tng cho nhng ngh sĩ hình dung ra tương lai.

 

Các tác phm đ điu kin có th thuc bt kỳ th loi nào, bao gm video, bui biu din, ngh thut tương tác và các cách th hin nguyên bn khác, chng hn như các tác phm mang tính th thách không th đánh giá theo đnh nghĩa thông thường và các hình thc th hin mi mà gi đây sẽ được gi là tác phm ngh thut.

 

 

T ngày 9 tháng 3 (Th By) đến ngày 31 tháng 3 (Ch Nht), mt cuc trin lãm ca 20 tác phm lt vào vòng chung kết được chn t 378 tác phm t Nht Bn và nước ngoài sẽ được t chc ti ba đa đim tnh Yamanashi. Nó được t chc ti các khu vc (Thành ph Kofu, Thành ph Fujiyoshida, Thành ph Hokuto).

 

Các tác phm ca ông Kamei được trưng bày ti mt bo tàng nhà kho nh. vòng đánh giá cui cùng, Y-GOLD (Gii thưởng ln), Y-SILVER (Gii xut sc) và Y-CRYSTAL mi (Gii thưởng tnh Yamanashi) năm nay, được trao cho các tác phm dn đến vic khám phá li đc đim khu vc ca tnh Yamanashi , đã được quyết đnh.

 

 

 

 

[Bình lun t Risaki Kamei]

 

Tôi rt vui vì tác phm mà tôi to ra vi nhng cm xúc trong sáng trong kỳ ngh xuân đã được chn vào vòng chung kết và sẽ có th trưng bày nó mt nơi tuyt vi. Tuy nhiên, vic d btác phẩm cũng là mt phn ca Gii thưởng Ngh thut Truyn thông Yamanashi. Tôi sẽ tiếp tc tp trung và c gng hết sc cho đến cui cùng!

 

 

 

 

 

Bài viết này được Công ty TNHH Daigo biên tp có tham kho và trích dn t các ngun sau:

https://activity.tamabi.ac.jp/kikaku/4952344/

https://a.tamabi.ac.jp/dept/ida/

 

 

 

 

3.jpg

 


[B sưu tp tác phm]

 

Chúng tôi sẽ gii thiu nhiu tác phm được to ra bi các sinh viên hin ti, cu sinh viên, ging viên và nhng người khác.

https://www.tamabi.ac.jp/pro/g_works/2023/

 

 

 

 

 

 

thumb-2048835280_VijpnZP7_e943563b70d34b9fefa03342179d2c18bbbf6c16_240x320.jpg

 


多摩美術大学

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 354 0
Thông báo 2023-07-05 396 0
Thông báo 2023-07-05 274 0
Thông báo 2023-02-07 1778 0
Thông báo 2023-02-07 2582 0
Thông báo 2023-02-07 1239 0
Thông báo 2023-02-07 815 0
Thông báo 2021-07-27 1760 0
Thông báo 2020-08-22 2047 0
Thông báo 2018-11-13 1995 0
Thông báo 2018-09-03 5279 0
Thông báo 2018-08-24 2721 0
Thông báo 2018-08-21 2899 0
3969 2024-06-18 53 0
3968 2024-06-18 40 0
3967 2024-06-18 33 0
3966 2024-06-18 37 0
3965 2024-06-18 36 0
3964 2024-06-18 43 0
3963 2024-06-17 42 0
3962 2024-06-17 40 0
3961 2024-06-17 33 0
3960 2024-06-14 45 0
3959 2024-06-14 46 0
3958 2024-06-14 44 0
3957 2024-06-14 55 0
3956 2024-06-04 118 0
3955 2024-06-04 73 0
3954 2024-06-04 114 0
3953 2024-06-03 118 0
3952 2024-06-03 96 0
3951 2024-06-03 92 0
3950 2024-06-03 154 0
3949 2024-05-31 161 0
3948 2024-05-31 150 0
3947 2024-05-31 204 0
3946 2024-05-31 198 0
3945 2024-05-30 59 0
3944 2024-05-27 76 0
3943 2024-05-27 105 0
3942 2024-05-27 144 0
3941 2024-05-27 99 0
3940 2024-05-27 129 0
3939 2024-05-27 95 0
3938 2024-05-21 133 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.