Today's Pick Up
2024大学院web-1.jpg
0  0
『2024年度 留学生のための大学院入試一覧(修士課程)』を発行しました。 留学生を積極的に受け入れている 大学院を中心に情報をまとめました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【多摩美術大学】Triển khai 「Connecting Wool, dự án giáo dục hợp tác quốc tế với Đại học Nghệ thuật Quốc gia Oslo

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-02-01 14:26 閲覧数109回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Đi hc Ngh thut Tama, mt trong nhng trường đi hc hàng đu ti Nht Bn,  k nim 90 năm thành lp vào năm 2025.

Chúng tôi đã thiết lp chương trình ging dy ca riêng mình và sinh viên quc tế t khp nơi trên thế gii sẽ tham gia các lp hc tại đó.

Hãy theo đui ước mơ ca mình và cùng Đi hc Ngh thut Tama!

 

 

 

2.jpg

 

 

「Designers’ Saturday」(Địa điểm:Oslo Event Hub)Nơi trưng bày sản phẩm

 

 

Joint Studio 4「SHOW」, Workshop chuyên sâu kéo dài 7 ngày ca「Connecting Wool」- D án giáo dc hp tác quc tế gia Khoa Thiết kế t Đi hc Ngh thut Oslo  ca Na Uy và Khoa Sn xut ca Đi hc Ngh thut Tama Thiết kế sẽ được t chc vào ngày 2 tháng 9. S kin được t chc t th By đến Ch nht ngày 10, ch yếu ti khuôn viên Đi hc Ngh thut Oslo(Thành ph Oslo).

 

 

 

3.jpg


Ti Bo tàng Quc gia Oslo

 

 

Đnh cao ca d án hp tác quc tế khám phá vic s dng len Na Uy thông qua trao đi con người

 

Trường đi hc ca chúng tôi tham gia vào nhiu d án trao đi quc tế và các d án hp tác gia ngành và hc vin, vi mc đích phát trin ngun nhân lc có th phc v ngay lp tc cho cng đng quc tế. Mt trong đó 「Connecting Wool」 d án giáo dc hp tác quc tế kéo dài 4 năm được thông qua như mt phn ca Chương trình hp tác SIU-UTFORSK, nhm thúc đy trao đi quc tế thông qua vic c người trao đổi vi s tài tr t Trung tâm Na Uy v Hp tác Quc tế trong Giáo dc. Đây là d án nghiên cu hp tác khám phá nhng cách mi đ s dng len ca cu hoang dã - loài đc hu sng min bc Na Uy. Vic trao đsinh viên t Na Uy và Nht Bn sẽ khuyến khích sinh viên m rng tm nhìn quc tế và góp phn phát trin ngun nhân lực, mc đích là D án bt đu vào năm 2018 và mc dù đã b gián đon vào năm 2020 do đi dch do vi-rút corona gây ra, các hot đng sẽ tiếp tc trc tuyến vào mùa thu năm 2021. Mi hot đng của (Joint Studio) đều1 ch đ: hot đng đu tiên là 「RAW」, hot đng th2「TECH」, hot đng th3「MAKE」 và hot đng thứ 4 cũng là hot đng cui cùng 「SHOW」.

 

Ti Joint Studio 4, tng cng có 8 sinh viên của Trường, trong đó có 4 sinh viên chuyên ngành thiết kế sn phm, 3 sinh viên chuyên ngành dt may và 1 sinh viên chuyên ngành dt may ca trường sau đi hc, cũng như Giáo sư Yuka Kawai và Hinako Kawasaki chuyên ngành thiết kế dt may. 2 tr lý đã đến Nht Bn và thc hin mt hi tho chuyên sâu「Formafantasma」 kéo dài by ngày. Các sinh viên tham gia sẽ tham d trin lãm 「Oltre Terra - chúng tôi đã đi tham quan Bo tàng Ngh thut Quc gia và xác nhn tiến đ ca d án cho đến nay vi tt c sinh viên ca cả trường đi hc. Tiếp theo, vi ch đ「SHOW」 chúng tôi đã tho lun v cách th hin và truyn đt kết qu ca d án, đng thi thiết kế mt phương pháp hin th c th. Sau đó, như 1 phn ca hi tho, chúng tôi đã tham gia trình bày và tho lun ca nhà thiết kế v hi tho chuyên đ「TALKING MATTER」. Ngoài ra, đ quan sát trc tiếp đàn cu là đi tượng ca d án, chúng tôi còn đến thăm Trang tri Hoàng gia Bygdoy, nơi qun lý cnh quan văn hóa và phát huy các giá tr thiên nhiên cũng như chăn nuôi chăn nuôi hu cơ. Tôi đã có được kinh nghim giúp đào sâu ni dung và cách din đt các bài thuyết trình v kết qu ca mình.

 

 

 

 

4.jpg

 

Phòng đào to Đi hc Ngh thut Quc gia Oslo

 

 

5.jpg

 

 

Trang tri hoàng gia Bygdoi

 

 

 

「Designers’ Saturday」(Địa điểm:Oslo Event Hub)Nơi trưng bày sản phẩm

 

Trình bày kết qu ca tt c sinh viên 2 trường đi hc và trin lãm được t chc ti Thư vin Nghiên cu Thi trang Quc tế trc thuc Bo tàng Quc gia Oslo.

 

Vào ngày cui cùng ca hi tho, bui trình bày kết qu đã được t chc ti 「Designers’ Saturday」 (đa đim: Oslo Event Hub). Có rt nhiu du khách, bao gm c Hiu trưởng Đi hc Ngh thut Oslo, các quan chc ca Đi s quán Nht Bn ti Na Uy và nhng người liên quan đến thiết kế, thiết kế ni tht và kiến trúc Na Uy. Đây là cơ hi giao lưu quý giá cho các sinh viên. Sau khi kết thúc Joint Studio 4, d án này sẽ được t chc ti Thư vin Nghiên cu Thi trang Quc tế trc thuc Bo tàng Quc gia Oslo t ngày 21 tháng 9 (Th Năm) đến ngày 9 tháng 10 (Th Hai), trong đó các tác phm và nh trước đây sẽ được trưng bày. Trong tương lai, báo cáo tng hp các hot đng t năm 2018 đến năm 2023 sẽ được xây dng như là sn phm cui cùng ca d án này.

 

 

Bài viết này được Cty TNHH Daigo biên tp có tham kho và trích dn t các ngun sau:

https://activity.tamabi.ac.jp/kikaku/4834985/ 

 

 

 

7.jpg


 

Bộ sưu tập Tác phẩm Xuất sắc Sản xuất Tốt nghiệp 2023 đã phát hành

https://www.tamabi.ac.jp/pro/g_works/2023/

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 多摩美術大学

 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé! 

 

 


thumb-2048835280_hsmdLZNb_36d37b130bed1c022ac02d5b539d39ff3f5735bf_240x320.png

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,849 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 247 0
Thông báo 2023-07-05 263 0
Thông báo 2023-07-05 194 0
Thông báo 2023-02-07 1660 0
Thông báo 2023-02-07 2345 0
Thông báo 2023-02-07 1023 0
Thông báo 2023-02-07 695 0
Thông báo 2021-07-27 1641 0
Thông báo 2020-08-22 1815 0
Thông báo 2018-11-13 1900 0
Thông báo 2018-09-03 5010 0
Thông báo 2018-08-24 2582 0
Thông báo 2018-08-21 2702 0
3836 2024-02-14 86 0
3835 2024-02-14 87 0
3834 2024-02-14 79 0
3833 2024-02-14 55 0
3832 2024-02-14 85 0
3831 2024-02-14 42 0
3830 2024-02-14 29 0
3829 2024-02-14 32 1
3828 2024-02-01 104 0
2024-02-01 110 0
3826 2024-02-01 105 0
3825 2024-02-01 97 0
3824 2024-02-01 86 0
3823 2024-01-25 98 0
3822 2024-01-25 79 0
3821 2024-01-23 95 0
3820 2024-01-23 76 0
3819 2024-01-23 90 0
3818 2024-01-23 76 0
3817 2024-01-23 72 0
3816 2024-01-23 84 0
3815 2024-01-23 84 0
3814 2024-01-23 55 0
3813 2024-01-23 52 0
3812 2024-01-23 59 0
3811 2024-01-22 128 0
3810 2024-01-17 108 0
3809 2024-01-17 124 0
3808 2024-01-17 87 0
3807 2024-01-15 68 0
3806 2024-01-12 132 0
3805 2024-01-12 150 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.