Today's Pick Up
도쿄노선도 2022-1.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ハリウッド大学院大学】Quy mô thị trường và xu hướng vẻ đẹp từ bên trong ở Nhật Bản như thế nào?

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-12-23 14:34 閲覧数506回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Quy mô th trường ca v đp từ bên trong đang tăng lên hàng năm.

Ngành công nghip làm đp đã chu thit hi ln do đi dch coronavirus, nhưng điu này đã khiến s người chú ý đến vic chăm sóc v đp từ bên trong ngày càng tăng.

Vì vy, ln này vài viết sẽ gii thiu quy mô th trường ca v đp từ bên trongcác th loi nhu cầu.

Nếu bn quan tâm đến v đp từ bên trong hoc tìm hiu sâu hơn thì hãy tham kho nhé.

 

V đp bên trong là lĩnh vc được kỳ vng sẽ tiếp tc phát trin

 

V đp bên trong đ cp đến v đxuất phát từ bên trong.

Mc đích là đ cơ th bn đp và đp t trong ra ngoài.

Bng cách cân nhc không ch v đp b ngoài mà còn c sc khe, bn sẽ có th duy trì v đp khe mnh khi v già.

V đp bên trong bao gm các cht b sung cn thiết, thc phm tt cho sc khe, th dc, thư giãn, sc khe tinh thn, v.v.

Ngành chăm sóc sc khe, bao gm các ngành này, là mt lĩnh vc đang phát trin qua tng năm và trong tương lai, được cho là k nguyên ca tui th 100 năm, có th kỳ vng ngành này sẽ còn nhn được nhiu s quan tâm hơn na.

Xu hướng tăng trưởng trong th trường chăm sóc sc khe như sau.

 

●Thị trường chăm sóc sức khỏe ni đa Nht Bn (hàng năm)

2013…16 nghìn t yên

2020…26 nghìn t yên

Năm 2030 (dkiến)…37 nghìn t yên

 

●Th trường chăm sóc sc khe nước ngoài (hàng năm)

Năm 2013…163 nghìn t yên

Năm2020…311 nghìn t yên

Năm 2030 (dkiến)…525 nghìn t yên

 

Như bn có th thy t nhng d liu này, th trường đang m rng c trong nước và quc tế.

Chăm sóc sc khe không ch ngày càng thu hút s chú ý ca mi người mà s lượng người thc s làm vic trong lĩnh vc này cũng ngày càng tăng. Bên cnh nhu cu v các mt hàng liên quan đến làm đp, dường như mi người đang tích cc tìm cách làm đp t trong ra ngoài.

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

Nhng thay đi trong 9 năm khi th trường tăng 32%

 

Trong ngành chăm sóc sc khe, khi so sánh mc tăng trưởng ca tng danh mc, snhn thy có s thay đi ln vCác sn phm giúp duy trì và ci thin sc khe」.

Toàn b ngành chăm sóc sc khe ước tính đã tăng khong 25 nghìn t yên trong năm tài chính 2016 và khong 33 nghìn t yên trong năm tài chính 2025, vi mc tăng khong 8 nghìn t yên.

Mt hàng có mc tăng ln nht d kiến là khong 0,96 nghìn t yên trong danh mc thc phm, bao gm thc phm b sung, thc phm tt cho sc khe, thuc gn như OTC, v.v.

「Tp th dc」 bao gm tp th dc ti câu lc b th dc và máy tp, d kiến sẽ tăng khong 0,88 nghìn t yên.

Nhng kết qu này khng đnh s m rng và tăng trưởng th trường nhanh chóng trong chín năm qua.

Chúng ta cũng có th mong đi quy mô th trường sẽ m rng qua tng năm.

Năm 2021, th trường thc phm b sung làm đp m rng lên khong 250 t yên, tăng 4,8% so vi năm trước.

Theo th t gim dn v mc đ phong phú, enzyme có giá 48 t yên, collagen có giá 40 t yên và vitamin C có giá 39 t yên.

 

 

 

 

3.jpg

 

4.jpg

 

 

  

 

Bi cnh cho s gia tăng quy mô th trường v đp bên trong

 

Trong ngành chăm sóc sc khe, th trường làm đp bên trong đang m rng nhanh chóng và hin nay enzyme, axit hyaluronic, collagen, nhau thai, v.v. đang dn tr thành vt liu tiêu chun ph biến.

Các yếu t sau đây được cho là nguyên nhân đng sau vic m rng quy mô th trường nh v đp bên trong.

 

➀ Nhu cu trong nước ca du khách nước ngoài đến Nht Bn

 

Thc phm ăn kiêng và thc phm tt cho sc khe rt ph biến đi vi người nước ngoài đến thăm Nht Bn, ch yếu đến t châu Á.

Trong đó, việc làm đp da đang thu hút s chú ý, các sn phm giúp cơ th khe đp t trong ra ngoài đang thu hút s chú ý.

Ngoài ra, do s an toàn ca cht lượng Nht Bn nên nó đã tr thành ch đ nóng đi vi du khách nước ngoài đến Nht Bn.

 

➁ Nhn thc ca người tiêu dùng ngày càng tăng

 

Trong nhng năm gn đây, nhiu loi thc phm có li cho sc khe đã được tung ra th trường.

Có rt nhiu ni dung trên các phương tin truyn thông truyn ti mi quan h gia sc khe và sc đp, và ngày càng có nhiu người nghĩ rng v đp ch có được khi sc khe và sc đp được điu hòa.

Vì nhng lý do này, người ta đã công nhn rng vic ci thin môi trường đường rut có th mang li tác dng làm đp da và kết qu là các loi như enzyme, nm men, koji, vi khun axit lactic và bifidobacteria đang phát trin.

 

③ Nhu cu v thc phm chc năng tăng lên

 

Thc phm chc năng là thc phm th hin các chc năng được mong đi là có mc đích sc khe c th da trên bng chng khoa hc.

Nó được xác đnh bng nhng quy đnh rõ ràng và phi da trên bng chng khoa hc.

Các t được hin th trong danh mc làm đp bao gm 「bo v đm cho da」, 「tăng kh năng gim cho da」 và 「duy trì đm cho da」 và các cách din đt được s dng đ giúp chăm sóc các vùng quan tâm được s dng.

Thc phm có công b v chc năng vn đang được chp nhn cho đến ngày nay và s lượng sn phm đang dn tăng lên.

S gia tăng v s lượng và dòng sn phm đng nghĩa vi vic nhu cu ca người tiêu dùng ngày càng m rng.

 

 

 

 

5.jpg

 

 

 

 

Quy mô th trường v đp bên trong ngày càng tăng lên qua tng năm và nhiu người trưởng thành đ tui 40 tr lên đang chú ý đến nó.

Điu quan trng là bn phi ý thc được sc khe ca mình ngay t giai đon đu và bng cách chăm sóc nó trong khi đi mt vi tình trng th cht ca chính mình, bn sẽ có th thay đi cơ th t trong ra ngoài.

 

 

 

 

6.jpg

 

 

 

Trường Cao hc Hollywood

 

Nhu cu ca người tiêu dùng trong th trường kinh doanh làm đp ngày càng tr nên đa dng và phc tp, đng thi cn có nhng con người tài năng vi k năng qun lý tiên tiến, có th gây n tượng vi khách hàng bng li sng đa dng vi các dch v ging như khách sn Masu. Tuy nhiên, hin nay chưa có cơ s giáo dc nào đào to được nhân tài có k năng qun lý tiên tiến và đây là yếu t đang cn tr s phát trin ca ngành kinh doanh làm đp. các nước châu Á và các nước khác, nơi quá trình t do hóa kinh tế đang tiến trin nhanh chóng, nhu cu kinh doanh làm đp đã tăng lên mc đi chúng. Ngun nhân lc được phát trin ti trường ca chúng tôi hot đng không chỉ  Nht Bn mà còn trên toàn cu.

 

Ngành ngh và lĩnh vc mc tiêu ngh nghip

 

Qun lý doanh nghip làm đp vi tư cách là mt nhà lãnh đo doanh nghip, người có th đm nhim mi vic t qun lý ca hàng đến qun lý cp cao trong ngành làm đp, vn là ct lõi ca ngành kinh doanh làm đp như tóc, trang đim, làm móng, thm m vin, v.v., cũng như ngành m phm , ngành thi trang, ngành sc đp và sc khe, v.v. Bn có th mong đi đóng vai trò như là người qun lý, qun tr viên hoc nhà giáo dc.

 

 

 

7.jpg

 

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của ハリウッド大学院大学,

 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 

 

 

thumb-2048835280_Uxp4SzyJ_4ef83116bddde7be10bcf3e07b7a9ebe1d06caf5_240x320.png

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,954 bài viết – Trang 3
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3864 2024-03-26 101 0
3863 2024-03-26 122 0
3862 2024-03-25 120 0
3861 2024-03-19 192 0
3860 2024-03-19 159 0
3859 2024-03-19 346 0
3858 2024-03-19 114 0
3857 2024-03-19 93 0
3856 2024-03-19 99 0
3855 2024-03-19 94 0
3854 2024-03-19 90 0
3853 2024-03-19 70 0
3852 2024-03-19 82 0
3851 2024-03-19 94 0
3850 2024-03-19 134 0
3849 2024-03-18 125 0
3848 2024-03-18 439 0
3847 2024-03-18 120 0
3846 2024-03-18 119 0
3845 2024-03-18 140 0
3844 2024-03-18 83 0
3843 2024-03-18 93 0
3842 2024-03-18 126 0
3841 2024-03-18 134 0
3840 2024-03-18 114 0
3839 2024-03-12 137 0
3838 2024-02-19 436 0
3837 2024-02-14 530 0
3836 2024-02-14 197 0
3835 2024-02-14 241 0
3834 2024-02-14 96 0
3833 2024-02-14 134 1
3832 2024-02-02 218 0
3831 2024-02-01 231 0
3830 2024-02-01 238 0
3829 2024-02-01 217 0
3828 2024-02-01 223 0
3827 2024-01-29 482 0
3826 2024-01-28 518 0
3825 2024-01-25 201 0
3824 2024-01-25 174 0
3823 2024-01-24 198 0
3822 2024-01-23 175 0
3821 2024-01-23 187 0
3820 2024-01-23 207 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.