Today's Pick Up
202206表紙 400.jpg
0  0
今回の特集は、初めての日本の生活に役立つ情報をまとめました。 住民登録・国民健康保険・マイナンバーカード・ネットで簡単に申し込むことができる手続き・日本のクレジットカード・自転車・ゴミの捨て方・日本生活Q&Aを紹介します。 さらに、生活でよく使う日本語表現も! その他にも学校情報や留学生の一日など、イベント情報も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学】Lời chào hỏi từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-08-30 15:06 閲覧数2,018回 Comments0件

Lời chào hỏi từ Vin Khoa hc xã hi Vit Nam


 

Bao gồm 5 người trong đó Phó Ch tch Nguyn Đc Minh t Vin Khoa hc Xã hi Vit Nam (VASS) - Trường đối tác 

trao đổi quốc tế đã đến thăm cơ sở Tada của Đại học Senshu để tham gia hội thảo chuyên đề quốc tế sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào

 tháng 9 để kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.


 

VASS là t chc nghiên cu hc thut trc thuc chính ph ln nht đt nước và đã ký tha thun vi Đi hc Senshu vào năm 2017. 

Vào tháng 3 năm nay, Vin Nghiên cu Đông Bc Á ca VASS và Vin Khoa hc Xã hi ca Đi hc Senshu đã tái ký kết tha thu

gia các t chc trao đi quc tế và đang tham gia vào các hot đng chung cht chẽ.

 

 


※Vui lòng kim tra trang web ca Đi hc Senshu đ biết chi tiết.

https://www.senshu-u.ac.jp/news/nid00020130.html

 

 

 

 

 

 

 

  Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 【専修大学

 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!


thumb-2048835280_szPMihWU_671d081e01612a69925385bf5a3c0b85c558c254_240x320.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,968 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3698 2023-09-27 1070 0
3697 2023-09-25 1455 0
3696 2023-09-25 1869 0
3695 2023-09-25 2117 0
3694 2023-09-23 1616 0
3693 2023-09-23 1285 0
3692 2023-09-21 1133 0
3691 2023-09-21 1962 0
3690 2023-09-21 1398 0
3689 2023-09-21 1492 0
3688 2023-09-17 1764 0
3687 2023-09-14 2267 0
3686 2023-09-14 1435 0
3685 2023-09-14 1598 0
3684 2023-09-12 1057 0
3683 2023-09-05 1986 0
3682 2023-09-02 1454 0
3681 2023-09-01 2342 0
3680 2023-08-31 1606 0
3679 2023-08-31 1601 0
3678 2023-08-31 2098 0
3677 2023-08-31 802 0
2023-08-30 2019 0
3675 2023-08-30 1537 0
3674 2023-08-30 2697 0
3673 2023-08-30 2316 0
3672 2023-08-29 1147 0
3671 2023-08-24 2129 0
3670 2023-08-24 2267 0
3669 2023-08-24 2853 0
3668 2023-08-19 1302 0
3667 2023-08-18 2203 0
3666 2023-08-18 1860 0
3665 2023-08-18 1877 0
3664 2023-08-16 1476 0
3663 2023-08-16 1443 0
3662 2023-08-16 1275 0
3661 2023-08-10 1993 0
3660 2023-08-10 1023 0
3659 2023-08-09 1636 0
3658 2023-08-09 806 0
3657 2023-08-04 776 0
3656 2023-08-04 1390 0
3655 2023-08-02 2060 0
3654 2023-08-02 1644 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.