Today's Pick Up
202208_cover 400.jpg
0  0
今回の特集は、進学希望者なら、役立つ学校・学科情報をまとめました。 分野別の学校の情報やおすすめする新設学科まで! さらに、節約しながら安く遊べる東京、 日本生活で気になるQ&Aも! その他にも学校情報や留学生の一日なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】Kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh năm 2024 đã bắt đầu

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-08-24 15:05 閲覧数2,266回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

Đi hc Oberin bao gồm 7 ngành : Ngh thut t do,Truyn thông toàn cu, Qun lý kinh doanh, Y tế và phúc li, Ngh thut và văn hóa, Hàng không và qun lý, Giáo dc và khoa hc điu tra.

 

Có h thng phát trin ngun nhân lc toàn cu ph biến khp các trường đi hc và mt 「H thng đi hc」 phân chia nh nhàng các chuyên ngành.

 

H thng nhóm trường là mt h thng hc tp linh hot cho phép sinh viên hc không ch mt lĩnh vc c th mà còn nhiu lĩnh vc liên quan. Bn có th thiết kếVic hc」 ca riêng mình như 「Ngh thut x Phúc li」 và 「Báo chí x Văn hc Anh/Anh」 thông qua 「H thng chuyên ngành/ph」 cho phép bn kết hp các lĩnh vc hc tp và chuyên ngành khác nhau.

 

Kỳ thi tuyển sinh dành cho du học sinh năm 2024 ca Đi hc Oberin đã bắt đầu, nơi bn có th hc theo cách riêng ca mình tùy theo mc tiêu và s thích hc tp trong tương lai ca bn.

 

 

 

★Vui lòng kim tra hướng dn đăng ký cho kỳ tuyn sinh năm 2024.

桜美林大学 募集要項 ダウンロードフォーム (s-axol.jp)

 

 

Tuyển chọn du học sinh

https://admissions.obirin.ac.jp/admissions/

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

【Trường học

 

Ngành ngh thut t do

Ngành Truyn thông Toàn cu

Ngành Qun lý Kinh doanh

Ngành Cao đng Y tế và Phúc li

Ngành Văn hóa Ngh thut

Ngành Khoa hc Điu tra Giáo dc

 

★Không áp dng cho Ngành Hàng không và Qun lý và Khoa Y tế Phúc lợi.

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

Tuyển chọn du học sinh [dành cho các bạn năm 1 đang cư trú tại Nhật]

 

・Nhng người mun nhập học năm 1 và đã đăng ký vào mt trường tiu hc, trung hc cơ s, trung hc ph thông, v.v. theo Đo lut Giáo dc Trường hc Nht Bn vi tng thi gian dưới 6 năm.

 

・Ti thi đim np đơn, 「Cư trú ti Nht Bn」 hoc 「Đang theo hc ti mt cơ s giáo dc Nht Bn (bt k nơi cư trú)

 

 

 

Yêu cầu hồ sơ 

오비린-국내-입시-1.jpg


 

 

 

Tuyển chọn du học sinh nhận học bổng

 

오비린-국내-입시-2.jpg


 

 

ĐiểmTuyển chọn du học sinh nhận học bổng

Đây là la chn hc bng dành cho du học sinh. Nhng sinh viên thành công sẽ được gim 10-100% hc phí cho mi hc kỳ trong ti đa 4 năm.

 

 

Phỏng vấn online

Các cuc phng vn trc tuyến online sẽ được thc hin theo phương pháp la chn. Các ng viên được yêu cu tham d mt bài kim tra trước khi kết ni. Vui lòng kim tra 『Hướng dn tuyn sinh』 đ biết chi tiết v hình thc thi và lch kim tra trước khi kết ni.

 

 

 

 

 

 

 

6.jpg

 

 

 

Tuyn chn du học sinh [Dành cho sinh viên năm1 cư trú bên ngoài Nht Bn]

 

Nhng người mun vào năm 1 và đã đăng ký vào mt trường tiu hc, trung hc cơ s, trung hc ph thông, trung hc cơ s, v.v. theo Đo lut Giáo dc Trường hc Nht Bn vi tng thi gian dưới 6 năm.

 

Ti thi đim np đơn, ng viên phi đang cư trú nước ngoài và chưa đăng ký hc ti mt cơ s giáo dc Nht Bn.

 

 

 

Yêu cu đăng ký/ La chn hc bng dành cho du học sinh

오비린-국외-입시-1.jpg


 

 

Đim: Tuyn chn sinh viên nhn hc bng du học sinh

Đây là la chn hc bng cho du học sinh. Nhng ng viên thành công sẽ được gim 10-100% hc phí cho mi hc kỳ trong ti đa 4 năm.

 

 

Phỏng vấn online

Các cuc phng vn online sẽ được thc hin theo phương pháp này. Các ng viên được yêu cu tham d mt bài kim tra trước khi kết ni.

Vui lòng kim tra 『Hướng dn tuyn sinh sinh viên』 đ biết chi tiết v hình thc thi và lch kim tra trước khi kết ni.

 

 

 

 

 

 

 

8.jpg

 

 

<Open campus

Ngày 23 tháng 7, Ngày 5 tháng 8, Ngày 27 tháng 8 Năm 2023

  

Tìm hiu thêm v quá trình hc tp và kỳ thi tuyn sinh ca Đi hc Oberlin thông qua các phương pháp và chương trình t chc khác nhau!

Open Campus, cung cp hiu biết tt v quá trình hc tp và kỳ thi tuyn sinh ca Đi hc Oberlin, sẽ được t chc theo "loi hình trc tuyến", nơi bn có th tham gia t bt c đâu và "loi hình trong khuôn viên trường" được t chc trong khuôn viên trường đi hc.

Chúng tôi cũng chia sẽ "Hướng dn & Gii thiu trường" trên Youtube.

 

 

 

 

 

 

 

9.jpg

 

10.jpg

 

 

Đi hc Oberlin đã nhiu ln đi mình 

 

Năm 2019:  Ra mt khuôn viên Shinjuku, chuyn đa đim hc ca nhóm ngành Qun tr kinh doanh

Năm 2020:  Ra mt khuôn viên Tokyo Hinatayama, chuyn đa đim hc ca nhóm ngành Văn hc ngh thut

Năm 2021:  Bt đu chương trình hc mi nhóm ngành Ngh thut t do.

Năm 2022:  Bt đu chương trình hc miv nhóm ngành Y tế, phúc li xã hi

Năm 2023:  Thành lp nhóm ngành Nghiên cu giáo dc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây

 

 

thumb-2048835280_ZKTC1o0H_f4d82dee9ae1ceddfc0374c7729ee8112e3af2cf_240x320.jpg

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,968 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3698 2023-09-27 1070 0
3697 2023-09-25 1455 0
3696 2023-09-25 1869 0
3695 2023-09-25 2117 0
3694 2023-09-23 1616 0
3693 2023-09-23 1285 0
3692 2023-09-21 1133 0
3691 2023-09-21 1962 0
3690 2023-09-21 1398 0
3689 2023-09-21 1492 0
3688 2023-09-17 1764 0
3687 2023-09-14 2267 0
3686 2023-09-14 1435 0
3685 2023-09-14 1598 0
3684 2023-09-12 1057 0
3683 2023-09-05 1986 0
3682 2023-09-02 1454 0
3681 2023-09-01 2342 0
3680 2023-08-31 1606 0
3679 2023-08-31 1601 0
3678 2023-08-31 2098 0
3677 2023-08-31 801 0
3676 2023-08-30 2018 0
3675 2023-08-30 1537 0
3674 2023-08-30 2697 0
3673 2023-08-30 2316 0
3672 2023-08-29 1147 0
3671 2023-08-24 2129 0
2023-08-24 2267 0
3669 2023-08-24 2853 0
3668 2023-08-19 1302 0
3667 2023-08-18 2203 0
3666 2023-08-18 1860 0
3665 2023-08-18 1877 0
3664 2023-08-16 1476 0
3663 2023-08-16 1443 0
3662 2023-08-16 1275 0
3661 2023-08-10 1993 0
3660 2023-08-10 1023 0
3659 2023-08-09 1636 0
3658 2023-08-09 806 0
3657 2023-08-04 776 0
3656 2023-08-04 1390 0
3655 2023-08-02 2060 0
3654 2023-08-02 1644 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.