Today's Pick Up
★400--202306chn_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、 日本で暮らす外国人留学生のみなさんの役立つ情報をまとめました。 さらに、日本での最新アルバイト情報! その他にも何十年もロングセラーを続けている日本のお菓子、 日本の防災・防疫なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学大学院】Kỳ thi tuyển sinh chung dành cho du học sinh năm 2024 (Chương trình thạc sĩ)

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-08-04 15:00 閲覧数775回 Comments0件

1.jpg

 

 

Mc đích ca vic tiếp tc hc cao hc thay đi tùy theo tng người, chng hn như tiếp thu kiến thc chuyên ngành hoc ly bng cp. Khi xem xét tiếp tc hc lên cao hc, điu quan trng là phi quyết đnh xem có nên tiến hành vi mt mc đích rõ ràng thay vì nhng đng cơ mơ h hay không.

 

 

 

Nhiu sinh viên có xu hướng tiếp tc hc lên cao hơn vi mc đích khám phá và nghiên cu sâu hơn v các môn hc mà h quan tâm khi hc ti trường đi hc. trường cao học, không ging như sinh viên đi hc, bn sẽ khám phá lĩnh vc chuyên môn ca riêng mình và thc hin các hot đng nghiên cu vi tư cách là nghiên cu  sinh. Trường cao hc có môi trường h tr hot đng nghiên cu ca nghiên cu sinh nên d dàng đào sâu nghiên cu.

 

 

 

Trường Cao hc Đi hc Senshu bao gm 5 ngành sau đi hc Kinh tế, Lut, Văn hc, Qun tr kinh doanh và Thương mi, tt c đu có chương trình thc sĩ (5 trường sau đi hc/12 chuyên ngành) và chương trình tiến sĩ (5 trường sau đi hc/13 chuyên ngành). Chúng tôi đã to ra mt môi trường nơi sinh viên tt nghip có thchìm đắm trong nghiên cu, chng hn nhưH thng tr ging (TA) >, trong đó sinh viên tt nghip tham gia vào các lp hc đi hc và trợ giảng, <H thng chuyn đi tín ch> cho phép sinh viên tham gia các lp hc khác khoa sau đi hc ca các trường đi hcđể h tr hot đng nghiên cu ca nghiên cu sinh.

 

 

 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gii thích chi tiết các yêu cu nhp hc năm 2024 đi vi du học sinh (chương trình thc sĩ) ti Trường Cao hc Đi hc Senshu.

 

 

Hướng dnkiểm tra kỳ thi tuyn sinh năm 2024.

https://www.senshu-u.ac.jp/education/graduate/admission/schedule.html

 

 

 

 

 

[Thi gian np đơn/Lch thi tuyn sinh]


 

 

2.jpg

 

 

 

※1 Không có h thng kim tra đu vào cho du học sinh nước ngoài trong Chuyên ngành Văn hc Anh và Chuyên ngành Kế toán.

 

※2 Khóa hc tiếng Nht chuyên nghip ca Khoa Ngôn ng và Văn hc Nht Bn ch tiến hành h thng kim tra đu vào hc kỳ 2 dành cho người ln.

 


 

 

3.jpg

 

 

 

※1 Khóa hc tiếng Nht chuyên nghip ca Khoa Ngôn ng và Văn hc Nht Bn ch tiến hành h thng kim tra đu vào hc kỳ 2 dành cho người ln.

 

※2 Chuyên ngành Văn hc Anh và M và chuyên ngành Kế toán không có h thng kim tra đu vào cho du học sinh.

 

 

[Điều kiện nộp hồ sơ ca du học sinh nước ngoài]

 

 

Nhng người có quc tch nước ngoài, đáp ng các điu kin đăng ký (1) và (2), hoặc đáp ng các yêu cu đăng ký.

 

 

 

Điu kin nộp hồ sơ

    Thuc bt kỳ trường hp nào sau đây t ① đến ④

 

 

 

    Nhng người đã hoàn thành 16 năm hc nước ngoài (nhng người có bng c nhân)

 

② Nhng người đã nhp hc mt trường đi hc Nht Bn vi tư cách là mt sinh viên quc tế và đã tt nghip hoc d kiến sẽ tt nghip t cùng mt trường đi hc

 

③ Nhng người đã được cp bng tương đương vi bng c nhân sau khi hoàn thành khóa hc có thi gian t 3 năm tr lên ti mt trường đi hc nước ngoài hoc trường nước ngoài khác (Lưu ý 1)

 

(4) Nhng người đ 22 tui (tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2024) và được công nhn có hc lc tương đương hoc cao hơn hc lc ca người tt nghip đi hc thông qua kỳ kim tra năng lc đu vào cá nhân ti trường sau đi hc này. (Lưu ý 2)

 

(Lưu ý 1)…Đánh giá tình trng toàn din ca các hot đng giáo dc và nghiên cu bi mt người được chng nhn bi chính ph nước ngoài có liên quan hoc các t chc có liên quan.

 

Gii hn nhng người đã nhn được chng ch hoc nhng người được ch đnh riêng bi B trưởng B Giáo dc, Văn hóa, Th thao, Khoa hc và Công ngh tương đương.

 

(Lưu ý 2) Nhng người mun đăng ký do ④, vui lòng tham kho trang 28, 「Sàng lc tư cách đu vào cá nhân」.

 

 

 

 

    Đáp ng bt kỳ điu nào sau đây t ① đến ③. Tuy nhiên, điu này là không cn thiết đi vi nhng người đã tt nghip hoc d kiến sẽ tt nghip khóa hc đi hc ti trường đi hc ca trường hoc đã hoàn thành hoc d kiến sẽ hoàn thành chương trình sau đi hc ti trường đi hc ca chúng tôi. 

 

 

 

① Nhng người đã đt N1 ca Kỳ thi năng lc tiếng Nht được t chc t năm 2010 do Qu Nht Bn và Dch v và Trao đi Giáo dc Nht Bn tài tr

 

② Làm bài kim tra EJU sau đây do T chc Dch v Sinh viên Nht Bn thc hin, đt 315 đim tr lên trong s đim ti đa 450 ca môn tiếng Nht trong bt kỳ kỳ thi nào và đt 50 đim trong phn mô t ca cùng mt môn hc Nhng người đt 35 đim tr lên trên thang đim tuyt đi

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

③ Nhng người không đáp ng ① và ②, nhng người được lit kê trong những điều dưới đây(xem (Lưu ý) bên dưới), và nhng 「ng viên phi có đ trình đ tiếng Nht」 đ tiến hành nghiên cu trong chương trình thc sĩ ti trường đi hc và viết lun văn để trường cp bng.

 

ア Nhng người đã chuyn t quc tch Nht Bn sang quc tch nước ngoài

 

イNhng người có quc tch nước ngoài nhưng nói tiếng Nht như tiếng m đ

 

(Lưu ý) Nhng người mun đăng ký theo mc ③, vui lòng tham kho trang 29, 「Kỳ thi cá nhân đ xác nhn trình đ tiếng Nht」.

 

 

 

 

[Phí thi tuyn sinh]

35.000 Yên

 

 

 

 

 

<Ikuta Campus>

 

5.jpg

 

 

 

<Kanda Campus>

 

6.jpg

 

7.jpg

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 専修大学大学院

 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 

thumb-2048835280_5mhcDIua_d8e4bef7d2cf3f1641d45bf66b70bae382f3c36c_240x320.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,968 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3698 2023-09-27 1070 0
3697 2023-09-25 1454 0
3696 2023-09-25 1869 0
3695 2023-09-25 2117 0
3694 2023-09-23 1615 0
3693 2023-09-23 1285 0
3692 2023-09-21 1133 0
3691 2023-09-21 1961 0
3690 2023-09-21 1398 0
3689 2023-09-21 1492 0
3688 2023-09-17 1764 0
3687 2023-09-14 2267 0
3686 2023-09-14 1435 0
3685 2023-09-14 1596 0
3684 2023-09-12 1057 0
3683 2023-09-05 1986 0
3682 2023-09-02 1454 0
3681 2023-09-01 2342 0
3680 2023-08-31 1606 0
3679 2023-08-31 1600 0
3678 2023-08-31 2097 0
3677 2023-08-31 801 0
3676 2023-08-30 2018 0
3675 2023-08-30 1537 0
3674 2023-08-30 2696 0
3673 2023-08-30 2315 0
3672 2023-08-29 1146 0
3671 2023-08-24 2128 0
3670 2023-08-24 2266 0
3669 2023-08-24 2853 0
3668 2023-08-19 1301 0
3667 2023-08-18 2202 0
3666 2023-08-18 1859 0
3665 2023-08-18 1877 0
3664 2023-08-16 1476 0
3663 2023-08-16 1442 0
3662 2023-08-16 1274 0
3661 2023-08-10 1993 0
3660 2023-08-10 1022 0
3659 2023-08-09 1635 0
3658 2023-08-09 805 0
2023-08-04 776 0
3656 2023-08-04 1389 0
3655 2023-08-02 2060 0
3654 2023-08-02 1643 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.