Today's Pick Up
2023omote.jpg-600.jpg
0  0
学科、学費、奨学金、入試概要、オープンキャンパスなど1枚で専門学校の情報がまるわかり!2023年度 留学生のための専門学校一覧をご確認ください。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【尚美学園大学】Tuyển sinh đặc biệt năm 2024 dành cho du học sinh

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-08-24 13:48 閲覧数2,853回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

Đi hc Shobi Gakuen - nơi bn có th hc các lĩnh vc ngh thut, th thao và kinh doanh, bao gm c âm nhc.

Được thành lp vào năm 1926 (mở rộng hoạt động vào năm 2000), bn có th tham gia các lp hc đặc biệt.

Năm 2020, Khoa Qun lý Th thao – Ngành Qun lý Th thao được thành lp, tiếp tc m rng phm vi hot đng.

Theo đui ước mơ ca bn và hướng đến Đi hc Shobi Gakuen!

 

 

 

Lịch tuyển sinh của kỳ thi tuyển chọn đc bit dành cho du học sinh

 


2023-08-24-16;12;15.jpg

 

  

 

Khoa M thut và Tin hc– Ngành Truyền Thông

Ni dung ca bài kim tra

Lch ALch B・Lch C

Xét duyệt hồ sơBài lun ngnPhng vn

 

 

 

Khoa M thut và Tin hc– Ngành biểu diễn âm nhạc

Ni dung ca bài kim tra

Lch ALch B・Lch C

Khóa hc Pops : Xét duyệt hồ sơBài lun ngnPhng vn・Biểu diễn (Nộp sản phẩm đã sáng tác)

Khóa hc c đin : Xét duyệt hồ sơBài lun ngnPhng vn・Biểu diễn

 

 

 

Khoa M thut và Tin hc– Ngành Âm nhc ng dng

Ni dung ca bài kim tra

Lch ALch B・Lch C

Xét duyệt hồ sơPhng vn

 

 

 

Khoa M thut và Tin hc– NgànhNgh thut Biu din

Ni dung ca bài kim tra

Lch ALch B・Lch C

Xét duyệt hồ sơPhng vn (Tng khóa hc có thi biểu diễn riêng)

 

 

 

Khoa Qun lý chính sách– Ngành Qun lý chính sách

Ni dung ca bài kim tra

Lch ALch B・Lch C

Xét duyệt hồ sơBài lun ngnPhng vn

 

 

 

◎Khoa Qun lý Th thao Ngành Qun lý Th thao

Ni dung ca bài kim tra

Lch ALch B・Lch C

Xét duyệt hồ sơBài lun ngnPhng vn

 

 

 

 

 

Hướng dn nộp hồ sơ qua Web ca Đi hc Shobi Gakuen


Trường bắt đầu nhận hồ sơ, phỏng vấn v.v. trên trang web chính ca trường.

Ngoài ra, vui lòng ti xung 「Hướng dn tuyn sinh sinh viên」cn thiết đ làm bài kim tra t trang web.

Vui lòng kim tra chi tiết t 「Trang web ng dng」 bên dưới.

https://www.shobi-u.ac.jp/entrance_examination/

Nhng bạn chưa có thị thực du học ti Nht và np đơn t nước ngoài có th tham gia kỳ thi trc tuyến.

 

 

 

H tr hc phí cho du học sinh

 

Đi hc Shobi Gakuen đã trin khai mt h thng h trdu học sinh hc tp chăm ch.

Vì ni dung và điu kin h tr khác nhau nên vui lòng yêu cu tài liu đ biết thông tin chi tiết.

 

 

<H tr hc bng đa dạng

❶ Chế đ hc bng đặc biệt dành cho sinh viên

 

Nhng sinh viên ghi danh có thành tích hc tp xut sc sẽ được coi là sinh viên nhn hc bng và được khuyến khích hc tp.

S tin min: Toàn b hc phí (ti đa)

S lượng sinh viên: 18 (mi khoa 1 sinh viên/năm (năm 2, 3, 4))

Đ điu kin: Sinh viên có thành tích hc tp cao (GPA) trong năm trước

 

 

 

❷ Kỳ thi tuyn chn đc bidành cho [du học sinh]h thng hc bng dành cho sinh viên đt đim xut sc

 

Nhng du học sinh được tài tr bi tư nhân đã tham gia kỳ thi tuyn sinh vào Khoa Ngh thut và Khoa hc Thông tin thông qua Kỳ thi tuyn chn đc bidành cho [du học sinh] và có đim xut sc sẽ được coi là sinh viên nhn hc bng và được khuyến khích hc tp.

Các khoa: Các khoa ca Khoa Khoa hc Thông tin và Ngh thut

Ni dung: Min toàn b hoc mt na hc phí năm đu tiên

Đ điu kin: Nhng người đã tham gia kỳ thi tuyn chn đc bidành cho [du học sinh] và có đim xut sc

 

 

 

❸ Gihọc phí cho hc cho du học sinh có kết qu thi tuyn sinh xut sc

 

Trong s các thí sinh của kỳ thi tuyn chn đc bidành cho [du học sinh], phí thi đu vào sẽ được gim đi vi nhng du học sinh đt đim xut sc.

Các khoa: Khoa Qun lý chính sách, Khoa Qun lý th thao

Chi tiết: Min mt na phí nhp hc

Đủ điu kin: Nhng người đã tham gia kỳ thi tuyn chn đc bitdành cho [du học sinh] và có đim xut sc

 

 

 

❹ H thng gim phí nhp hc dành cho nhng du học sinh trúng tuyn được đ xut bi các Trường liên kết/Trường liên kết Nht Bn và nước ngoài

 

Sẽ gim phí nhp hc đi vi du học được Hiu trưởng/Hiu trưởng các trường liên kết ti Nht Bn và nước ngoài gii thiu nhm gim hc phí năm đu tiên.

Các khoa : Tt c các khoa, phòng ban

Chi tiết: Gim 30% phí nhp hc

Đ điu kin: Nhng người đã vượt qua kỳ thi tuyn sinh theo s gii thiu t các Trường liên kết/Trường liên kết Nht Bn và nước ngoài

 

 

 

❺ Chế đ hc bng dành cho sinh viên năm 1 đi hc do các trường ch đnh đ xut

 

Du học sinh vượt qua kỳ thi theo s gii thiu t mt trường được ch đnh sẽ được đánh giá toàn din da trên đng lc hc tp và thành tích ca h trong tng lĩnh vc.

Các khoa : Tt c các khoa, phòng ban

Chi tiết: Thanh toán ưu đãi 100.000 yên khi chuyn sang năm tiếp theo

Đ điu kin: ng viên thành công được gii thiu bi các trường được ch đnh

Điu kin ưu đãi: Sinh viên đt 30 tín ch tr lên trong năm đu tiên sau khi nhp hc và kết qu hc tp (GPA) t 2,00 tr lên

 

 

 

❻ Chế đ min phí nhp hc cho con em Cu sinh viên Shobi Gakuen

 

Nếu con cái hoc anh ch em ca Cu sinh viên Shobi Gakuen đăng ký vào trường do Tp đoàn Giáo dc Shobi Gakuen thành lp thì sẽ được min toàn b phí nhp hc.

 

 

 

❼ Hc bng trình đcao

 

Nếu bn là du học sinh và đu kỳ thi năng lc tiếng Nht N1 khi còn đi họcthì phí thi sẽ được thanh toán dưới dng hc bng.

Đi tượng: Tt c các khoa, phòng ban

Đủ điều kiện : Np đy đ l phí thi N1

 

  

 

3.jpg

 

 

Đi hc Shobi Gakuen - Nơi bn có th hc các lĩnh vc ngh thut, th thao và kinh doanh, bao gm c âm nhc, là mt trường đi hc đước mơ và vng chc, nơi bn có th nghiên cchuyên sâu về lĩnh vc chuyên ngành ca mình.

Nếu bạn quan tâm đến Đi hc Shobi Gakuen! Xin vui lòng truy cập tài liu bên dưới.

 

 

 

 

 

 

4.jpg

 

  

Zoom tư vn trc tuyến cho du hc sinh

 

Bn có th tham kho ý kiến ca các du hc sinh v nhng “lo lng” ca h như đc đim ca các khoa, b môn, tuyn chn du hc sinh (thi tuyn), h thng h tr du hc sinh.

Nhân viên Văn phòng Trao đi Quc tế ti Đi hc Shobi Gakuen sẽ gii thích chi tiết.

Vui lòng liên h vi chúng tôi thông qua máy tính, đin thodi động homáy tính bảng ca bn.

Vui lòng chn ngày gi mong mun và đăng ký trước bng cách s dng mu đơn đăng ký bên dưới.

https://www.shobi-u.ac.jp/news/foreign/2022/0630_6171/ 

 

 

 

 

 

 

5.jpg

  

 

Cách truy cp / Open campus trực tuyến (Yêu cu đăng ký trước)

 

Chúng tôi có các chương trình để bn tri nghim cách “hc tp” đc bit ca Đi hc Shobi Gakuen. Ngoài Open campus trực tiếp thì chúng tôi cũng đang t chOpen campus trc tuyến, nơi bn có th tri nghim vic hc đi hc thông qua hình thứconline. Tìm hiu nhng gì bn mun hc và nhng gì bn mun hướng ti trong Open campus online. 

https://www.shobi-u.ac.jp/examinee/opencampus/

 

 

 

 

 

 

6.jpg

 

 

 

 

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của尚美学園大学

 các bạn hãy click vào link bên dưới nhé!

 

 

thumb-2048835280_txrCw5ZE_66c9731e60cbc45a0d0e85630efa9c46d97935b5_240x320.png

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,968 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3698 2023-09-27 1070 0
3697 2023-09-25 1455 0
3696 2023-09-25 1869 0
3695 2023-09-25 2117 0
3694 2023-09-23 1616 0
3693 2023-09-23 1285 0
3692 2023-09-21 1133 0
3691 2023-09-21 1962 0
3690 2023-09-21 1399 0
3689 2023-09-21 1492 0
3688 2023-09-17 1764 0
3687 2023-09-14 2267 0
3686 2023-09-14 1435 0
3685 2023-09-14 1598 0
3684 2023-09-12 1057 0
3683 2023-09-05 1986 0
3682 2023-09-02 1454 0
3681 2023-09-01 2342 0
3680 2023-08-31 1606 0
3679 2023-08-31 1601 0
3678 2023-08-31 2098 0
3677 2023-08-31 802 0
3676 2023-08-30 2019 0
3675 2023-08-30 1538 0
3674 2023-08-30 2697 0
3673 2023-08-30 2316 0
3672 2023-08-29 1147 0
3671 2023-08-24 2129 0
3670 2023-08-24 2267 0
2023-08-24 2854 0
3668 2023-08-19 1302 0
3667 2023-08-18 2203 0
3666 2023-08-18 1860 0
3665 2023-08-18 1878 0
3664 2023-08-16 1476 0
3663 2023-08-16 1443 0
3662 2023-08-16 1275 0
3661 2023-08-10 1993 0
3660 2023-08-10 1023 0
3659 2023-08-09 1636 0
3658 2023-08-09 806 0
3657 2023-08-04 776 0
3656 2023-08-04 1390 0
3655 2023-08-02 2060 0
3654 2023-08-02 1644 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.