Today's Pick Up
202205表紙-400.jpg
0  0
今回の特集は、初めての日本の生活に役立つ情報をまとめました。 住民登録・国民健康保険・マイナンバーカード・ネットで簡単に申し込むことができる手続き・日本のクレジットカード・自転車・ゴミの捨て方・日本生活Q&Aを紹介します。 さらに、生活でよく使う日本語表現も! その他にも学校情報や留学生の一日など、イベント情報も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学大学院】Cùng xem video để thấy không khí trong khuôn viên trường

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-02-14 11:43 閲覧数188回 Comments0件

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

 

 

 

Kỳ thi tuyn dng công chc năm 2023: Năm nay cũng có nhiu ng viên trúng tuyn!

=S lượng công chc quc gia v trí tng hp và tng hp cao nht được ghi nhn

 

Như đã đưa tin trước đó, k lc 27 người (tt c sinh viên hin ti) đã vượt qua Kỳ thi toàn din tuyn dng công chc quc gia (bao gm c kỳ thi tt nghip sau đi hc), đng th 8 toàn quc ti các trường đi hc tư thc), 101 sinh viên (98 sinh viên ni b) đã được xét tuyn cui cùng đã được chp nhn, vượt xa k lc trước đó.

 

V các kỳ thi chuyên môn, 80 chuyên gia thuế quc gia (74 sinh viên), 3 chuyên gia tài chính (tt c sinh viên) và 2 v binh hoàng cung (tt c sinh viên) đều đã vượt qua kỳ thi.

 

Ngoài ra, trong kỳ thi công chc đa phương, ng c viên t Chính quyn thành ph Tokyo, mi văn phòng qun (tnh Kanagawa, tnh Saitama, tnh Chiba, tnh Ibaraki, tnh Shizuoka, tnh Nagano, tnh Niigata, tnh Fukushima, v.v.), Các phường đc bit ca Tokyo và tng sc lnh ca chính ph Các thành ph được ch đnh (Thành ph Kawasaki, Thành ph Yokohama, Thành ph Saitama, Thành ph Chiba, Thành ph Shizuoka, Thành ph Niigata, Thành ph Fukuoka, v.v.) và các tòa th chính trên toàn quc (Thành ph Chofu, Thành ph Machida, Thành ph Narita, Utsunomiya Thành ph, Thành ph Takasaki, Thành ph Matsumoto, Tsubame) Trung tâm Khuyến nông nhn được nhiu báo cáo v các ng viên trúng tuyn vào các trường đi hc như Thành ph Osaka, Thành ph Sakata, v.v.

 

Ti Đi hc Senshu, 「Khóa thi công chc」 do Trung tâm khuyến nông phát trin dành cho nhng sinh viên mong mun tr thành công chc, được cung cp ti c hai cơ s Kanda và Ikuta, và năm nay đánh du k nim 28 năm khóa hc. Nhng người hướng dn toàn thi gian ca chúng tôi, nhng người thông tho các kỳ thi công chc, cung cp s h tr có h thng và hp lý đ giúp sinh viên vượt qua kỳ thi và kết qu ca khóa hc cũng đã được th hin đy đ trong năm nay.

(S lượng ng viên thành công da trên nghiên cu ca Trung tâm Khuyến nông tính đến tháng 11 năm 2023)

 

 

 

<Ikuta Campus>

4.jpg

 

 

<Kanda Campus>

5.jpg

 

6.jpg

 

 

 

< Tuyển sinh du học sinh/Tuyển sinh thông thường năm 2024>

Hãy xác nhận tại mục tuyển sinh


 

 

7.jpg

 

8.jpg

 

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 専修大学大学院

  các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 

 

 

thumb-2048835280_5mhcDIua_d8e4bef7d2cf3f1641d45bf66b70bae382f3c36c_240x320.jpg

いいね! 1

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 3
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3892 2024-04-09 109 0
3891 2024-04-09 99 0
3890 2024-04-09 115 0
3889 2024-04-09 122 0
3888 2024-04-08 146 0
3887 2024-04-08 104 0
3886 2024-04-08 145 0
3885 2024-04-05 140 0
3884 2024-04-05 172 0
3883 2024-04-05 173 0
3882 2024-04-04 167 0
3881 2024-04-04 141 0
3880 2024-04-04 145 0
3879 2024-04-04 172 0
3878 2024-04-04 175 0
3877 2024-04-03 126 0
3876 2024-04-02 151 0
3875 2024-03-29 142 0
3874 2024-03-26 139 0
3873 2024-03-26 118 0
3872 2024-03-26 132 0
3871 2024-03-26 168 0
3870 2024-03-25 139 0
3869 2024-03-25 140 0
3868 2024-03-19 228 0
3867 2024-03-19 192 0
3866 2024-03-19 398 0
3865 2024-03-19 147 0
3864 2024-03-19 135 0
3863 2024-03-19 129 0
3862 2024-03-19 128 0
3861 2024-03-19 133 0
3860 2024-03-19 91 0
3859 2024-03-18 163 0
3858 2024-03-18 481 0
3857 2024-03-18 145 0
3856 2024-03-18 148 0
3855 2024-03-18 178 0
3854 2024-03-18 132 0
3853 2024-03-15 129 0
3852 2024-03-13 104 0
3851 2024-03-12 165 0
3850 2024-03-01 138 0
3849 2024-03-01 104 0
3848 2024-02-27 134 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.