Today's Pick Up
★400--202306kor_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、 日本で暮らす外国人留学生のみなさんの役立つ情報をまとめました。 さらに、日本での最新アルバイト情報! その他にも何十年もロングセラーを続けている日本のお菓子、 日本の防災・防疫なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【東洋美術学校】Nhà thiết kế công nghiệp

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-04-25 11:28 閲覧数1,665回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

Bạn đã từng nghe về công việc nhà thiết kế công nghiệp chưa? Các nhà thiết kế công nghiệp chịu trách nhiệm thiết kế các sản phẩm công nghiệp để sản xuất hàng loạt, chẳng hạn như đồ gia dụng, ô tô và máy móc công nghiệp. Bài viết lần này sẽ giới thiệu về công việc nhà thiết kế công nghiệp. 

 

 

 

▷ Nội dung công việc

 

Nhà thiết kế công nghip thiết kế nhiu loi sn phm công nghip khác nhau, t các máy móc khác đã tr thành mt phn trong cuc sng ca con người như đin thoi di đng, ô tô, thiết b gia dng, v.v... cho đến các máy công nghip quy mô ln (máy xúc, máy phát đin sử dụng năng lượng từ gió, v.v...). Họ theo đui các thiết kế giàu tính năng và v đp hình nh, đng thi có th đáp ng các thay đi v mu mã trong mt khong thi gian ngn.

 

Khi làm vic vi tư cách là mt nhà thiết kế ni b, rt hiếm khi mt cá nhân ph trách tt c các thiết kế cho mt sn phm duy nht, thường thì sẽ có các nhóm phát trin ý tưởng. Ngoài ra, đối với các sn phm cỡ ln, sẽ có nhóm thiết kế chuyên cho tng b phn.

 

C th thiết kế hình dng, màu sc và kiu dáng ca các sn phm khác nhau như ô tô, thiết b gia dng, thiết b thông tin và máy nh. Họ to ra các thiết kế sn phm, thu thp nhiu thông tin khác nhau như s thích, nhu cu và thi trang ca người tiêu dùng và người dùng, đng thi lên ý tưởng đ b phn sn xut có th to ra các sn phm chính xác và cht lượng cao.

 

Ngoài ra, đ thc hin thương mi hóa, họ vẽ phác tho, tiến hành hp tác và xem xét cht chẽ vi các nhân viên lp kế hoch, nhân viên sn xut và nhân viên bán hàng, đng thi s dng các công cụ CAD 3D, v.v... để mô phng thiết kế, sau đó tạo ra bản mẫu, làm việc với qun lý và các giám đc điu hành khác có liên quan đquyết đnh thiết kế ti ưu.

 

Dựa trên thiết kế đã được quyết đnh, mt mô hình được to ra sử dụng máy in 3D, đt sét, g, giy, v.v... Sau khi chnh sa và sa đi, thiết kế cui cùng được quyết đnh và d liu thiết kế được chuyn đi thành d liu bn vẽ. Đây là công việc đòi hi phi kim tra t nhiu góc đ khác nhau.

Theo thiết kế đã quyết đnh, mt mô hình được to bng máy in 3D, đt sét, g, giy, v.v., và sau khi chnh sa và sa đi, thiết kế cui cùng được quyết đnh và d liu thiết kế được chuyn đi thành d liu bn vẽ. , là mt nhim v đòi hi phi kim tra, xem xét t nhiu góc đ khác nhau.

 

 

 

Để trở thành nhà thiết kế công nghiệp

 

Con đường chung đ tr thành mt nhà thiết kế công nghip là theo hc Ngành Thiết kế công nghip ti mt trường đi hc hoc trường dy ngh và sau đó tìm vic làm ti mt nhà sn xut sn phm công nghip hoc văn phòng thiết kế.

 

Không ging như các nhà phát trin sản phẩm và nhà thiết kế tp trung vào hiu sut ca máy móc, các nhà thiết kế công nghip chu trách nhim nâng cao v đp và chc năng cho thiết kế ca h. Do đó, bn nên chn mt trường về mỹ thut hoc ngành Thiết kế thuộc khoa Kỹ thuật.

 

Kiến thức chuyên môn về k thut và thiết kế là bt buc, nhưng không có yêu cầu bng cp c th đ tr thành mt nhà thiết kế công nghip.

Các chứng chỉ bằng cấp chính liên quan đến thiết kế công nghip là "Kỳ thi Nhà thiết kế sn phm", mt bài kim tra kiến thc toàn din đ phát trin sn phm ca Hip hi các nhà thiết kế công nghip.

 

Ngoài ra, trong số sinh viên mi ra trường, sau khi tt nghip các trường đi hc, cao đng, trung hc chuyên nghip, v.v..., đa số vào làm vic ti các nhà sn xut hoc văn phòng thiết kế, v.v... Cũng có những trường hợp tiếp tục học kiến thức chuyên môn về thiết kế.

 

Tuyn dng tm trung đòi hi kinh nghim thc tế và kiến thc chuyên ngành, vì vy nhà thiết kế càng có nhiu kinh nghim thì càng được đánh giá cao. Có nhiều trường hợp, sau khi tích lũy kinh nghim, họ sẽ thành lp văn phòng thiết kế và ký hp đng vi nhà sn xut đ thiết kế.

 

 

 

Yêu cầu

 

Gi s rng nhng gì bn thiết kế sẽ được sn xut ti mt nhà máy, điu quan trng là phi hiu các điu kin và kh năng ca nhà máy đ đưa ra các đc tính ca sn phm. Ngoài ý thc thm m v mô hình hóa, kiến thc và k năng v k thut về vt liu và cu trúc cũng được yêu cu.

K năng giao tiếp là bt buc vì công vic đòi hi s phi hp vi nhiu b phn khác nhau trong công ty. Ngoài kh năng phân tích và đánh giá sn phm mt cách khách quan còn cn có kiến thc rng v marketing liên quan đến phân phi, phát trin th trường và marketing.

 

 

 

Thực trạng và tính tương lai của nhà thiết kế công nghiệp

 

Đối với thực trạng nghề nghiệp, có thể nói hin nay c nhu cu và hình thc vic làm đu n đnh. Đây cũng là mt ngh đang tr nên ph biến vì nó có th cân bng gia công vic b ích vi thu nhp và sn đnh.

Hễ cứ có các sn phm công nghip là sẽ cần có nhà thiết kế công nghiệp, vì vy đây là mt ngh nghip được d đoán sẽ có nhu cu n đnh trong tương lai.

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

▷  Ngành Thiết kế sáng tạo, Chuyên ngành Thiết kế sản phẩm cao cấp

 

Ngoài các sn phm công nghip như đ gia dng, nhu yếu phm hàng ngày, đ chơi, văn phòng phm và thiết kế ô tô, hc viên còn được hc v các sn phm th công như ph kin và đ th công, nhm mc đích tr thành chuyên gia "chế to".

 

Hc nhng kiến thc cơ bn v k thut th hin như son tho và phác tho, nhng kiến thc cơ bn v mô hình 3D chng hn như lp mô hình và m rng tm nhìn ca bn thông qua các bài tp s dng nhiu cht liu khác nhau. Ngoài ra, bn sẽ hc được mt lot các quy trình trong sn xut thiết kế. Học viên có được các k năng thc tế thông qua ng dng, và trong năm th3 và th4, học viên sẽ hoàn thiện kỹ năng tạo hình thẩm mỹ hơn na thông qua quá trình chế táckết hp các vt liu khác nhau và trin lãm. Ngoài ra, các bài thuyết trình và các lp học hợp tác gia ngành và trường sẽ phát trin kh năng khám phá vn đ cho học viên.

 

 

 

3.jpg

 

 

 

Nhập học trải nghiệm 1 ngày của trường Mỹ thuật Toyo

(Hình thức đến trực tiếp trường

 

Cung cp nhiu lp học khác nhau như thiết kế, minh ha, 3DCG, video, manga và mỹ thut. 

Hãy đến trải nghiệm và tìm racông việc tương lai” của bạn!

Rt mong nhận được s tham gia đông đảo ca các bn!

 

 

 

Trường Mỹ thuật Toyo

 

◆ Ngành hc 4 năm. Có th ly bng Kodo Senmonshi đ hc lên cao hc!

◆ Du hc sinh được min phí d thi và phí cơ s vt cht. 

    Đy đ chế đ hc bng cho du hc sinh ch riêng có  trường!

◆ Có giáo viên ch nhim nên có th yên tâm v đi sng du hc! 

◆ Các tác phm sáng tác tt nghip được trưng bày ti Bo tàng m thut Toyo!

 

 

 

4.jpg

 

5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Đ ti/đăng ký nhn tài liu c東洋美術学校,

 các bn hãy click vào nh bên dưới nhé!


toyo.png

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,951 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3636 2023-07-11 1754 0
3635 2023-07-11 1192 0
3634 2023-07-10 848 0
3633 2023-07-07 924 0
3632 2023-07-07 779 0
3631 2023-07-07 832 0
3630 2023-07-05 1511 0
3629 2023-07-03 1333 0
3628 2023-06-28 1395 0
3627 2023-06-28 923 0
3626 2023-06-28 917 0
3625 2023-06-28 634 0
3624 2023-06-28 1092 0
3623 2023-06-28 897 0
3622 2023-06-28 882 0
3621 2023-06-28 713 0
3620 2023-06-27 866 0
3619 2023-06-25 999 0
3618 2023-06-22 800 0
3617 2023-06-22 341 0
3616 2023-06-22 866 0
3615 2023-06-22 796 0
3614 2023-06-16 1001 0
3613 2023-06-16 1753 0
3612 2023-06-16 521 0
3611 2023-06-16 1431 0
3610 2023-06-16 1189 0
3609 2023-06-16 1015 0
3608 2023-06-12 1380 0
3607 2023-06-08 1264 0
3606 2023-06-08 280 0
3605 2023-06-08 961 0
3604 2023-06-08 786 0
3603 2023-06-06 1056 0
3602 2023-06-02 1014 0
3601 2023-06-01 771 0
3600 2023-06-01 795 0
3599 2023-06-01 897 0
3598 2023-06-01 912 0
3597 2023-06-01 1269 0
3596 2023-05-31 1005 0
3595 2023-05-30 907 0
3594 2023-05-30 873 0
3593 2023-05-30 782 0
3592 2023-05-30 816 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.