Today's Pick Up
ランキングでみる日本留学大辞典.jpg
0  0
最新の留学ニュース、ワーキングホリデーの手続き、日本での生活情報などが韓国語で掲載されています。専攻別の専門学校の学科についてもご確認ください。 

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【尚美学園大学】Hoàn thiện chính sách hỗ trợ toàn diện để sinh viên hướng đến hiện thực hóa giấc mơ

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-04-28 12:43 閲覧数934回 Comments0件

1.jpg

 

2.jpg

 

 

 

Đi hc Shobi có mt h thng h trtoàn diện để sinh viên tìm kiếm vic làm.

"Trung tâm hướng nghip"nơi h tr vic làm và hướng nghip cho sinh viên, tiến hành hỗ trợ cho từng sinh viên, thông qua các chương trình hỗ trợ tìm việc, chẳng hạn như chương trình thc tp cho sinh viên năm 2 và năm 3, vn cá nhân cho tt c sinh viên năm 3 và các bui thông tin v công ty trong khuôn viên trường cho sinh viên năm 4.

 

Bài viết lần này sẽ gii thích chi tiết vchính sách h tr vic làm ti Đi hc Shobi.

 

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

Trung tâm hướng nghiệp

 

Ti Trung tâm hướng nghip, các nhân viên chuyên h tr vic làm sẽ h tr thiết kế hướng nghip. Vào thi đim sinh viên chuyn sang năm th3, đi ngũ nhân viên toàn thi gian sẽ phng vn tng sinh viên và luôn sát cánh vi h nhằm mục tiêu giúp sinh viên nhn được li mi làm vic cho công vic mong mun. Ngoài li khuyên và thông tin được cung cp bi nhân viên trong ngành, hướng dn và hi tho đ tìm vic làm, chnh sa sơ yếu lý lch, phng vn th, v.v. Trung tâm hướng nghiệp cũng tích cc đến thăm các công ty và tp trung vào vic tìm kiếm các cơ hi vic làm mi.

Ngoài ra, trung tâm còn chun b các chương trình h tr ngh nghip khác nhau t năm đu tiên đ sinh viên theo đui con đường s nghip mong mun. Ti tt c các khoa và phòng ban, các khóa hc liên quan đến ngh nghip, thc tp và các “khóa hc chng nhn tín ch”, cũng như các bui gii thiu v ngành và ngh nghip phù hp vi đc đim ca tng khoakhác đu được t chc. H thng h tr đ đt được các k năng cn thiết trong xã hi cũng được hoàn thiện.

 

 

 

Chương trình hỗ trợ hoạt động tìm việc

 

Năm 1

Hội tìm hiểu về ngành, doanh nghiệp, loại hình công việc

Tư vấn tìm việc, con đường tiến thân cho từng cá nhân

 

Năm 2

Hội tìm hiểu về ngành, doanh nghiệp, loại hình công việc

Hướng dẫn tìm việc, con đường tiến thân

Tư vấn tìm việc, con đường tiến thân cho từng cá nhân

 

Năm 3

Hướng dẫn tìm việc, con đường tiến thân

Tư vấn tìm việc, con đường tiến thân cho từng cá nhân

Hội thảo về con đường tiến thân

Hội thảo phân tích bản thân」「Hội thảo nâng cao kỹ năng giao tiếp」, v.v...

Hội tìm hiểu về ngành, doanh nghiệp, loại hình công việc

Hội thảo tìm việc

「Khóa học phân tích bản thân」「Bài diễn thuyết tại các doanh nghiệp」「Cách viết sơ yếu lý lịch, Entry」「Khóa Thực hành quy tắc kinh doanh」「Khóa Makeup」「Đánh giá năng khiếu」「Khóa học giải pháp cho kỳ thi viết thông thường, SPI」「Khóa học giải pháp cho kỳ thi phỏng vấn」v.v...

Buổi giới thiệu doanh nghiệp trong trường

 

Năm 4

Hội thảo hoạt động tìm việc

Buổi giới thiệu doanh nghiệp trong trường 

Buổi thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp

 

 

 

 

4.jpg

 

5.jpg

 

 

 

 

Buổi giới thiệu doanh nghiệp trong trường

 

Mi các nhà tuyn dng doanh nghip t nhiu ngành khác nhau (gii trí, truyn thông, phân phi, nhà sn xut, thông tin và truyn thông) đ to cơ hi cho h gii thích trc tiếp v ngun nhân lc mà h đang tìm kiếm và phương pháp tuyn dng. Trong thời gian mt ngày, bn có th nhn được các gii thích riêng t nhiu công ty và đt câu hi trc tiếp cho nhà tuyn dng. Ngày càng có nhiu sinh viên nhn được li mi làm vic t các công ty thông qua cơ hi này.

 

 

 

Chương trình thực tập riêng có của trường

 

Chương trình thc tp nơi sinh viên có th tri nghim công vic thc tế được cung cp trong thi gian ngh hè (tháng 8 đến tháng 9) trong khong mt tun đến mt tháng.

 

Các lĩnh vực tham gia bao gm t "Gii trí", "Âm thanh/Ánh sáng", "Ni dung truyn thông", "Nhóm nhc", "Doanh nghiệp thông thường" và "Chính quyn đa phương". Chương trình thc tp đc đáo ca trường được công nhn là mt môn hc chính thc và sinh viên có th nhn được hướng dn trước và sau thc tp t đi ngũ nhân viên toàn thi gian đ được đào to thc tế và yên tâm tích lũy kinh nghim trong các hot đng xã hi hiu qu.

 

 

 

 

6.jpg

 

 

 

Lấy các chứng chỉ liên quan đến thể thao

 

Ngành Qun lý th thao khuyến khích sinh viên đt được các bng cp khác nhau ngoài giy phép ging dy và h tr nhng sinh viên mun kiếm vic làm liên quan đến th thao. Sau đây là nhng chứng chỉ có th đt được bng cách hoàn thành các khóa hc tương ng. (Bao gm c kim tra năng lc)

 

日本スポーツ協会 スポーツリーダー ※2022年4月現在

日本スポーツ協会 ジュニアスポーツ指導員 ※2022年4月現在

日本サッカー協会 公認C級コーチ

日本キャンプ協会 キャンプインストラクター

日本レクリエーション協会 レクリエーション・インストラクター

 

 

 

Trung tâm h trhướng nghip ti Đi hc Shobi cung cp mt h thng h tr hoàn chnh đsinh viên thc hin ước mơ ca bản thân, giúp họ giải tỏa những lo lắng, hoài nghi về hoạt động tìm việc.

Nếu quan tâm đến Đi hc Shobi, hãy gửi yêu cầu để có thêm tài liệu về trường nhé!

 

 

 

 

 

7.jpg

 

 

 

 

Đăng ký đt ch trướHình thc đến trc tiếp/ Hình thc online (phi đt ch trước)

 

Chúng tôi có các chương trình cho phép bn tri nghim cách “hc tp” đc bit ca Đi hc Shobi. Ngoài Open Campustheo hình thc đến trc tiếp, chúng tôi còn t chc Open Campus online cho phpes bn tri nghim vic hc đây thông qua các video trc tiếp. Hãy tìm hiu nhng gì bn mun hc và nhng gì bn mun hướng ti qua Open Campus!

https://www.shobi-u.ac.jp/examinee/opencampus/

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của尚美学園大学

 các bạn hãy click vào link bên dưới nhé!


 

2023 尚美学園大学.png

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,951 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3636 2023-07-11 1754 0
3635 2023-07-11 1192 0
3634 2023-07-10 848 0
3633 2023-07-07 923 0
3632 2023-07-07 778 0
3631 2023-07-07 832 0
3630 2023-07-05 1511 0
3629 2023-07-03 1333 0
3628 2023-06-28 1395 0
3627 2023-06-28 922 0
3626 2023-06-28 915 0
3625 2023-06-28 634 0
3624 2023-06-28 1092 0
3623 2023-06-28 897 0
3622 2023-06-28 881 0
3621 2023-06-28 713 0
3620 2023-06-27 865 0
3619 2023-06-25 999 0
3618 2023-06-22 799 0
3617 2023-06-22 341 0
3616 2023-06-22 866 0
3615 2023-06-22 796 0
3614 2023-06-16 1001 0
3613 2023-06-16 1752 0
3612 2023-06-16 521 0
3611 2023-06-16 1431 0
3610 2023-06-16 1189 0
3609 2023-06-16 1015 0
3608 2023-06-12 1380 0
3607 2023-06-08 1263 0
3606 2023-06-08 280 0
3605 2023-06-08 961 0
3604 2023-06-08 784 0
3603 2023-06-06 1055 0
3602 2023-06-02 1014 0
3601 2023-06-01 771 0
3600 2023-06-01 794 0
3599 2023-06-01 897 0
3598 2023-06-01 912 0
3597 2023-06-01 1268 0
3596 2023-05-31 1004 0
3595 2023-05-30 907 0
3594 2023-05-30 873 0
3593 2023-05-30 782 0
3592 2023-05-30 816 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.