Today's Pick Up
rosen2024-1 600.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧! 地下鉄から私鉄、モノレールまでこの一枚でまるわかり、気になる大学がどの駅にあるのか、周辺のアクセスも確認できます、

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学大学院】Mục đích học tập, Quy chế tuyển sinh liên quan đến người nhập học⑤(Ngành Nghiên cứu Thương mại)

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-04-12 11:59 閲覧数1,059回 Comments0件


1.jpg

 

 

 

H cao hc trường đi hc Senshu đã thiết lp ch trương tiếp nhn hc viên trên cơ s quan đim giáo dc và ni dung đào to ca trường.

 

 

 

Mc tiêu ca Ngành Nghiên cThương mại

 

Ngành Nghiên cứu Thương mi đặt mục tiêu đào tạo đội ngũ giảng viên đại học có năng lực nghiên cứu và giáo dục, nguồn nhân lực hỗ trợ xã hội tri thức, đội ngũ chuyên gia cao cấp có kiến thức và khả năng chuyên môn cao, trên cơ sở đào tạo sâu rộng và lý luận cơ bản liên quan đến kế toán, thương mại.

 

 

 

Chuyên ngành Thương mại

 

Chuyên ngành Thương mi cung cp khóa hc thut và khóa kinh doanh.

 

Trong khóa hc thut, các bài ging v nhiu nhóm ch đ khác nhau được triển khai vào ban ngày. Chuyên ngành này đang tp trung đào to không ch các nhà nghiên cu mà còn đào to các chuyên gia có chuyên môn cao.

 

Khóa hc kinh doanh cung cp giáo dc kinh doanh thc tế ch yếu cho người đi làm. Concept của chuyên ngành này là phát trin ngun nhân lc thc tế, nhng người h tr s phát trin ca khu vc, ngành và thế gii. Khóa hc Kinh doanh công nhn các giá tr và kh năng đa dng, đng thi nhm mc đích đào tạo khả năng làm việc thực tế, khả năng độc lập giải quyết vấn đề cho người đi làm, giúp họ hiểu được thực tế và đặc thù của địa phương, chứ không chỉ dừng lại ở các tiêu chuẩn toàn cầu.

 

Đđạt được điều đó,mt lot các khóa hc chuyên ngành được cung cấp. Hc viên có thể họckiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vc marketing như tiếp th, lý thuyết phân phi và hàng hóa; trong các lĩnh vc kinh doanh toàn cu như chiến lược qun lý, lý thuyết doanh nghip và lý thuyết doanh nghip va và nh; trong các lĩnh vc tài chính như qun lý ri ro, lý thuyết th trường chng khoán và lý thuyết tài chính. Ngoài ra còn có lĩnh vc kinh doanh thông minh ch yếu bao gm các ch đ phân tích đnh lượng và phân tích thông tin trong kinh tế.

 

 

 

Chuyên ngành Kế toán

 

Chuyên ngành Kế toán cung cp khóa hàn lâm và khóa chuyên nghip.

 

Khóa hc thut ch yếu dành cho học viên mun tr thành nhà nghiên cu và nhà giáo dc kế toán. Trong nhng năm gn đây, mt shọc viên đt mc tiêu tr thành nhng chuyên gia có chuyên môn cao.

 

V mt lý thuyết, học viên có th hc các môn chuyên ngành như kế toán tài chính, kế toán kim toán, lut thuế, lch s kế toán, kế toán qun tr, kế toán chi phí, kim soát chi phí, phân tích hot đng kinh doanh và qun lý tài chính.

 

Khóa chuyên nghip cung cp giáo dc thc tế ch yếu cho người đang đi làm, vi mc đích đào to các chuyên gia kế toán như kế toán thuế, kế toán viên công chng và chuyên gia thuế quc gia. Học viên có th hc các môn chuyên ngành như kế toán tài chính, kế toán kim toán, kế toán quc tế, lut thuế, kế toán môi trường, kế toán qun tr, h thng thông tin kế toán.

 

 

 

 

Chính sách tuyn sinh đi vi người nhp hc

 

Chuyên ngành Thương mại/Chuyên ngành Kế toán

 

Khóa Thạc sĩ

 

(Chương trình Thc sĩ) Ngành Nghiên cứu Thương mại lấy nền tảng giáo dục sâu rộng và lý luận cơ bản liên quan đến thương mại và kế toán, đang tìm kiếm những ứng viên mong muốn trở thành giảng viên đại học trong tương lai, đồng thời có năng lực giáo dục và nghiên cứu, hoặc những người sẽ hỗ trợ cho xã hội tri thức, những chuyên gia có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tiên tiến. Ngoài ra, du học sinh nước ngoàicó mục tiêu đt được nhng điu kể trên cũng được hoan nghênh.

 

 

(Chương trình Thc sĩ) Chuyên ngành Thương mại, thuộc Ngành Nghiên cứu Thương mại tìm kiếm nhng người mun có được kiến thc chuyên môn hc tế liên quan đến thương mi da trên lý thuyết cơ bn v thương mi và nhiu loi hình giáo dc. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

 

Yêu cầu về phm cht và năng lc đối với học viên (Chương trình Thc sĩ) Chuyên ngành Thương mại, thuộc Ngành Nghiên cứu Thương mại

 

 

(1) Có kiến thc cơ bn, kh năng hiu và k năng ngôn ng cn thiết đ hc ngành thương mi

 

(2) Có mong mun hoàn thành ch đ nghiên cu thương mi đã đt ra da trên hướng dn

 

(3) Mun áp dng và nâng cao kiến thc hc thut cơ bn có được trong quá trình hc thương mi

 

 

 

(Chương trình Thc sĩ) Chuyên ngành Kế toán, thuộc Ngành Nghiên cứu Thương mại tìm kiếm nhng người mun có được kiến thc chuyên môn thc tế liên quan đến kế toán trên nn tng lý thuyết kế toán cơ bn và kiến thc rng. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

 

Yêu cầu về phm cht và năng lc đối với học viên (Chương trình Thc sĩ) Chuyên ngành Kế toán, thuộc Ngành Nghiên cứu Thương mại

 

 

 (1) Có kiến thc, hiu biết và k năng ngôn ng cơ bn cn thiết đ hc kế toán

 

(2) Có mong mun hoàn thành b đ tài nghiên cu kế toán da trên s hướng dn

 

(3) Mun áp dng và nâng cao kiến thc hc thut cơ bn thu được thông qua nghiên cu kế toán

 

 

Khóa Tiến sĩ

 

(Chương trình Tiến sĩ)Ngành Nghiên cứu Thương mại lấy nền tảng giáo dục sâu rộng và lý luận cơ bản liên quan đến thương mại và kế toán, đang tìm kiếm những ứng viên mong muốn trở thành giảng viên đại học trong tương lai, đồng thời có năng lực giáo dục và nghiên cứu, hoặc những người sẽ hỗ trợ cho xã hội tri thức, những chuyên gia có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tiên tiến. Ngoài ra, du học sinh nước ngoàicó mục tiêu đt được nhng điu kể trên cũng được hoan nghênh.

 

 

(Chương trình Tiến sĩ) Chuyên ngành Thương mại, thuộc Ngành Nghiên cứu Thương mại tìm kiếm nhng người mun tham gia vào nghiên cu và giáo dc nâng cao v thương mi và thông qua đó, có được kiến thc đ đóng vai trò hàng đu trong s phát trin ca xã hi nói chung. Để đạt được điều đó, chúng tôi đang tìm kiếm những người sau đây:

 

 

Yêu cầu về phm cht và năng lc đối với học viên (Chương trình Tiến sĩ) Chuyên ngành Thương mại, thuộc Ngành Nghiên cứu Thương mại

 

 

(1) Có kiến thc chuyên ngành nâng cao, k năng nghiên cu và k năng ngôn ng cn thiết đ hc thương mi

 

(2) Có mong mun phát trin các ch đ nghiên cu thương mi ca riêng mình và ly bng tiến sĩ da trên s hướng dn ca h

 

(3) Có mc tiêu tr thành chuyên gia và nhà nghiên cu chuyên môn cao, nhng người có th áp dng kiến thc hc thut nâng cao thu được thông qua nghiên cu trong thương mi và các nhà giáo dc có th hướng dn nguồn nhân lực này.

 

 

(Chương trình Tiến sĩ) Chuyên ngành Kế toán, thuộc Ngành Nghiên cứu Thương mại đang tìm kiếm nhng người mun tham gia vào nghiên cu và giáo dc nâng cao v kế toán và tiếp thu kiến thc đ đóng vai trò hàng đu trong s phát trin ca xã hi. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

 

Yêu cầu về phm cht và năng lc đối với học viên (Chương trình Tiến sĩ) Chuyên ngành Kế toán, thuộc Ngành Nghiên cứu Thương mại

 

(1) Có kiến thc chuyên môn nâng cao, k năng nghiên cu và k năng ngôn ng cn thiết đ nghiên cu kế toán

 

(2) Có mong mun phát trin các ch đ nghiên cu kế toán ca riêng mình và ly bng tiến sĩ da trên s hướng dn ca h

 

(3) Mong mun tr thành chuyên gia và nhà nghiên cu có chuyên môn cao, nhng người có th áp dng kiến thc hc thut nâng cao thu được thông qua nghiên cu v kế toán và các nhà giáo dc có th hướng dn nguồn nhân lực này.

 

 

 

Tuyn sinh thông thường, Tuyn sinh du hc sinh năm h2023

 

 

 

Chương trình tuyn sinh hc kỳ I, hc kỳ II đã kết thúc

 

Thông tin tuyn sinh Chương trình Thc sĩ năm 2024 d kiến sẽ đăng ti vào cui tháng 6 năm 2023 

 

 

 


2.jpg

 

 

 

 

         Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 専修大学大学院

 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 


caohocsenshu.jpg

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,951 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3636 2023-07-11 1755 0
3635 2023-07-11 1192 0
3634 2023-07-10 848 0
3633 2023-07-07 924 0
3632 2023-07-07 780 0
3631 2023-07-07 832 0
3630 2023-07-05 1511 0
3629 2023-07-03 1334 0
3628 2023-06-28 1395 0
3627 2023-06-28 923 0
3626 2023-06-28 917 0
3625 2023-06-28 634 0
3624 2023-06-28 1092 0
3623 2023-06-28 897 0
3622 2023-06-28 883 0
3621 2023-06-28 713 0
3620 2023-06-27 866 0
3619 2023-06-25 999 0
3618 2023-06-22 802 0
3617 2023-06-22 342 0
3616 2023-06-22 866 0
3615 2023-06-22 796 0
3614 2023-06-16 1001 0
3613 2023-06-16 1754 0
3612 2023-06-16 522 0
3611 2023-06-16 1431 0
3610 2023-06-16 1189 0
3609 2023-06-16 1016 0
3608 2023-06-12 1380 0
3607 2023-06-08 1264 0
3606 2023-06-08 280 0
3605 2023-06-08 961 0
3604 2023-06-08 787 0
3603 2023-06-06 1056 0
3602 2023-06-02 1015 0
3601 2023-06-01 772 0
3600 2023-06-01 795 0
3599 2023-06-01 898 0
3598 2023-06-01 912 0
3597 2023-06-01 1269 0
3596 2023-05-31 1005 0
3595 2023-05-30 907 0
3594 2023-05-30 873 0
3593 2023-05-30 782 0
3592 2023-05-30 816 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.