Today's Pick Up
202206表紙 400.jpg
0  0
今回の特集は、初めての日本の生活に役立つ情報をまとめました。 住民登録・国民健康保険・マイナンバーカード・ネットで簡単に申し込むことができる手続き・日本のクレジットカード・自転車・ゴミの捨て方・日本生活Q&Aを紹介します。 さらに、生活でよく使う日本語表現も! その他にも学校情報や留学生の一日など、イベント情報も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ホスピタリティツーリズム専門学校】Giải thích cặn kẽ về trường cao đẳng du lịch

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-06-28 16:49 閲覧数976回 Comments0件

 Từ tháng 4 năm 2024, dự kiến tê trường sẽ thay đổi từ tên Trường Cao đẳng du lịch và khách sạn Hospitality (ホスピタリティツーリズム専門学校) thành tên Trường Cao đẳng Hàng không, Đường sắt, Khách sạn, Công viên chủ đề Tokyo (エアライン・鉄道・ホテルテーマパーク専門学校東京)

 

 

 

1.jpg

 

 

 

Hành trình” hp dn mà nhiu người cảm thấy hào hng, chng hn như du lch trong nước và du lch nước ngoài.

Nếu bn mun làm mt công vic liên quan đến du lch trong tương lai, trường cao đẳng đào tạo về du lch có th là mt la chn.

 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gii thiu nhng gì bn sẽ hc, nhng ngành ngh và công vic bn có th hướng ti trong tương lai và hc phí ca ti trường cao đẳng du lch.

 

 

 

2.jpg

 

 

 

Trường cao đẳng du lịch

 

Trường du lch là trường đào to kiến thc và k năng cn thiết đlàm vic liên quan đến l hành và du lch.

Có nhiu công vic khác nhau liên quan đến du lch và l hành, chng hn như lp kế hoch tour, bán sn phm du lch và hướng dn ti các đim du lch.

Ti trường cao đẳng du lch, bn chc chn có th hướng ti vic làm trong ngành du lch và l hành bng cách nâng cao kiến thc chuyên ngành và k năng thc tế khi theo hc.

Ngoài ra, có nhiu trường mà bn có th đt mc tiêu đt được các bng cp khác nhau liên quan đến công vic thc tế trong ngành du lch và l hành, chng hn như 国内旅程管理主任者qun lý hành trình trong nước, 旅行業務取扱管理者(国内/総合)qun lý x lý kinh doanh du lch (trong nước / chung), AXESS実用検定Kim tra thc hành AXESS, TOEIC, v.v... Bn có thdùng chứng chỉ ca mình đ bt đu tìm vic làm.

Ngoài ra, mt s trường du lch có th hc các công vic liên quan đến khách sn và hàng không.

Trong c hai trường hp, nhng công vic đòi hi tinh thn hiếu khách phong phú và k năng phc v cao là nhng công vic ph biến trong ngành du lch và l hành.

 

 

 

Những điều học ở trường cao đẳng du lịch

 

Nhìn chung, các lp hc được thiết kế đ giúp sinh viên có được kiến thc và k năng cn thiết đ theo đui các ngành ngh và công vic khác nhau liên quan đến du lch.

Các khoa được chia theo ngành, ngh mc tiêu, cũng có trường chia thành nhiu chuyên ngành đ bn có th hc c th hơn theo công vic mà mình hướng ti, chng hn như “Tour Conductor” hay “Tour Planner”.

 

Trong Ngành Du lịch, bn sẽ được trang b nhng kiến thc và k năng cn thiết trong ngành du lch như lp kế hoch, sp xếp, đ xut và bán tour đng thi phát trin kh năng làm vic ngay sau khi nhn vic.

Ngoài ra, còn có nhiu lp thc hành nâng cao k năng ng x, hiếu khách, cũng như các lp tiếng Anh (tiếng Anh đàm thoi) không th thiếu trong ngành du lch, dch v tiếp xúc nhiu vi người nước ngoài.

Ngoài ra, mt s trường cao đẳng du lch có các ngành mà sinh viên có th nhm đến các ngh và công vic liên quan đến "khách sn" và "hàng không".

 

 

 

Có những trường có chế độ thực tập và nghiên cứu ngoài trường học

 

Đ có thêm k năng thc tế,ngoài các lp hc và đào to thc tế trường, sinh viên còn có thể có cơ hội làm việc thực tế trong ngành du lịch.

Thc tp là mt tri nghim quý giá vì bn thc s có th làm vic ti mt công ty và hc được nhiu điu mà bn sẽ không bao gi hc được trường.

 

 

 

Có thể học để lấy chứng chỉ

 

Khi tìm vic, vic có bng cp chứng chỉ liên quan đến công vic thc tế sẽ d dàng tạo ra s nhit tình và đng lc ca bn.

Ngoài ra, bằng cấp chứng chỉ có được trên cơ sở nghiệp vụ thực tế rt hu ích nên các trường cao đẳng du lch cũng m các lp dự bị nhm giúp sinh viên đt được các bng cp khác nhau khi còn đi hc.

Ti trường cao đẳng du lch, bn có th hc nhiu th liên quan đến đa lý trong và ngoài nước và thc tin kinh doanh du lch, vì vy nhng người thích đi du lch và mun làm vic trong vic lên kế hoch cho các chuyến đi có th tn hưởng vic hc mi ngày.

 

Ngoài ra, bn có th ci thin cách cư x, lòng hiếu khách và k năng giao tiếp tiếng Anh, nhng k năng cn thiết cho ngành du lch và nhng k năng này sẽ hu ích trong nhiu công vic trong ngành dch v.

 

 

 

3.jpg

 

 

 

Công việc có thể hướng đến sau khi tốt nghiệp cao đẳng du lịch

 

Trong s các ngh, công vic có th theo hc ti các trường cao đẳng du lch, tiêu biu là nhng ngh liên quan đến l hành và du lch.

C th, điu hành tour du lch, lp kế hoch du lch, bán hàng ti quy, điu phi viên du lch, điu hành tour du lch, bán hàng, điu hành tại điểm du lịch, hướng dn viên nước ngoài, v.v...

Bn có th hc nhiu kiến thc và k năng cn thiết trong ngành du lch và l hành, chng hn như cu trúc ca ngành du lch, hiu các nn văn hóa khác nhau, phương pháp lp kế hoch du lch, bán hàng và qun lý hành trình, v.v.... Ngày càng có nhiều người tìm được vic làm ti mt công ty du lch sau tốt nghiệp.

 

 

 

Ngành nghề, công việc liên quan đến khách sạn, hàng không

 

Nhiu trường cao đng du lch có Ngành Khách sn và Ngành Hàng không.

Trong Ngành Khách sn, bn có th có được kiến thc và k năng cn thiết đ làm vic ti khách sn, đng thi nhm đến các ngh nghip và công vic như nhân viên l tân, nhân viên trc chuông, người gác ca, nhân viên hướng dn khách và nhân viên nhà hàng.

Chúng ta sẽ tìm hiu sâu v các quy tc, quy trình làm vic, s hiếu khách, v.v... đc trưng ca ngành khách sn.

Trong Ngành Hàng không, các lp hc ch yếu được t chc đ kiếm vic làm trong ngành hàng không, chng hn như phi hành đoàn (CA), nhân viên mt đt và x lý mt đt.

Vì nhng công vic này đòi hi k năng ngôn ng nên ngày càng có nhiu trường chú trng vào các lp hc ngoi ng như tiếng Anh.

 

 

 

Học phí, Chi phí khi theo học trường cao đẳng du lịch

 

Nhiu trường du lch có “chương trình ging dy ban ngày, hệ 2 năm”.

Hc phí thường bao gm phí nhập học, hc phí và phí bo trì cơ s. Phí nhập học chphải tr cho năm đu tiên.

Có v như hc phí hàng năm kết hp vi nhng khon kể trên là khong 130 đến 150 vạn yên ti nhiu trường.

 

 

 

Chế độ hỗ trợ học phí

 

Ti các trường cao đẳng du lch, đ nhng sinh viên gặp vn đ v tài chính có th yên tâm hc tp và hướng đến mc tiêu tt nghip, mi trường đu đưa ra các chế đ h tr hc phí khác nhau nhm gim bt gánh nng tài chính trong thi gian theo hc.

 

 

 

Nhiều chế độ hỗ trợ việc làm

 

Ti các trường cao đng du lch, có nhiu h thng h tr vic làm khác nhau đ giúp sinh viên thành công trong các hot đng tìm kiếm vic làm ca h.

Ví d, hướng dn vic làm, buổi giới thiệu doanh nghiệp trong khuôn viên trường, cách viết bản đăng ký, cách PR bản thân, hướng dn phng vn, giải pháp cho bài kim tra viết, hướng dn ngh nghip cá nhân, v.v... thường được tiến hành bt kỳ trường hc nào.

Mt s trường có giáo viên đng lp và c vn vic làm riêng. Sau khi xác nhn cn thn con đường s nghip mong mun ca tng sinh viên, h có thtư vấn hướng nghip vàcơ hi vic làm phù hp vi tng cá nhân.

Vì có nhiu tin tuyển dụng không công khai được gửi đến trường nên có nhiu sinh viên tt nghip đang thăng tiến mt cách đáng ngưỡng m trên con đường h mong mun nh tn dng ngun thông tin vic làm di dào và h thng h tr vic làm hoàn ho.

 

 

Open Campus của trường cao đẳng du lịch

 

Giới thiệu v trường hc, tham quan tòa nhà trường hc, giới thiệu v kỳ thi tuyn sinh, tư vn ngh nghip cá nhân, lp hc th, v.v... thường được chun b dưới dng chương trình.

Có rt nhiu li ích, chng hn như bn có th biết được bu không khí ca trường điều mà không th ch nhìn thy t các t rơi và trang web, đng thi có th tn mt nhìn thy các tòa nhà và cơ s vt cht ca trường.

Ngoài ra, có nhng trường cho phép bn đ điu kin tham gia kỳ thi tuyn sinh AO bng cách tham gia Open Campus.

 

 

Ti trường cao đẳng du lch, bn có th tiếp thu nhng kiến thc chuyên môn và k năng cn thiết đ có được mt công vic liên quan đến du lch ngay khi còn ngi trên ghế nhà trường và trau di kh năng làm việc ngay lp tc.

 

 

 

4.jpg

 

 

 

Ngành Du lịch

 

Ngoài vic đt được các chứng chỉ quc gia và tiếp thu kiến thc thc tế, đây là mt chương trình ging dy cho phép bn tìm hiu cu trúc ca ngành du lch trong khi tri nghim nim vui khi đi du lch bng cách thc s tham gia mt chuyến đi.

 

[Ba đặc trưng của Ngành Du lch]

 

1. Chương trình ging dy da trên kinh nghim đ hc hi t các chuyến đi thc tế

2. Đt được các chứng chỉ cn thiết trong ngành du lch

 

3. Tăng cường nghiệp vụ thực tế bng cách hiu về nghiệp vụ du lch

 

 

 

 

Hoạt động của du học sinh

http://www.hospitalityinternational.info/graduates.html

 

 

 

Danh sách học viên nhận được quyết định tuyển dụng

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của ホスピタリティツーリズム専門学校,

 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 

2.png

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3667 2023-08-18 2236 0
3666 2023-08-18 1884 0
3665 2023-08-18 1911 0
3664 2023-08-16 1491 0
3663 2023-08-16 1479 0
3662 2023-08-16 1294 0
3661 2023-08-10 2025 0
3660 2023-08-10 1044 0
3659 2023-08-09 1656 0
3658 2023-08-09 824 0
3657 2023-08-04 786 0
3656 2023-08-04 1425 0
3655 2023-08-02 2100 0
3654 2023-08-02 1688 0
3653 2023-08-02 951 0
3652 2023-07-29 1496 0
3651 2023-07-28 1176 0
3650 2023-07-27 1134 0
3649 2023-07-27 1470 0
3648 2023-07-19 1062 0
3647 2023-07-19 1315 0
3646 2023-07-19 935 0
3645 2023-07-18 845 0
3644 2023-07-18 1293 0
3643 2023-07-18 1364 0
3642 2023-07-18 1692 0
3641 2023-07-12 647 0
3640 2023-07-12 1182 0
3639 2023-07-12 1671 0
3638 2023-07-12 635 0
3637 2023-07-11 490 0
3636 2023-07-11 1865 0
3635 2023-07-11 1277 0
3634 2023-07-10 904 0
3633 2023-07-07 991 0
3632 2023-07-07 838 0
3631 2023-07-07 932 0
3630 2023-07-05 1577 0
3629 2023-07-03 1389 0
3628 2023-06-28 1462 0
2023-06-28 977 0
3626 2023-06-28 966 0
3625 2023-06-28 660 0
3624 2023-06-28 1161 0
3623 2023-06-28 925 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.