Today's Pick Up
2023omote.jpg-600.jpg
0  0
学科、学費、奨学金、入試概要、オープンキャンパスなど1枚で専門学校の情報がまるわかり!2023年度 留学生のための専門学校一覧をご確認ください。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】Hãy bước ra khỏi trường Đại học ! Học tập và giao lưu cùng cộng đồng

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-07-19 14:08 閲覧数911回 Comments0件

 

1.jpg

 

 

 

Đi hc Oberin đón mng k nim 100 năm thành lp vào năm 2021.

 

Ti đây, sinh viên la chn cách hc riêng bit phù hp vi mc tiêu tương lai và lĩnh vc yêu thích.

Cung cp môi trường hc tp, tri nghim vượt qua khuôn kh ca lĩnh vc, chuyên ngành và quc gia.

 

 

 

 

2.jpg

Sinh viêntham gia UNICAR cùng người dân đa phương

 

 

Bn đã bao gi nghe đến t Nghiên cứu thc đa” chưa?

Nghiên cu thc đa là hot đng đi thc đa và tiến hành nghiên cu (công vic) nhm điu tra nhng gì đang din ra trong xã hi và cng đng.

 

Trường Cao đng Y tế và Phúc li đã bt đu mt chương trình ging dy mi t năm 2023, nhm hin thc hóa phương châm ca J. F. Oberlin Gakuen, "Gakujijijin" (s dng nhng gì bn đã hc vì li ích ca mi người và xã hi). Mt trong nhng tr ct chính ca vic này là thúc đy nghiên cu thc đa ca sinh viên.

 

Các lĩnh vc hot đng rt đa dng, chng hn như "Sc khe và th thao", "Trao đi đa phương", "Thc phm", "H tr tr em", "H tr người già và tr em khuyết tt" có hơn 50 lĩnh vc mà bn có th tham gia! Sinh viêncùngnhau tham gia vào các hot đng ngoại khóa khác nhau trong cng đng đa phương.

 

 

 

 

 

3.jpg

Em Emi Fukuda - sinh viên năm nht Khoa Y tế và Phúc li (bên trái)

 

 

<Quá trình hc tp>

 

Sinh viên chn mt lĩnh vc mà h quan tâm và hc "ti ch" trong lĩnh vc đó, không chỉ hc trên giy mt mình. Họ sẽ tri nghimcùng nhng người mà h chưa tng tương tác trước đây, nhng hot đng h chưa tng làm trong lĩnh vc này, và m rng tm nhìn bng cách tiếp xúc vi các giá tr và văn hóa mà h chưa tng biết.

 

 

Em Emi Fukuda - sinh viên năm th nht Trường Y tế và Phúc li, người đang thc hin nghiên cu thc đa ti khu vc Oyamada Sakuradai ca Thành ph Machida, cho biết: "Trong các hot đng thc đa, em may mn có cơ hi được giao lưu vi nhiu người trong khu vc, vì vậyem đã hc được rt nhiuđiều em ấy nói bng cách tham gia vào nhiu người và hot đng khác nhau, các k năng đng cm, chp nhn, hành đng và giao tiếp cũng sẽ được trau di. Ngoài ra, hc tp trong lĩnh vc này rt giàu kinh nghim và thc tế, và các hot đng tình nguyn có th b ích và thú v.

 

 

Sinh viên sẽ nhn thc được đim mnh và đim yếu ca mình, cũng như các vn đ ca chính mình thông qua tương tác vi người dân đa phương.

 

 

Tt nhiên, nghiên cu thc đa không ch gii hn trong các hot đng thc đa bên ngoài trường đi hc. Trong các lp hc trong khuôn viên trường, sinh viên hc cách viết ghi chú thc đa đ trau di kh năng quan sát mi th, đng thi hc cách trình bày kinh nghim thc đa ca mình bng Video và PowerPoint đ truyn đt cho người khác hc. Ngoài ra, nhiu công vic nhóm cũng được thc hin và sinh viên chia s nhng gì h nhn thy trong và ngoài trường đi hc vi bn bè ca mình. Sinh viên tự đào sâu kiến thc ca mình cùng vi bn bè và đng nghip, mt chu kỳ hc tp được to ra trong đó h áp dng nhng gì đã hc được vào nghiên cu thc đa ca mình.

 

 

 

 

 

4.jpg

Sn phm POP tại "Sakura Sakura"

 

  

<Phát trin ngun nhân lc thông qua nghiên cu thc đa>

 

Trong nghiên cu thc đa, bn có th hc thc tế bng cách s dng năm giác quan trong khu vc đa phương. Có nhng điu sinh viên có th cm nhn được vì đang đ tui nhy cm, có nhng điu có th nghĩ đến bây gi vì bn b của cuc sng.

 

 

S tn ti ca nhng sinh viên như vy dường như là mt s hin din có giá tr cho khu vc.

 

 

"Sakura Sakura" đang hot đng như mt nơi lưu trú ti đa phương Oyamada Sakuradai, Thành ph Machida. Teruko Tahara, người đã làm vic vi các sinh viên đó, nói, " mt khu vc như thế này, nơi có nhiu người già, càng nhiu sinh viên đến đây, bu không khí càng thay đi." Cô Yuki Utsumi, người cũng đang hot đng trong "Sakura Sakura", cho biết: "Ý tưởng ca sinh viên hoàn toàn khác vi chúng tôi nên điu đó rt thú v và chúng tôi cũng nhn thc được điu đó."

 

 

Có v như mt hiu ng tng hp vi cng đng được to ra bi các sinh viên làm vic cùng nhau.

 

 

 

 

 

5.jpg

 

 

<Open campus

Ngày 23 tháng 7, Ngày 5 tháng 8, Ngày 27 tháng 8 Năm 2023

 

  

Tìm hiu thêm v quá trình hc tp và kỳ thi tuyn sinh ca Đi hc J. F. Oberlin thông qua các phương pháp và chương trình t chc khác nhau!

Open Campus, cung cp hiu biết tt v quá trình hc tp và kỳ thi tuyn sinh ca Đi hc J. F. Oberlin, sẽ được t chc theo "loi hình trc tuyến", nơi bn có th tham gia t bt c đâu và "loi hình trong khuôn viên trường" được t chc trong khuôn viên trường đi hc.

Chúng tôi cũng chia sẽ "Hướng dn & Gii thiu trường" trên Youtube.

 

 

 

 

 

 

6.jpg

 

7.jpg

 

 

 

Đi hc Oberlin đã nhiu ln đi mình 

 

Năm 2019:  Ra mt khuôn viên Shinjuku, chuyn đa đim hc ca nhóm ngành Qun tr kinh doanh

Năm 2020:  Ra mt khuôn viên Tokyo Hinatayama, chuyn đa đim hc ca nhóm ngành Văn hc ngh thut

Năm 2021:  Bt đu chương trình hc mi nhóm ngành Ngh thut t do.

Năm 2022:  Bt đu chương trình hc miv nhóm ngành Y tế, phúc li xã hi

Năm 2023:  Thành lp nhóm ngành Nghiên cu giáo dc

 

 

 

● Nhóm ngành Ngh thut t do

● Nhóm ngành Truyn thông Toàn cu

● Nhóm ngành Qun lý Kinh doanh

● Nhóm ngành Văn hóa Ngh thut

● Nhóm ngành Y tế và Phúc li

● Nhóm ngành Nghiên cu giáo dc

★ Không tuyn sinh đi vi chuyên ngành Giáo dc, nhóm ngành Y tế, phúc li xã hi và nhóm ngành Qun tr, Hàng không.

 

 

 

 

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây

 

 


thumb-2078278021_oqYc0NOh_75d7320e034d9076c0e681afe0694f9b08dfca8a_240x320.png

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,968 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3698 2023-09-27 1070 0
3697 2023-09-25 1455 0
3696 2023-09-25 1869 0
3695 2023-09-25 2117 0
3694 2023-09-23 1616 0
3693 2023-09-23 1285 0
3692 2023-09-21 1133 0
3691 2023-09-21 1962 0
3690 2023-09-21 1399 0
3689 2023-09-21 1492 0
3688 2023-09-17 1764 0
3687 2023-09-14 2267 0
3686 2023-09-14 1435 0
3685 2023-09-14 1598 0
3684 2023-09-12 1057 0
3683 2023-09-05 1986 0
3682 2023-09-02 1454 0
3681 2023-09-01 2342 0
3680 2023-08-31 1606 0
3679 2023-08-31 1601 0
3678 2023-08-31 2098 0
3677 2023-08-31 802 0
3676 2023-08-30 2019 0
3675 2023-08-30 1537 0
3674 2023-08-30 2697 0
3673 2023-08-30 2316 0
3672 2023-08-29 1147 0
3671 2023-08-24 2129 0
3670 2023-08-24 2267 0
3669 2023-08-24 2853 0
3668 2023-08-19 1302 0
3667 2023-08-18 2203 0
3666 2023-08-18 1860 0
3665 2023-08-18 1877 0
3664 2023-08-16 1476 0
3663 2023-08-16 1443 0
3662 2023-08-16 1275 0
3661 2023-08-10 1993 0
3660 2023-08-10 1023 0
3659 2023-08-09 1636 0
3658 2023-08-09 806 0
3657 2023-08-04 776 0
3656 2023-08-04 1390 0
3655 2023-08-02 2060 0
3654 2023-08-02 1644 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.