Today's Pick Up
도쿄노선도 2022-1.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】Haruna Obata từ Trường Quản lý Kinh doanh đã giành được giải thưởng trong Cuộc thi Lập kế hoạch Kinh doanh Shinjuku!

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-03-19 14:20 閲覧数337回 Comments0件

1.png

 

 

 


Haruna Obata (thuc hi tho Katsuhiro Suzuki), sinh viên năm th 4 khoa Qun lý Kinh doanh thuc Đi hc Oberlin đã đt “Giải thưởng Sinh viên” ti Cuc thi Lp kế hoch kinh doanh Shinjuku t chc vào th Ba ngày 6/2.

 

 

Ti Phường Shinjuku, phi hp vi Phòng Thương mi và Công nghip Tokyo Chi nhánh Shinjuku, chúng tôi đang t chc Cuc thi Lp kế hoch Kinh doanh Shinjuku dành cho nhng người đang có ý đnh khi nghip hoc mi bt đu kinh doanh trong khu vực. Ln này, 6 người đã được chn vào vòng chung kết t 62 ng viên và ớng đến thuyết trình cui cùng. Cô Obata đã thuyết trình v công vic kinh doanh mà cô bt đu vi ch đt được màu tóc mà bn mong mun! ng dng ''Color Lab ''. Đây là mt dch v t đng to ra các công thc nhum tóc phù hp vi loi tóc ca tng cá nhân và được thiết kế đ gii quyết vn đ'' mc dù tôi nh th làm tóc chuyên nghip nhưng h không nhum tóc theo màu tôi tưởng tượng'' .

 

 

 

 

 

 

 

2.png

 

 

 

 

Cho đến nay, Obata đã phng vn 13 người. Cô hi h v lý do nhum tóc và liu màu tóc có ging như h mong mun hay không, t đó đưa ra mt s cơ s cho nhng gi ý ca mình. Trên thc tế, vi s hp tác ca mt khách hàng, cô đã to ra mt công thc to màu sau khi lng nghe tri nghim nhum màu trước đây ca h và nh h nhum tóc ti thm m vin da trên công thc đó. Mc dù vn còn ch cn ci thin trong kết qu xác minh nhưng cô tin tưởng rng mình có th tiến gn hơn đến lý tưởng ca khách hàng.

 

 

 

 

Khi thuyết trình, cô ý thc và truyền đạt được điu mình mun nhn mnh, như: ''Thay vì ch đưa ra gi thuyết, tôi liên tc nói chuyn vi tng khách hàng và đưa ra nhng ci tiến'' và ''Trong khi có nhiu người đang gp khó khăn, tôi cũng là người s dng dch v này và có vấn đề của riêng mình''. Ngoài ra, vì tt c ban giám kho đu là nam gii nênđã nỗ lực vào việc định nghĩa''ti sao mi người nên nhum tóc ''và cô nghĩ rằng cô sẽ thu hút người nghe bằng cách so sánh những ý kiến mà cô nghe được trong các cuộc phỏng vấn, chẳng hạn như ''Để có được sự tự tin''''Trở thành người mà chúng ta muốn trở thành'' với ''sơn một chiếc ô tô''.

 

 

 

 

 

 

3.png

 

 

 

 

Cô Obata cho biết: ''D án mà tôi đã thc hin trong hai năm rưỡi này đã nhn được sự ng h t nhiu người. Đây là ln đu tiên tôi nhn được s ghi nhn hu hình dưới hình thc gii thưởng. Tôi gửi lòng biết ơn sâu sc đến gia đình và bn bè, thm m vin nơi tôi làm vic bán thi gian và nhng người đã h tr tôi. Tôi cm thy như cui cùng mình đã đến được vch xut phát. Khi mi bt đu công vic kinh doanh ca mình, tôi đã nghĩ, '' Nó sẽ không kiếm được tin, nhu cu quá ít'' tôi cm thy rt hi hn khi nghe điu đó. Tôi đã suy nghĩ rt nhiu v cách tôi có th làm cho hot đng kinh doanh ca mình tr nên d hiu ngay c vi nhng người không quan tâm đến vic nhum tóc và cách tôi có th truyn đt điu này đến mi người đ khiến h quan tâm. Cho đến nay, tôi đã tham gia nhiu s kin khác nhau, trau di kh năng nói trước công chúng và gii thích mi điu cho nhng người tôi gp ln đu tiên. Có rt nhiu người thân thiết vi tôi cũng gp phi vn đ tương t, vy ti sao vn đ này li b b qua?

 

 

Mc đích ca vic tham gia cuc thi này là đ lan truyn rng có rt nhiu người lo lng v màu tóc ca mình nên tôi cũng mun giành chiến thng vì lý do đó. Tôi sẽ rt vui nếu gii thưởng này có th giúp tiếp cn nhng người cn d án này hoc dn đến hành đng tiếp theo."

 

 

 

Cô Obata cho biết cô sẽ bt đu nghiên cu v màu sc đng thi tiếp tc theo đui công vic kinh doanh ca riêng mình. Đng lc cho d án này đến t vic tôi được chn đoán mc bnh mù màu khi còn hc trung hc cơ s và tôi nghĩ, ''Lý do ti sao tôi không th có được màu sc như mong mun là do thiếu s giao tiếp với các màu sc''. K t năm 2002, nghĩa v thc hin các bài kim tra th lc màu các trường tiu hc đã được d b và phn ln nhng người trong đ tui hin đang làm th làm tóc đã không thc hin các bài kim tra. Nếu th làm tóc hoc khách hàng b mù màu mà h không biết thì ngay t đu có th có s khác bit v “màu sc lý tưởng” ca h. Vì điều này, chúng ta có th tìm ra gii pháp cơ bn bng cách nghiên cu cách nhìn và cm nhn màu sc. Đây không phi là mt quan đim cn thiết cho các dch v sao? Nhng thách thc ca Obata vn tiếp tc.

 

 

 

 

 

 

 

4.png

 

 

Trường Qun lý Kinh doanh

 

Trường Qun  Kinh doanh nhm mc đích nâng cao tiêu chun hc tp thông qua giáo dc lý thuyết và thc hành. Chúng tôi phát trin vic hc tp tp trung vào vic tiếp thu "trí tuệ", trau di "giác quan phong phú" và ci thin "k năng giao tiếp". Hơn na, chúng tôi cung cp nhiu cơ hi cho sinh viên tri nghim cách áp dng lý thuyết vào thc tế, chng hn như đào to ngoài trường và đào to thc tế. Đng thi, chúng ta sẽ trau di kh năng ng phó vi mt xã hi đang đa dng hóa và phát trin nhanh chóng.

 

 

 

 

 

 

5.png

 

6.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.png

 


 

 

 

Đi hc Oberlin đã tri qua mt s chuyn đi mi.

 

Cơ s Shinjuku m ca vào năm 2019 và Trường Cao đẳng Qun tr Kinh doanh đã được chuyn đa đim.

 

Cơ s Tokyo Hinatayama m ca vào năm 2020 và Trường Cao đng Văn hóa Ngh thut chuyn đi.

 

Hot đng hc tp mi ti Trường Cao đng Ngh thut T do bt đu vào năm 2021.

 

Năm 2023, Trường Cao đẳng Khoa hcNghiên cứu Giáo dc sẽ được thành lp.

 

 

 

 

 

 

[Trường Cao đẳng]

 

 

Cao đng Ngh thut T do

 

Trường Truyn thông Toàn cu

 

Trường Cao đẳngQun lý Kinh doanh

 

Trường Cao đẳng Y tế và Phúc li

 

TrườngCao đng Văn hóa Ngh thut

 

TrườngCao đng Khoa hc Nghiên cứuGiáo dc

Không tuyn dng cho Khoa Hàng không/Qun lý hoc Khoa Chăm sóc Tr em ti Trường Cao đẳng Y tế và Phúc li.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây

 

 

5.jpg

 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,951 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 321 0
Thông báo 2023-07-05 353 0
Thông báo 2023-07-05 248 0
Thông báo 2023-02-07 1743 0
Thông báo 2023-02-07 2519 0
Thông báo 2023-02-07 1176 0
Thông báo 2023-02-07 775 0
Thông báo 2021-07-27 1736 0
Thông báo 2020-08-22 1963 0
Thông báo 2018-11-13 1957 0
Thông báo 2018-09-03 5205 0
Thông báo 2018-08-24 2653 0
Thông báo 2018-08-21 2850 0
3938 2024-05-21 33 0
3937 2024-05-21 38 0
3936 2024-05-21 37 0
3935 2024-05-21 43 0
3934 2024-05-21 27 0
3933 2024-05-21 39 0
3932 2024-05-20 52 0
3931 2024-05-20 49 0
3930 2024-05-20 64 0
3929 2024-05-20 42 0
3928 2024-05-17 45 0
3927 2024-05-17 71 0
3926 2024-05-17 65 0
3925 2024-05-13 59 0
3924 2024-05-13 53 0
3923 2024-05-13 64 0
3922 2024-05-13 57 0
3921 2024-05-10 106 0
3920 2024-05-10 77 0
3919 2024-05-10 69 0
3918 2024-05-10 62 0
3917 2024-05-01 268 0
3916 2024-05-01 78 0
3915 2024-05-01 63 0
3914 2024-05-01 81 0
3913 2024-04-30 55 0
3912 2024-04-30 59 0
3911 2024-04-30 51 0
3910 2024-04-30 42 0
3909 2024-04-30 48 0
3908 2024-04-23 122 0
3907 2024-04-23 103 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.