Today's Pick Up
東京近郊路線図2021.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。気になる大学がどの駅にあるのか、周辺のアクセスも確認できます。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学大学院】Giới thiệu cơ sở Kanda (Khoa thạc sĩ về Kinh tế, Luật, Văn học và Thương mại)

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-06-28 13:51 閲覧数925回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

Cơ s Kanda ta lc ti Kanda Jimbocho, Phường Chiyoda, trung tâm Tokyo. Khuôn viên được trang b tt c cơ s vt cht và trang thiết b cn thiết cho cuc sng đi hc, đng thi gn Tòa nhà Quc hi, Tòa án Ti cao và nhiu cơ quan chính ph trung ương khác nhau, khiến nơi đây tr thành đa đim lý tưởng đ nghiên cu lut và chính tr.

Nó cũng được kỳ vng sẽ là cơ s đáp ng mong mun hc tp ca mọi người trong thi đi ngày nay.

 

 

Trường cao hc

 

・Khoa Cao hc Kinh tế

Trong chương trình Cao học, 「Khóa hc Kinh tế Xã hi」 được t chc vào buổi trưa ti cơ s Ikuta, bn có th hc nhiu ch đ t lý thuyết kinh tế đến lch s kinh tế và chính sách xã hi, trong 「Khóa hc Kinh tế Quc tế」 bn có th tìm hiu v nn kinh tế thế gii và hp tác quc tế.

 

・Khoa Cao học Luật

Trong chương trình Cao học vi 「Chuyên ngành lut」 sinh viên được t do tham gia các khóa hc đ có th tiến hành nghiên cu mt cách linh hot theo mc tiêu và nguyn vng hc tp ca bn thân. Trường đào to ngun nhân lc đa dng thông qua giáo dc và hướng dn nghiên cu pháp lý, không ch cho nhng ai mong mun tr thành nhà nghiên cu mà còn cho người đang đi làm mun tìm hiu sâu t góc đ thc tế. Ngoài ra, nhng người mun hc lut và khoa hc chính tr, nhng người có mc tiêu tr thành các chuyên gia chuyên ngành như người son tho tư pháp, kế toán viên công chng, kế toán thuế, công chc quc gia và đa phương, nhng người mun đt được trình đ ging dy nâng cao (giy phép chuyên môn), và nhng người mong mun tiếp tc vic hc ca mình. Có nhiu con đường giáo dc khác nhau được m ra cho nhng ai mun làm như vy.

Chương trình tiến sĩ tp trung vào đào to các nhà nghiên cu v lut và khoa hc chính tr, đng thi hướng ti đào to các chuyên gia có chuyên môn cao.

 

Khoa Cao học Văn học

Khoa Cao học Văn thư có 7 chuyên ngành: Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản (Khóa Văn học và Văn hóa Nhật Bản), Văn học Anh và Anh, Triết học, Lịch sử, Địa lý, Xã hội học và Tâm lý học. Các lớp học được tổ chức vào ban ngày, nhưng chương trình thạc sĩ cũng có kỳ thi đầu vào dành cho người lớn đang đi làm, mang đến cho người lớn đang đi làm cơ hội học tập dựa trên hệ thống giáo dục và nghiên cứu toàn diện.

 

・Khoa Cao học Thương mại

Chuyên ngành Thương mi cung cp 「Khóa hc kinh doanh」 và 「Khóa hc thut」. 「Khóa hc kinh doanh」 cung cp giáo dc kinh doanh thc tế ch yếu nhm vào người ln đang đi làm. 『Phát trin ngun nhân lc thc tế h tr s phát trin ca khu vc, ngành công nghip và Châu Á』 bng cách nhn ra các giá tr và kh năng đa dng, hiu thc tế và đc thù ca khu vc, đng thi có th gii quyết các vn đ mt cách đc lp thay vì ch da vào tiêu chun toàn cu. Chúng tôi đang hướng ti「Khóa hthuậtcung cp các bài ging v mt nhóm ch đ đa dng và nhm mc đích đào to các nhà nghiên cu và chuyên gia có chuyên môn cao.

 

Khoa Kế toán có 「Khóa hc chuyên nghip」 và 「Khóa hc thut」.

「Khóa hc chuyên nghip」 cung cp giáo dc thc tế ch yếu cho người ln đang đi làm, vi mc đích phát trin các chuyên gia kế toán như kế toán thuế, kế toán viên công chng và chuyên gia thuế quc gia.

「Khóa hthuật」 cung cp các môn hc chuyên bit ch yếu nhm vào các nhà nghiên cu kế toán, các chuyên gia có chuyên môn cao và sinh viên mun tr thành nhà giáo dc và tham gia vào nghiên cu và giáo dc lý thuyết.

 

 

 

2.jpg

 

3.jpg

 


 

Khu học tập chung (Tòa nhà 5)

「Phòng sinh hoạt chung」 là mt không gian m được b trí theo hình xon c, còn 「Phòng hc tp」 được ngăn cách bng vách ngăn. Đây là nơi đ sinh viên gp g, thu thp thông tin, đưa ra các ý tưởng t do và tham gia hc tp tích cc trong bu không khí thoi mái.

 

 

 

4.jpg

 

5.jpg

 

  

 

Lớp học chuyên ngành

Có ít Phòng x án」 trong nước là duy nht đi vi trường đi hc được thành lp như mt trường hc lut.

Ngoài ra, còn có mt lp hc CALL, nơi bn có th hc e-learning, tài liu ging dy và hc trc tuyến, cũng như phòng hc và thư vin dành riêng cho vic hc ngôn ng bên cnh lp hc CALL.

 

 

 

6.jpg

 

 

 

 

Thư viện

 

Knowledge Base (Chi nhánh Yasukuni Dori) là thư vin được đt tên đ làm cơ s đào sâu kiến thc và cha khong 10.000 cun sách và tài liu phc v mc đích hc tp ca sinh viên. Chi nhánh Kanda cha khong 490.000 cun sách và tài liu, ch yếu phc v mc đích nghiên cu và khong 5.000 tp chí, trong khi chi nhánh trường lut có khong 30.000 cun sách và tài liu, ch yếu dành cho sinh viên trường lut và khong 200 tp chí chuyên ngành.

 

 

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg

 

12.jpg

 

  

 

Nhà ăn/ Nơi tập trung của trường

3 nhà ăn trong khuôn viên Kanda. Căn tin tp trung vào thc đơn quán cà phê, có ni thttươi sáng và được các bạn nữ ưa chung.

 

 

 

13.jpg

 

 

 

 

sở thể thao

 

Nhà thi đu rng rãi ch yếu được s dng cho các lp hc các môn th dc như trò chơi bóng như bóng chuyn, th dc.

Ti tng hm th 3 ca Tòa nhà 1 có phòng đào to dành cho hi viên được trang b nhng trang thiết b mi nht.

 

sở vật chất khác

 

Kuromon/ Nhà tưởng niệm Rikizaburo Imamura/ Khu vườn trên sân thượng

 

 

 

14.jpg

 


15.jpg

 

16.jpg

 

17.jpg

 

 

 

 

< Hướng dẫn kỳ thi tuyển sinh quốc tế năm 2024 và kỳ thi chung >

Hãy kim tra các yêu cthi đu vào nhé !

Hướng dẫn tuyển sinh chương trình thạc sĩ 2024 sẽ được ban hành vào cuối tháng 6 năm 2023

 

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 専修大学大学院

 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 

 

 

 

thumb-2048835280_5mhcDIua_d8e4bef7d2cf3f1641d45bf66b70bae382f3c36c_240x320.jpg

 

 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3667 2023-08-18 2236 0
3666 2023-08-18 1885 0
3665 2023-08-18 1911 0
3664 2023-08-16 1493 0
3663 2023-08-16 1480 0
3662 2023-08-16 1295 0
3661 2023-08-10 2026 0
3660 2023-08-10 1044 0
3659 2023-08-09 1657 0
3658 2023-08-09 825 0
3657 2023-08-04 787 0
3656 2023-08-04 1426 0
3655 2023-08-02 2100 0
3654 2023-08-02 1688 0
3653 2023-08-02 953 0
3652 2023-07-29 1496 0
3651 2023-07-28 1176 0
3650 2023-07-27 1136 0
3649 2023-07-27 1470 0
3648 2023-07-19 1062 0
3647 2023-07-19 1317 0
3646 2023-07-19 935 0
3645 2023-07-18 845 0
3644 2023-07-18 1293 0
3643 2023-07-18 1364 0
3642 2023-07-18 1692 0
3641 2023-07-12 647 0
3640 2023-07-12 1182 0
3639 2023-07-12 1671 0
3638 2023-07-12 635 0
3637 2023-07-11 490 0
3636 2023-07-11 1866 0
3635 2023-07-11 1278 0
3634 2023-07-10 904 0
3633 2023-07-07 991 0
3632 2023-07-07 839 0
3631 2023-07-07 933 0
3630 2023-07-05 1578 0
3629 2023-07-03 1389 0
3628 2023-06-28 1462 0
3627 2023-06-28 977 0
3626 2023-06-28 967 0
3625 2023-06-28 660 0
3624 2023-06-28 1162 0
2023-06-28 926 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.