Today's Pick Up
도쿄노선도 2022-1.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【京都ノートルダム女子大学】 “Josei kyaria dezain-gakukan” sẽ được thành lập từ tháng 4 năm 2025

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-04-15 16:50 閲覧数73回 Comments0件

 


京都ノートルダム女子大学 

Josei kyaria dezain-gakukan

sẽ được thành lp t tháng 4 năm 2025

 

 

 

 

京都ノートルダム女子大学d đnh thành lp "Josei kyaria dezain-gakukan",

 

(bng cp: C nhân (Thiết kế ngh nghip))

 

vào tháng 4 năm 2025 (năm Reiwa th 7).

 

 

Trong thi đi ngày nay, nơi tn ti rt nhiu giá tr khác nhau,

Bn có th t tay la chn tương lai (s nghip) ca mình.

Trong "Josei kyaria dezain-gakukan",

Da trên quan đim quc tế và s hiu biết v xu hướng trong xã hi Nht Bn,

Chúng tôi mong mun phát trin nhng ph n có th sng cuc sng đc lp và có ý thc đóng góp cho xã hi.

*Nếu bn mun biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cp trang web bên dưới!

https://www.notredame.ac.jp/lp/kndu-wcd

 

<Gakukan (t chc cơ bn thc hin các khóa hc liên khoa) là gì?

Ti B Giáo dc, Văn hóa, Th thao, Khoa hc và Công ngh năm 2019,

Mt chương trình cp bng vượt xa mt b phn hoc t chc được công nhn.

Cho phép các trường đi hc t quyết đnh và trin khai linh hot, s dng tài nguyên ni b đ tiến hành hot đng giáo dc liên khoa, nhm thích ng vi s thay đi ca thi đi, và có th t chc chương trình mt cách nhanh chóng và linh hot, bao gm c ngun nhân lc và cơ cu qun lý.

Nếu đt đ yêu cu tt nghip, bng cp sẽ được trao tương t như các ngành hc.

b13a6fb03ec40addc652220dbf7254fe.pdf (notredame.ac.jp)


 


 

 


1.png

 京都ノートルダム女子大学 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,951 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 321 0
Thông báo 2023-07-05 353 0
Thông báo 2023-07-05 247 0
Thông báo 2023-02-07 1743 0
Thông báo 2023-02-07 2519 0
Thông báo 2023-02-07 1176 0
Thông báo 2023-02-07 775 0
Thông báo 2021-07-27 1736 0
Thông báo 2020-08-22 1963 0
Thông báo 2018-11-13 1957 0
Thông báo 2018-09-03 5204 0
Thông báo 2018-08-24 2653 0
Thông báo 2018-08-21 2850 0
3938 2024-05-21 33 0
3937 2024-05-21 38 0
3936 2024-05-21 37 0
3935 2024-05-21 43 0
3934 2024-05-21 26 0
3933 2024-05-21 39 0
3932 2024-05-20 52 0
3931 2024-05-20 48 0
3930 2024-05-20 62 0
3929 2024-05-20 42 0
3928 2024-05-17 45 0
3927 2024-05-17 71 0
3926 2024-05-17 65 0
3925 2024-05-13 59 0
3924 2024-05-13 53 0
3923 2024-05-13 64 0
3922 2024-05-13 57 0
3921 2024-05-10 106 0
3920 2024-05-10 77 0
3919 2024-05-10 69 0
3918 2024-05-10 62 0
3917 2024-05-01 268 0
3916 2024-05-01 78 0
3915 2024-05-01 63 0
3914 2024-05-01 81 0
3913 2024-04-30 55 0
3912 2024-04-30 59 0
3911 2024-04-30 51 0
3910 2024-04-30 41 0
3909 2024-04-30 47 0
3908 2024-04-23 122 0
3907 2024-04-23 103 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.