Today's Pick Up
00-202109korea 400.jpg
0  0
今回の特集は、日本に来てから楽しめる各地名物グルメ情報、 入試に必ず必要なJLPT・EJUのスコアアップのコツ、 専門学校の専門分野別にみる就職強い「資格」のまで 様々な情報を紹介します。 その他にも学校情報や留学生の一日も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【多摩美術大学】Sáng kiến nhà cho thuê trong tương lai của sinh viên trong chương trình hợp tác nghiên cứu với Daito Kentaku đã được thương mại hóa

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-06-16 16:01 閲覧数1,046回 Comments0件

Đi hc M thut Tama, trường đi hc m thut hàng đu ti Nht Bn sẽ k nim 90 năm thành lp vào năm 2025. 

Trường có chương trình ging dy đc đáo và có nhisinh viên quc tế t khp nơi trên thế gii đang tham gia các lp hc. 

Hãy đến vi Đi hM thut Tama và theo đuước mơ ca bn!

 

 

 

1.jpg

 

2.jpg

 

Hình ảnh bên ngoài VISION MyTAG

 

 

 

Trong chương trình hợp tác nghiên cứu gia ngành và trường đi hc được thc hin năm ngoái vi Daito Kentaku, "nhà cho thuê tương lai" do sinh viên Đi hc Mỹ thut Tama đưa ra sáng kiến đã được thương mại hóa. Công ty sẽ bt đu mở bán t ngày 1 tháng 5.

 

Vào ngày 21 tháng 4, ngay trước thời điểm mở bán, mt cuc hp báo cho sn phm mi đã được công ty t chc ti trin lãm trình bày kết qu được t chc ti Hachioji Campus Arttheque.

 

Trong s các đ xut ca 4 đi, đ xut được thương mi hóa ln này là “VISION MyTAG”, mt ngôi nhà cho thuê cho phép bn hin th và kết ni bng cách thiết lp “my spot trong từng phần của ngôi nhà đ to kết ni trc quan vi bên ngoài. Da trên ý tưởng ca sinh viên v vic phn ánh các giá tr ca SNS và thúc đy giao tiếp thc s gia cư dân và cộng đồng, phía Daito Kentaku đã tiến hành tinh chnh và thương mi hóa.

 

9 tòa nhà d kiến được thương mại hóa nhân k nim 50 năm thành lp công ty, nhm mc đích thay đi nhn thc chung v nhà cho thuê.

 

Ngoài ra, mẫu nhà với quy mô bằng 1/2"VISION MyTAG" được trưng bày ti trin lãm trình bày kết qu sẽ tiếp tc được trưng bày ti phòng trin lãm Tương lai nhà cho thuê ca ROOFLAG quận Koto, Tokyo t ngày 9 tháng 5. 

 

 

 

 

3.jpg

 

Ti bui hp báo, các sinh viên ca 4 đi đ xut các tác phm cho d án này cũng đã tham gia và giải thích v các đ xut ca mình

 

  

 

4.jpg

 

Nhân viên Daito Kentaku và các sinh viên tham gia dự án

 

 

 

5.jpg

 

Mẫu nhà với quy mô bằng 1/2 VISION MyTAG được trưng bày tại phòng triển lãm của công ty

 

 

 

 

 

Bài viết này được Công ty Daigo biên soạn trên cơ sở tham khảo, 

trích dẫn tài liệu bên dưới.

https://activity.tamabi.ac.jp/kikaku/4669448/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 多摩美術大学

các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé! 

 

4.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3667 2023-08-18 2236 0
3666 2023-08-18 1884 0
3665 2023-08-18 1911 0
3664 2023-08-16 1491 0
3663 2023-08-16 1479 0
3662 2023-08-16 1294 0
3661 2023-08-10 2025 0
3660 2023-08-10 1044 0
3659 2023-08-09 1656 0
3658 2023-08-09 824 0
3657 2023-08-04 786 0
3656 2023-08-04 1425 0
3655 2023-08-02 2100 0
3654 2023-08-02 1688 0
3653 2023-08-02 951 0
3652 2023-07-29 1496 0
3651 2023-07-28 1176 0
3650 2023-07-27 1134 0
3649 2023-07-27 1470 0
3648 2023-07-19 1062 0
3647 2023-07-19 1315 0
3646 2023-07-19 935 0
3645 2023-07-18 845 0
3644 2023-07-18 1293 0
3643 2023-07-18 1364 0
3642 2023-07-18 1692 0
3641 2023-07-12 647 0
3640 2023-07-12 1182 0
3639 2023-07-12 1671 0
3638 2023-07-12 635 0
3637 2023-07-11 490 0
3636 2023-07-11 1865 0
3635 2023-07-11 1277 0
3634 2023-07-10 904 0
3633 2023-07-07 991 0
3632 2023-07-07 838 0
3631 2023-07-07 932 0
3630 2023-07-05 1577 0
3629 2023-07-03 1389 0
3628 2023-06-28 1462 0
3627 2023-06-28 976 0
3626 2023-06-28 966 0
3625 2023-06-28 660 0
3624 2023-06-28 1161 0
3623 2023-06-28 925 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.