Today's Pick Up
2024関西カレンダー.jpg
0  0
『2024年度 留学生のための大学入試カレンダー(関西版)』を発行しました。 本誌は、留学生を積極的に受け入れている 関西の大学を中心に情報をまとめました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【多摩美術大学】Sinh viên tốt nghiệp đoạt cả Giải thưởng Grand Prix và Giải thưởng sinh viên Grand Prix tại Niên giám Kiểu chữ Nhật Bản 2024

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-03-19 15:30 閲覧数120回 Comments0件

1.png

 

2.png

 

3.png

 

 

Grand Prix

Lịch sử của núi

 

Kana Fukasawa (Tt nghip cao hclĩnh vực thiết kếđ ha chuyên ngành thiết kế năm 2017)

 

 

 

 

 

 

 

Nhng người chiến thng ca "Niên giám Kiu ch Nht Bn 2024" đã được công b, vi Kana Fukasawa - sinh viên tt nghip lĩnh vực thiết kếđ ha chuyên ngành thiết kế sau đại học năm 2017, 李 敏楽 - người đã tốt nghiệp lĩnh vc thiết kế đ ha của khoa thiết kế sau đi hc vào năm 2023đã giành được Gii thưởng Sinh viên Grand Prix. Vic giành được gii thưởng ln c hng mc chung và hng mc sinh viên là mt thành tích tuyt vi đi vi các sinh viên tt nghip đi hc ca chúng tôi.

 

 

Niên giám Kiu ch Nht Bn được xut bn hàng năm bi Hip hi Kiu ch Nht Bn - mt t chc phi li nhun gm các thành viên trong nước và quc tế bao gm các nhà thiết kế đ ha,cha các hình dángtinh tế v kiu ch và thiết kế cn thiết trong nhiu loi hình giao tiếp, đã tr thành tp chí ghi chép được đánh giá cao c nước ngoài. Các tác phm d thi không ch được gi t trong Nht Bn mà còn t nước ngoài, và sau khi xem xét nghiêm ngt bi ban giám kho và nhng người đot gii Grand Prix năm trước, tác phm xut sc nht mi hng mc và Gii thưởng Grand Prix sẽ được Ban giám kho trao thưởng từ trong s tt c các tác phm đã gi.

 

 

Trong Niên giám Kiu ch Nht Bn 2024, 厲 万千, sinh viên năm 2 lĩnh vực Thiết kế Thông tin chuyên ngành Thiết kế ca trường sau đại học, cũng giành được gii Tác phm xut sc nht hng mc sinh viên.


 

Nhng người đot Gii thưởng Grand Prix, Giải thưởng Sinh viên Grand Prix và Giải Tác phm xut sc nht sẽ nhn đượcgiy chng nhn gii thưởng và “Niên giám Kiu ch Nht Bn 2024” ti l trao gii d kiến được t chc ti Shinagawa, Tokyo vào tháng 4 năm 2024.

 

 

 

 

 

 

 

Niên giám Kiu ch Nht Bn 2024 - Danh sách gii thưởng dành cho nhng người liên quan vi trường đi hc ca chúng tôi

 

 

[Gii thưởng Sinh viên Grand Prix]

"V sách (khc, sao chép, in n)"

李 敏楽 (Tốt nghiệp lĩnh vc thiết kế đ ha khoa thiết kế sau đi hc năm 2023)


 

4.png

 

5.png

 

 

 

 

 

 

 

[Gii thưởng tác phm xut sc nht hạng mục sinh viên]

"Giimã các ký t "

厲 万千 (sinh viên năm 2 lĩnh vực Thiết kế Thông tin chuyên ngành Thiết kế ca trường sau đại học)

 


6.png

 

7.png

 

 

 

 

 

 

 

8.png

 

 

Khoa thiết kế đ ha

 

Khoa Thiết kế Đ ha có lch s hơn 80 năm k t khi thành lp, đã đào to ra nhiu tài năng hàng đu Nht Bn trong nhiu lĩnh vc thiết kế truyn thông hình nh, bao gm qung cáo, thiết kế đ ha, minh ha và hot hình. Vi tư cách là giám đc ngh thut, nhà thiết kế, nhà quy hoch, ha sĩ minh ha, v.v., h hot đng trong nhiu lĩnh vc, bao gm c sn xut qung cáo.

 

Ngày nay, khi môi trường xã hi thay đi tng giây phút, lĩnh vc giao tiếp bng hình nh ngày càng m rng và vai trò ca các nhà thiết kế cũng ngày càng quan trọng. Đó là lý do ti sao cn có mt nn giáo dc thiết kế đc đáo, đáp ng được thi đi. Thông qua mt chương trình ging dy có h thng nhn mnh rõ ràng ý nghĩa ca vic hc thiết kế ti mt trường đi hc ngh thut, khoa Thiết kế Đ ha nuôi dưỡng thế h nhng người sáng to tiếp theo, nhng người có th gii quyết vn đ bng kh năng sáng to phong phú và trí tưởng tượng rõ ràng.

 

 

 

Khóa hc thiết kế thông tin Khoa thiết kế thông tin

 

Khóa hc thiết kế thông tin này s dng tt c các loi phương tin truyn thông, t Internet đến sách, đ phát trin ngun nhân lc sáng to vượt ra ngoài ranh gii ca nghiên cu thiết kế và khoa hc thông tin. Chúng tôi đã thiết lp mt chương trình ging dy trong đó bn có th hc các phương pháp thiết kế mi mt cách thc tế kết hp kiến thc v thiết kế UI/UX, lp trình và khoa hc thông tin cũng như nghiên cu dch v s dng AI và d liu ln cũng như thiết kế thc tế cho xã hi.

 

Trong nhng năm gn đây, chúng tôi đã tham gia vào nhiu d án nghiên cu hp tác vi các công ty truyn thông tiên tiến và đang phát trin ngun nhân lc ngày càng được xã hi săn đón. Chúng ta sẽ nghiên cu ba lĩnh vc: ''Thiết kế tri nghim'' hình thành các hot đng và tri nghiệm, ''Thiết kế xã hi'' kết ni con người và xã hi và ''Thiết kế truyn thông'' to ra mi quan h vi gii truyn thông, đào to ngun nhân lc tiên tiến trong nhiu ngành như dch v thông tin CNTT, thiết kế web và trò chơi.

 

 

 

 

 

Bài viết này được biên tp bi Công ty TNHH Daigo vi các tài liu tham kho và trích dn sau:

https://activity.tamabi.ac.jp/kikaku/4887056/

https://a.tamabi.ac.jp/dept/gd/

https://a.tamabi.ac.jp/dept/idd/

 

 

 

 

 

 

9.png

 

 

 

[Tuyn tp tác phm tt nghip xut sc 2023]

https://www.tamabi.ac.jp/pro/g_works/2023/

 

 

 

 

 

 


Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 多摩美術大学

 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé! 

20240201142533_121eddd6f67a23fbff41b64a02472a9d_nqkw.png

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,910 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 267 0
Thông báo 2023-07-05 297 0
Thông báo 2023-07-05 204 0
Thông báo 2023-02-07 1690 0
Thông báo 2023-02-07 2425 0
Thông báo 2023-02-07 1089 0
Thông báo 2023-02-07 729 0
Thông báo 2021-07-27 1678 0
Thông báo 2020-08-22 1882 0
Thông báo 2018-11-13 1915 0
Thông báo 2018-09-03 5114 0
Thông báo 2018-08-24 2608 0
Thông báo 2018-08-21 2776 0
3897 2024-04-16 13 0
3896 2024-04-16 20 0
3895 2024-04-16 7 0
3894 2024-04-16 7 0
3893 2024-04-16 6 0
3892 2024-04-16 7 0
3891 2024-04-16 7 0
3890 2024-04-15 8 0
3889 2024-04-15 11 0
3888 2024-04-15 22 0
3887 2024-04-15 29 0
3886 2024-04-09 27 0
3885 2024-04-09 20 0
3884 2024-04-09 29 0
3883 2024-04-09 24 0
3882 2024-04-09 23 0
3881 2024-04-09 19 0
3880 2024-04-09 22 0
3879 2024-04-08 41 0
3878 2024-04-08 28 0
3877 2024-04-08 21 0
3876 2024-04-08 51 0
3875 2024-04-05 47 0
3874 2024-04-05 56 0
3873 2024-04-05 45 0
3872 2024-04-04 51 0
3871 2024-04-04 46 0
3870 2024-04-04 46 0
3869 2024-04-04 54 0
3868 2024-04-04 49 0
3867 2024-04-02 40 0
3866 2024-03-29 55 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.