Today's Pick Up
202209cover 400.jpg
0  0
今回の特集は、進学希望者なら、役立つ学校・学科情報をまとめました。 分野別の学校の情報やおすすめする新設学科まで! さらに、大学最新NEWSや小論文対策も! その他にも日本の記念日、日本の自動販売機の世界、 学校情報や留学生の一日なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【京都先端科学大学】96%の学生が満足する「インターンシッププログラム」

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-04-02 16:39 閲覧数92回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

 

Ti京都先端科学大学, nhiu sinh viên tham gia thc tp như mt tri nghim giúp h tr thành ngun nhân lc có th đóng vai trò tích cc trên thế gii. Hôm nay tôi mun k cho các bn nghe v chuyến thc tp đó.

 

 

 

 

Ti KUAS, s lượng người tham gia thc tp đã tăng gp 5 ln trong 4 năm qua và 96% sinh viên cho biết h hài lòng vi chương trình thc tp.

 

 

 

 

Có hai loi chương trình chính (các môn hc chính) được cung cp:

 

1. Chương trình ph cp toàn trường (ni đa và quc tế): Chương trình dành cho tt c sinh viên các khoa, các khóa hc ca tt c các năm hc.

 

2. Chương trình chuyên ngành theo tng khoa (ni đa và quc tế): Chương trình nhm mc đích nâng cao s chuyên môn cho sinh viên theo tng khoa.

 

 

 

 

 

Chương trình ph cp toàn trường là mt chương trình mà tt c sinh viên đu tham gia sau khi được la chn thông qua quá trình chn lc.

 

 

 

Trước khi thc hin thc tp, các bui hc trước bao gm nghiên cu v ngành ngh và doanh nghip cùng vi các khóa hc v tác phong kinh doanh, nhm cung cp s hiu biết sâu sc v đa đim thc tp cũng như chun b cho vic thc tp. Sau đó, trong thi gian ngh hè, sinh viên sẽ có cơ hi tri nghim thc tp trong khong t 2 tun đến 1 tháng ti nước ngoài hoc trong nước. Cui cùng, sau khi hoàn thành thc tp, các bui hc sau cung cp cơ hi cho sinh viên t đánh giá và tham gia vào cuc trình din kết qu ti hi tho báo cáo. Đc đim ni bt ca chương trình này không ch là vic thc hin thc tp mà còn là c quá trình t bui hc trước đến bui báo cáo kết qu, to ra nhiu tri nghim và bài hc cho sinh viên.

 

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

 

Chương trình thc tp nước ngoài:

 

 

 

Chương trình này bt đu vào năm 2019 nhm giúp sinh viên tìm hiu trc tiếp v ngun nhân lc có th đóng vai trò tích cc trên thế gii. Bn sẽ bay đến các quc gia Bc M, Châu Âu, Châu Đi Dương và Châu Á và tích lũy kinh nghim làm vic t 2 tun đến 1 tháng ti các công ty đa phương hoc tr s nước ngoài ca các công ty Nht Bn.

 

 

 

Trong năm hc 2023, do vic ni lng hn chế đi li, tt c các chương trình thc tp nước ngoài đã được tiến hành trc tiếp, và sinh viên ca trường chúng tôi đã được tiếp nhn ti 19 đim thc tp ti 10 quc gia, bao gm M, Canada, Hà Lan, Úc, New Zealand, Trung Quc, n Đ, Thái Lan, Vit Nam và Malaysia.

 

 

 

 

 

 

Thc tp trong nước:

 

 

Đây là chương trình thc tp trong nước, nơi bn có th tri nghim đào to thc tế ti các công ty tư nhân, chính ph, t chc phi li nhun, v.v. h tr Nht Bn. Chúng tôi được các công ty và t chc trong nhiu ngành công nghip chp nhn, bao gm văn phòng chính ph, tài chính, nhà sn xut, thc phm, CNTT, dch v, tư vn, th thao và nông nghip. Hàng năm, chúng tôi m rng các chương trình ca mình đ phù hp vi chuyên môn và s thích mà mi sinh viên nên có được trong khoa/b môn ca mình.

 

 

Năm 2023, cũng như năm trước, hơn 200 sinh viên đã tham gia đào to thc tế ti các công ty, t chc mà h quan tâm. Hơnnữa, nhiu sinh viên nước ngoài cũng tham gia và đây là cơ hi quý giá đ tri nghim làm vic ti Nht Bn.

 

 

 

 

Ngoài các chương trình thc tp, 京都先端科学大学 còn t chc nhiu d án hp tác, hi tho vi các công ty. Bn năm đi hc là khong thi gian quý giá. Ti京都先端科学大学, bn không ch có th đi du hc Nht Bn mà còn có th làm phong phú thêm tri nghim du hc ca mình.

 

 

 

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

 

 

Tài liu cho kỳ thi tuyn sinh năm 2024 đã được hoàn thin.

 

Kim tra đây đ biết chi tiết kỳ thi tuyn sinh.

 

 

5.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,951 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 322 0
Thông báo 2023-07-05 353 0
Thông báo 2023-07-05 249 0
Thông báo 2023-02-07 1745 0
Thông báo 2023-02-07 2520 0
Thông báo 2023-02-07 1176 0
Thông báo 2023-02-07 775 0
Thông báo 2021-07-27 1736 0
Thông báo 2020-08-22 1963 0
Thông báo 2018-11-13 1957 0
Thông báo 2018-09-03 5207 0
Thông báo 2018-08-24 2653 0
Thông báo 2018-08-21 2851 0
3938 2024-05-21 33 0
3937 2024-05-21 40 0
3936 2024-05-21 37 0
3935 2024-05-21 45 0
3934 2024-05-21 29 0
3933 2024-05-21 40 0
3932 2024-05-20 52 0
3931 2024-05-20 52 0
3930 2024-05-20 65 0
3929 2024-05-20 43 0
3928 2024-05-17 45 0
3927 2024-05-17 71 0
3926 2024-05-17 65 0
3925 2024-05-13 60 0
3924 2024-05-13 54 0
3923 2024-05-13 66 0
3922 2024-05-13 58 0
3921 2024-05-10 107 0
3920 2024-05-10 77 0
3919 2024-05-10 69 0
3918 2024-05-10 62 0
3917 2024-05-01 268 0
3916 2024-05-01 78 0
3915 2024-05-01 63 0
3914 2024-05-01 82 0
3913 2024-04-30 55 0
3912 2024-04-30 59 0
3911 2024-04-30 51 0
3910 2024-04-30 42 0
3909 2024-04-30 48 0
3908 2024-04-23 122 0
3907 2024-04-23 103 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.