Today's Pick Up
2024大学院web-1.jpg
0  0
『2024年度 留学生のための大学院入試一覧(修士課程)』を発行しました。 留学生を積極的に受け入れている 大学院を中心に情報をまとめました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】 Thỏa thuận trao đổi học thuật với崇実大学, Hàn Quốc được gia hạn

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-04-15 16:29 閲覧数82回 Comments0件

1.jpg

 

Hiu trưởng崇実大学Jang Beomsik (trái) và Hiu trưởng Hiroaki Hatayama

 

 

 

 

 

Tháng 2 năm ngoái, trường đi hc ca chúng tôi đã gia hn tha thun trao đi hc thut liên trường và biên bn ghi nh v trao đi sinh viên vi崇実大学ca Hàn Quc (sau đây gi là "崇実大") nhm thúc đy hp tác trong nghiên cu hc thut và giáo dc.

                                                                    

Đ gia hn tha thun, Hiu trưởng Jang Beomsik và đoàn ca ông t崇実大đã đến thăm trường đi hc và t chc l ký kết tha thun ti Oberlin Garden Hills.

K t khi hai trường đi hc ký kết tha thun vào năm 2003, sinh viên đã tăng cường trao đi thông qua các chương trình du hc dài hn, trung hn và ngn hn.

 

Hiu trưởng Hatayama bày t lòng biết ơn vi vic 崇実大đã chp nhn mt s lượng ln sinh viên ca trường chúng tôi trong nhng năm qua, đng thi Hiu trưởng Jang bày t hy vng tiếp tc hp tác và hiu biết ln nhau gia hai trường trong tương lai.

 

 

 

 

 

2.jpg

 

Chp nh k nim sau bui ký kết

 

 

 

 

 

Yunsun Olivia Lee, Điu phi viên Chương trình Trao đi Quc tế ca 崇実大, đã đưa ra cái nhìn tng quan v崇実大, nhng sáng kiến đc đáo và tính quc tế ca trường. Sau đó, Hiu trưởng Jang tuyên b rng崇実大có cùng lý tưởng vi phương châm ca trường là ''Gakuji Jijin'' (s dng nhng gì bn đã hc được vì li ích ca người khác và xã hi) và tinh thn Cơ đc giáo. Hiu trưởng Hatayama cho biết, ''桜美林大学 mong mun tiếp tc xây dng mi quan h vi 崇実大da trên nhng giá tr mà c hai trường cùng chia s''.

 

 

 

 


3.jpg

 

Khôngkhí trong bui làm vic gia lãnh đo hai trường

 

 

 

 

 

Sau khi ký kết tha thun, chúng tôi đã trao đi quan đim v vai trò ca các trường đi hc trong mt xã hi có dân s gim và các vn đ xã hi c hai nước.

 

Hiu trưởng Jang, người đã th hin s lãnh đo mnh mẽ trong lĩnh vc giáo dc trong lĩnh vc CNTT, đã đưa ra nhiu đ xut liên quan đến vic s dng AI trong các trường đi hc và giáo dc.

H đã thăm quan Sakuragaoka Garden Hills, nơi din ra cuc hp, và sau đó đã được hướng dn v khái nim cơ s, trong đó khu vc sinh sng cho sinh viên, h gia đình và nhà dành cho người cao tui vi các dch v hình thành mt cng đng, cuc hp kết thúc bng chuyến tham quan khuôn viên Machida ca trường đi hc.

 

Chuyến thăm và gia hn tha thun này kỳ vng sẽ làm sâu sc hơn na mi quan h gia hai trường đi hc và thúc đy hơn na giao lưu gia sinh viên và ging viên.

 

 

 

 

 

 

4.jpg

 

 

5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.jpg

 

 

 

 

 

 

桜美林大学đã đi mi

 

Năm 2023, thành lp Nhóm Nghiên cu Giáo dc.

 

Năm 2024, sẽ bt đu chương trình hc mi ca Nhóm Qun lý Kinh doanh.

 

Năm 2025, d kiến sẽ bt đu chương trình hc mi ca Nhóm Văn hóa và Ngh thut.

 

 

 


 

 

Nhóm hc

 

 

- Nhóm Ngh thut T do

 

- Nhóm Giao tiếp Toàn cu

 

- Nhóm Qun lý Kinh doanh

 

- Nhóm Sc khe và Phúc li

 

- Nhóm Văn hóa và Ngh thut

 

- Nhóm Nghiên cu Giáo dc

 

 

Không tuyn sinh chuyên ngành Qun lý Hàng không và Hàng không vn ti cũng như chuyên ngành Giáo dc Mm non ca Nhóm Sc khe và Phúc li.

 

 

 

 

 

Trang web tham kho:

 

https://www.obirin.ac.jp/info/year_2023/r11i8i00000a80ki.html

 

 

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây5.jpg


 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,951 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 321 0
Thông báo 2023-07-05 353 0
Thông báo 2023-07-05 247 0
Thông báo 2023-02-07 1743 0
Thông báo 2023-02-07 2519 0
Thông báo 2023-02-07 1176 0
Thông báo 2023-02-07 775 0
Thông báo 2021-07-27 1736 0
Thông báo 2020-08-22 1963 0
Thông báo 2018-11-13 1957 0
Thông báo 2018-09-03 5204 0
Thông báo 2018-08-24 2653 0
Thông báo 2018-08-21 2850 0
3938 2024-05-21 33 0
3937 2024-05-21 38 0
3936 2024-05-21 37 0
3935 2024-05-21 43 0
3934 2024-05-21 26 0
3933 2024-05-21 39 0
3932 2024-05-20 52 0
3931 2024-05-20 48 0
3930 2024-05-20 62 0
3929 2024-05-20 42 0
3928 2024-05-17 45 0
3927 2024-05-17 71 0
3926 2024-05-17 65 0
3925 2024-05-13 59 0
3924 2024-05-13 53 0
3923 2024-05-13 64 0
3922 2024-05-13 57 0
3921 2024-05-10 106 0
3920 2024-05-10 77 0
3919 2024-05-10 69 0
3918 2024-05-10 62 0
3917 2024-05-01 268 0
3916 2024-05-01 78 0
3915 2024-05-01 63 0
3914 2024-05-01 81 0
3913 2024-04-30 55 0
3912 2024-04-30 59 0
3911 2024-04-30 51 0
3910 2024-04-30 41 0
3909 2024-04-30 47 0
3908 2024-04-23 122 0
3907 2024-04-23 103 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.