Today's Pick Up
rosen2024-1 600.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧! 地下鉄から私鉄、モノレールまでこの一枚でまるわかり、気になる大学がどの駅にあるのか、周辺のアクセスも確認できます、

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】3 sinh viên Khoa nghệ thuật thị giác lần đầu tiên được chọn tại Triển lãm Sản phẩm Mới lần thứ 86

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-11-16 16:13 閲覧数974回 Comments0件

 

1.jpg

 

 


Vào ngày 12 tháng 9 (Thứ 3), nhng người chiến thng trong Trin lãm Sn xut Mi ln th 86 do Hip hi Sn xut Mi tài tr đã được công bố sinh viên Khoa Ngh thut Th giác ca Trường Cao đng Văn hóa Ngh thut đã được chn.

 

Trin lãm Sn phm Mi là mt trin lãm công cng được tài tr bi Hip hi Sn xut Mi và đang mi các tác phm t công chúng thuc 3 hng mc: hi ha, điêu khc và thiết kế không gian. Ln này, các sinh viên đăng ký vào phn điêu khc ca trin lãm mi như mt phn ca lp do Phó Giáo sư Sazen ca khoa Ngh thut Th giác ging dy, trong đó 1 sinh viên đăng ký vào phn chung và sinh viên đăng ký vào phn 35³ (khi san hô) mi thành lp và lần đầu tiên đã được chn.

 

Phó giáo sư Sazen - người hướng dn sinh viên trong quá trình np đơn, cho biết「Trong hng mc điêu khc năm nay, ch3 sinh viên đi hc t trường đi hc ca chúng tôi được ch đt được kết qu xut sc. Tôi cũng rt vui vì mi người trong chúng ta đu đt tâm huyết vào công vic ca mình và đi mt vi nó mt cách trung thc. Kết qu này đã truyn cm hng cho các sinh viên khác trong ngành ngh thut th giác. Tôi rt mong nhn được nhng phn hi này và sẽ tích cc hơn na trong vic sáng to các tác phm」.

 

Hãy xem ý kiến ca các sinh viên được chn từ link bên dưới!

https://www.obirin.ac.jp/info/year_2023/r11i8i00000a3p92.html

 

 

 

<Ý kiến ca sinh viên được chn

2.jpg

 

 

 

 

Ai Kato (Trường Cao đng Nghiên cu Văn hóa và Ngh thut, chuyên ngành Ngh thut Th giác, năm 4)

 

Tôi đang n lc to ra mt tác phm song song vi quá trình tìm vic làm ca mình và to ra tác phm này vì mun th hin cm giác 「Làm vic chăm ch đ đt được mc tiêu ca mình」. Tôi chn ta đ tác phm 「Ht ging Raku」 t câu tc ng 「S cng rn là ht ging ca hnh phúc」, nghĩa là nếu bây gi bn làm vic chăm ch thì sau này bn sẽ cm thy tt hơn. Tôi tin rng bng cách s dng dây đeo th công (giy) có ngun gc t nhiên và s dng màu scó th bày t suy nghĩ ca mình.

 

Đây là ln đu tiên tham gia mt cuc thi m như thế này, khi chp nh tác phm ca mình đ d thi, tht khó đ chp sao cho truyn ti được suy nghĩ ca mình trong đó nhưng tôi rt vui khi được chn. Rt vui vì được đánh giá cao. Tôi hin đang nghĩ ra ý tưởng cho đ án tt nghip ca mình và c gng hết sc đ biến nó thành tácphẩm suất sắc nhất trong 4năm học.

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

Haruka Yahagi (Trường Cao đng Nghiên cu Văn hóa và Ngh thut, chuyên ngành Ngh thut Th giác, năm 4)

 

Khi đang làm vic, tôi có cơ hi nghĩ v hòa bình trong lp hc ca giáo viên, và khi t hi hòa bình là gì, tôi nhn ra rng mt s khu vc đang có chiến tranh còn nhng khu vc khác thì không, và t hi ti sao. Tôi ly qu lu đn làm mô-típ đ th hin s mâu thun rng hòa bình không bao gi là th mà chúng ta coi là đương nhiên, chúng ta mun nó luôn tươi mi và không bao gi b lãng quên, nhưng đng ththì s hy dit và bo lc đu quá quen thuc.

 

Tác phm ca tôi gp trc trc trong quá trình sn xut nên phi thay đi hình thc mà không thay đi ý tưởng tác phm, điu này tht khó khăn nhưng tôi rt vui vì được công nhn khi được chn. Ngay c sau khi tt nghip và có vic làm, tôi vn mun tiếp tc to ra các tác phẩm dưới mt hình thc nào đó.

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

Rikiko Ito (Trường Cao đng Nghiên cu Văn hóa và Ngh thut, chuyên ngành Ngh thut Th giác, năm 4)

 

Ý tưởng ca tác phm này da trên câu tc ng yêu thích ca tôi「Dòng sông sâu chy lng lẽ」, và nó được to ra vi hình nh dòng sông sâu chy lng lẽ không gây tiếng đng, cách dùng dòng sông đ so sánh s chu đáo ca con người. Bi vì nó được làm bng k thut đt nung nên mnh này t nt và v trong giai đon sy khô trước khi nung, tôi gp khó khăn trong vic sa cha các vết nt. Tôi cũng đc bit chú ý đến kết cu hình nh, chng hn như đánh du b mt ca tác phm bng v sò tht.

 

Tôi rt ngc nhiên khi nghe giáo viên thông báo đã được chn, nhưng đó là mt tri nghim tuyt vi khi có cơ hi trưng bày tác phm ca mình ti Trung tâm Ngh thut Quc giaTokyo và có th giao lưu vi nhng hc sinh khác. Trong tương lai, tôi mun thc hin th thách to ra mt tác phm thm chí còn ln hơn tác phm này, s dng nhng gì tôi đã hc được ln này đ chun b cho đ án tt nghip ca mình.

 

 

 

5.jpg

 

 

 

 

Trường Cao đng Văn hóa Ngh thut, Khoa Ngh thut To hình

 

Trong năm 1, sinh viên được tri nghim hc tp trong nhiu lĩnh vc liên quan đến ngh thut th giác: bao gm m thut, th công, dt may, thiết kế và truyn thông video. Da vào đó, bn có th chn hướng đi mà mình mun và đi xa hơn là ch sn xut các tác phm ngh thut. Trong khi hc các phương pháp qun lý ngh thut, bn có th vượt ra ngoài ranh gii ca lĩnh vc ngh thut truyn thng, t làm mô hình th công đến ngh thut truyn thông và hơn thế na, cung cp nn giáo dc toàn din bao gm các k năng công ngh thông tin. Chúng tôi mong mun phát huy cá tính và tim năng ca mi sinhviên và m đường cho các em tr thành ngh sĩ chuyên nghip.

 

 

 

6.jpg

 

 

 

Tuyn chn sinh viên quc tế năm 2024 ca Đi hc Oberlin đã bắt đầu, cho phép bn hc theo cách phù hp vi mc tiêu và s thích hc tp trong tương lai ca bn.

 

Vui lòng kim tra hướng dn đăng ký cho kỳ tuyn sinh năm 2024.

桜美林大学募集要項ダウンロードフォーム (s-axol.jp) 

 

Tuysinh dành cho du học sinh.

https://admissions.obirin.ac.jp/admissions/

 

 

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

 

 

 

Đi hc Oberlin đã nhiu ln đi mình 

 

Năm 2019:  Ra mt khuôn viên Shinjuku, chuyn đa đim hc ca nhóm ngành Qun tr kinh doanh.

Năm 2020:  Ra mt khuôn viên Tokyo Hinatayama, chuyn đa đim hc ca nhóm ngành Văn hc ngh thuật.

Năm 2021:  Bt đu chương trình hc mi nhóm ngành Ngh thut t do.

Năm 2022:  Bt đu chương trình hc miv nhóm ngành Y tế, phúc li xã hi

Năm 2023:  Thành lp nhóm ngành Nghiên cu giáo dc

 

 

Nhóm ngành học

 

● Nhóm ngành Ngh thut t do

● Nhóm ngành Truyn thông Toàn cầu

● Nhóm ngành Qun lý Kinh doanh

● Nhóm ngành Văn hóa Ngh thut

● Nhóm ngành Y tế và Phúc li

● Nhóm ngành Nghiên cu giáo dc

★ Không tuyn sinh đi vi chuyên ngành Giáo dc, nhóm ngành Y tế, phúc li xã hi và nhóm ngành Qun tr, Hàng không.


 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây

 

 

 

thumb-2048835280_ZKTC1o0H_f4d82dee9ae1ceddfc0374c7729ee8112e3af2cf_240x320.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 345 0
Thông báo 2023-07-05 388 0
Thông báo 2023-07-05 266 0
Thông báo 2023-02-07 1768 0
Thông báo 2023-02-07 2570 0
Thông báo 2023-02-07 1232 0
Thông báo 2023-02-07 809 0
Thông báo 2021-07-27 1754 0
Thông báo 2020-08-22 2026 0
Thông báo 2018-11-13 1976 0
Thông báo 2018-09-03 5262 0
Thông báo 2018-08-24 2699 0
Thông báo 2018-08-21 2881 0
3969 2024-06-18 18 0
3968 2024-06-18 15 0
3967 2024-06-18 16 0
3966 2024-06-18 20 0
3965 2024-06-18 15 0
3964 2024-06-18 21 0
3963 2024-06-17 19 0
3962 2024-06-17 20 0
3961 2024-06-17 17 0
3960 2024-06-14 35 0
3959 2024-06-14 41 0
3958 2024-06-14 33 0
3957 2024-06-14 40 0
3956 2024-06-04 100 0
3955 2024-06-04 65 0
3954 2024-06-04 92 0
3953 2024-06-03 99 0
3952 2024-06-03 80 0
3951 2024-06-03 80 0
3950 2024-06-03 127 0
3949 2024-05-31 138 0
3948 2024-05-31 125 0
3947 2024-05-31 175 0
3946 2024-05-31 175 0
3945 2024-05-30 50 0
3944 2024-05-27 66 0
3943 2024-05-27 95 0
3942 2024-05-27 109 0
3941 2024-05-27 86 0
3940 2024-05-27 117 0
3939 2024-05-27 81 0
3938 2024-05-21 126 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.