Today's Pick Up
도쿄노선도 2022-1.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】「Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Khoa Nghệ thuật Tạo hình」 nhận giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp trong cuộc thi thiết kế cà vạt

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-02-01 13:40 閲覧数105回 Comments0件

1.jpg

 

Tác phm đot gii「花火 -Hanabi-」

 

 

 

2.jpg

 

Ta đ là 「Origami Crane」. Mô-típ là sơ đ gp giy origami được gp li, to n tượng êm du v truyn thng Nht Bn mà ai cũng tng thy.

 

 

 

Tiêu đ là「Boronia」. Thiết kế da trên hoa bologna, có ý nghĩa 「Làm du trái tim」.

 

Ngày 5tháng 11 (Ch Nht), l trao gii cuc thi thiết kế cà vt cho thương hiu gc ca hip hi 「Mulberry City」 do Hip hi Công nghip Dt may Hachioji tài tr đã được t chc và đã được B trưởng B Kinh tế, Thương mi và Công nghip trao gii thưởng cao nht trong cuc thi.

 

「Dt Hachioji」 có lch s và truyn thng hơn 400 năm. Đ phát trin và ph biến hàng dt may Hachioji, Hip hi Công nghip Dt may Hachioji to ra và tung ra nhng chiếc cà vt jacquard mi hàng năm dưới dng sn phm ca 「Mulberry City」. Là phn ca n lc này, chúng tôi thu hút các thiết kế t các sinh viên nghiên cu v dt may và biến nhng tác phm tt nht thành sn phm.

 

「Cuc thi thiết kế cà vt thành ph Mulberry 2023」, sẽ được t chc ln th 9 trong năm nay, đã nhn được 404 bài d thi trong đó có 16 bài được trao gii. Người chiến thng gii thưởng năm nay là nhng thiết kế sáng tạo của 3 sinh viên trường chúng tôi, trong đó có ch Sasakawa.

 

 

 

 

3.jpg

 

ChHimeka Sasagawa

 

 

 

4.jpg

 

T trái sang:chịHimika Sasagawa, ch Rinka Watanabe

 

 

Ch đ ca cuc thi thiết kế năm nay là 「Wa~Nagomi~」. Vì nhng màn bn pháo hoa đã không được t chc trong vài năm trước do nh hưởng ca virus Corona mi nên ch Sasakawa cm thy nhng màn pháo hoa tuyt đp mà ch yêu thích gi đây còn có th được nhìn thy đp hơn na sau khi đi dch virus Corona kết thúc nên ông mun mi người đến xem. Tôi tin rng s tn ti ca pháo hoa có th mang li hòa bình cho mi người, vì vy tôi quyết đnh ý tưởng thiết kế cho trin lãm này là「花火 -Hanabi-」.

 

Sasagawa luôn nh rng thiết kế sẽ được th hin bng cht liu dt, và luôn nh rng cht liu dt được làm t si, ch đã c gng cân bng gia vic làm cho thiết kế tr nên ni bt và th hin được s tinh tế ca nó.

 

 

 

 

5.jpg

 

 

 

Cao đng Văn hóa Ngh thut

Chuyên ngành ngh thut th giác

 

Trong năm đầu, sinh viên được tri nghim hc tp trong nhiu lĩnh vc liên quan đến ngh thut th giác, bao gm: m thut, th công, dt may, thiết kế và truyn thông video. Da vào đó, bn có th chn hướng đi mà mình mun và đi xa hơn là ch sn xut các tác phm ngh thut. Trong khi hc các phương pháp qun lý ngh thut, bn có th vượt ra ngoài ranh gii ca lĩnh vc ngh thut truyn thng, t làm mô hình th công đến ngh thut truyn thông và hơn thế na, cung cp nn giáo dc toàn din bao gm các k năng công ngh thông tin. Chúng tôi mong mun phát huy cá tính và tim năng ca mi sinhviên và m đường cho các em tr thành ngh sĩ chuyên nghip.

 

 

 

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

 

 

Đi hc Oberlin đã nhiu ln đi mình 

 

Năm 2019:  Ra mt khuôn viên Shinjuku, chuyn đa đim hc ca nhóm ngành Qun tr kinh doanh.

Năm 2020:  Ra mt khuôn viên Tokyo Hinatayama, chuyn đa đim hc ca nhóm ngành Văn hc ngh thuật.

Năm 2021:  Bt đu chương trình hc mi nhóm ngành Ngh thut t do.

Năm 2022:  Bt đu chương trình hc mi v nhóm ngành Y tế, phúc li xã hi

Năm 2023:  Thành lp nhóm ngành Nghiên cu giáo dc

 

 

Nhóm ngành học

 

● Nhóm ngành Ngh thut t do

● Nhóm ngành Truyn thông Toàn cầu

● Nhóm ngành Qun lý Kinh doanh

● Nhóm ngành Văn hóa Ngh thut

● Nhóm ngành Y tế và Phúc li

● Nhóm ngành Nghiên cu giáo dc

★ Không tuyn sinh đi vi chuyên ngành Giáo dc, nhóm ngành Y tế, phúc li xã hi và nhóm ngành Qun tr, Hàng không.

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây

 

 

 

thumb-2048835280_ZKTC1o0H_f4d82dee9ae1ceddfc0374c7729ee8112e3af2cf_240x320.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,849 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 247 0
Thông báo 2023-07-05 263 0
Thông báo 2023-07-05 194 0
Thông báo 2023-02-07 1660 0
Thông báo 2023-02-07 2346 0
Thông báo 2023-02-07 1023 0
Thông báo 2023-02-07 696 0
Thông báo 2021-07-27 1641 0
Thông báo 2020-08-22 1815 0
Thông báo 2018-11-13 1900 0
Thông báo 2018-09-03 5010 0
Thông báo 2018-08-24 2582 0
Thông báo 2018-08-21 2702 0
3836 2024-02-14 86 0
3835 2024-02-14 87 0
3834 2024-02-14 79 0
3833 2024-02-14 55 0
3832 2024-02-14 85 0
3831 2024-02-14 43 0
3830 2024-02-14 29 0
3829 2024-02-14 32 1
3828 2024-02-01 104 0
3827 2024-02-01 110 0
2024-02-01 106 0
3825 2024-02-01 97 0
3824 2024-02-01 86 0
3823 2024-01-25 98 0
3822 2024-01-25 79 0
3821 2024-01-23 95 0
3820 2024-01-23 76 0
3819 2024-01-23 90 0
3818 2024-01-23 76 0
3817 2024-01-23 72 0
3816 2024-01-23 84 0
3815 2024-01-23 84 0
3814 2024-01-23 55 0
3813 2024-01-23 52 0
3812 2024-01-23 59 0
3811 2024-01-22 128 0
3810 2024-01-17 108 0
3809 2024-01-17 124 0
3808 2024-01-17 87 0
3807 2024-01-15 68 0
3806 2024-01-12 132 0
3805 2024-01-12 150 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.