Today's Pick Up
ベトナムガイドブック.jpg
0  0
留学生活での疑問や学校情報等、全159ページで盛りだくさんの内容になっています。この1冊があれば、日本の生活での疑問や不安が解消すること間違いなし!

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【東京外語専門学校】Nhu cầu về biên dịch viên, phiên dịch viên trong tương lai?

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-03-28 14:10 閲覧数1,128回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 東京外語専門学校, các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 

443151021160459261 (566x800) (354x500).jpg

 


1.jpg

 

 

Chắc hẳn đi vi nhng người theo hc ngành phiên dch, thì tương lai ca ngành phiên dch, biên dch là điu đáng quan tâm. Liu nhu cu v thông dch viên vàbiên dch viên sẽ tăng ổn định Nht Bn, nơi toàn cu hóa đang din ra?

Bài viết sau đây sẽ đi sâu tìm hiểu trin vng tương lai ca ngành phiên dch và biên dch.                          

 

 

Phiên dịch viên được yêu cầu hiện nay

Việc du hc và các chương trình working holiday đã tr nên quen thuc hơn trước đây, kéo theo đó s lượng người hc ngôn ng đang tăng lên hàng năm. Trong hoàn cnh đó, đ có th đóng vai trò tích cc với tư cách là phiên dch viên chuyên nghip không ch cn có trình đ phiên dch cao hơn mà còn phi có kh năng đáp ng linh hot các yêu cu ca khách hàng.

Thc trng hin nay là nhu cu phiên dch viên cho các cuc hp ni b ngày càng tăng bt k ngành ngh nào, và dường như xu hướng tìm kiếm ngun nhân lc có k năng x lý nhiu lĩnh vc cũng như các nghi thc kinh doanh cơ bn ngày càng phổ biến. Trong nhng năm gn đây, s lượng các d án t xa đã tăng lên và năng lựcIT cũng đang tr nên cn thiết.

 

▷ Ngôn ngữ có nhu cầu cao(phiên dịch

Tiếng Anh vn là ngôn ng có nhu cu cao nht trong ngành phiên dch, chiếm khong 80-90% trên tng s. Tuy nhiên, vi s toàn cu hóa ngày càng nhanh ca khu vc châu Á, nhu cu v các ngôn ng châu Á như tiếng Nht, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Vit, tiếng Thái, tiếng Indonesia và tiếng Miến Đin ngày càng tăng.

 

 

▷ Yêu cầu về tính tốc độ, khả năng tìm kiếm, năng lực giao tiếp(Biên dịch

Trong ngành dch thut, yêu cu ca khách hàng v cht lượng và thi hn ngày càng kht khe hơn qua tng năm, và dường như các dch gi đang đòi hi cần có tc đ cao hơn bao gi hết. Đ tn ti vi tư cách là mt dch gi chuyên nghip, cn phi có “kh năng nghiên cu” đ tìm kiếm và tìm kiếm các tài liu chính trong t đin và Internet, kh năng to ra các bn dch chính xác bng cách kim tra các thut ng chuyên ngành và các ví d v câu dch,kh năng đ tìm thy nhng gì khách hàng mun, kh năng giao tiếp rõ ràng và hiu nhng gì được yêu cu cũng rt cn thiết.

 

Ngoài ra, “k năng PC” đ sp xếp b cc tài liu đp mt, “linh hot” đáp ng các yêu cu ca khách hàng và trong mt s trường hp là điu chnh ngày giao tài liu là nhng điu không th thiếu đi vi các dch gi tương lai.

 

▷Lĩnh vực có nhu cầu cao(Biên dịch

Vì các lĩnh vc y, dược và tài chính có tính chuyên môn cao nên có nhiu trường hp nhng người có kinh nghim làm vic trong các lĩnh vc này thay đi ngh nghip, và người ta nói rng ngành dch thut đang thiếu nhân lc kinh niên.

Trong nhng năm gn đây, nhu cu v năng lượng ht nhân, năng lượng, công ngh sinh hc, môi trường, v.v. cũng tăng lên. Do đó, ngoài yêu cầu về kiến thức chuyên môn, nếu có năng lực tìm kiếm và có thể tìm hiểu kỹ lưỡng về các lĩnh vực này, nhưng dịch giả thuộc khối nhân văn, chưa từng có kinh nghiệm cũng có thể hoạt động trong các lĩnh vực kể trên.

 

Đc bit là gn đây, dch thut Công b thông tin (công b thông tin doanh nghip) đã gia tăng nhanh chóng. C th, báo cáo tài chính, thông báo triu tp c đông, báo cáo tng hp, v.v. Nhu cu vdịch nhng tài liệu này ngày càng tăng, gây nên tình trng thiếu người dch và người kim tra. Vi s ra đi ca th trường cao cấp, yêu cầu về các tài liu công b thông tin cũng gia tăng, do đó, d kiến nhu cầu về dịch các Công bố thông tin ngày càng tăng lên.

 

Không ging như ngành phiên dch, ngành dch thut được chia thành các công ty dch thut khác nhau cho tng lĩnh vc, vì vy điu quan trng là xác đnh lĩnh vc phù hp vi bn.

 

 

 

Nhng ai mun làm công vic phiên dch/biên dch cn hiu rõ tình hình hin ti, lĩnh vc sẽ phát trin trong tương lai, phải nắm bắt được ngôn ngữ yêu cầu cũng như phải cân nhắc xem bản thân mình có những điểm mạnh mang tính chuyên môn không, có thể đáp ứng được nhiều lĩnh vực không, định hướng tương lai như thế nào?

 

 

2.jpg

 

3.jpg

 

 

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Tokyo cung cp các lp hc thc tế được ging dy bi các ging viên là những phiên dch viên, biên dịch viên đương nhiệm.

Chúng tôi cung cp hướng dn v các k năng phiên dch và biên dch cp doanh nghip cn thiết ti đa đim kinh doanh ca các công ty Nht Bn, các công ty Nht Bn nước ngoài hoc các công ty kinh doanh vi Nht Bn.

 

Chúng tôi h tr thi lấy các chứng chỉ BJT, Kanken, Kim tra năng lc kinh doanh và các bng cp khác liên quan đến lĩnh vc bn mun làm vic.

 

 

4.jpg

 

5.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,910 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3640 2023-07-12 926 0
3639 2023-07-12 1376 0
3638 2023-07-12 508 0
3637 2023-07-11 418 0
3636 2023-07-11 1633 0
3635 2023-07-11 1086 0
3634 2023-07-10 769 0
3633 2023-07-07 832 0
3632 2023-07-07 689 0
3631 2023-07-07 742 0
3630 2023-07-05 1434 0
3629 2023-07-03 1246 0
3628 2023-06-28 1296 0
3627 2023-06-28 860 0
3626 2023-06-28 857 0
3625 2023-06-28 613 0
3624 2023-06-28 998 0
3623 2023-06-28 819 0
3622 2023-06-28 831 0
3621 2023-06-28 633 0
3620 2023-06-27 748 0
3619 2023-06-25 940 0
3618 2023-06-22 732 0
3617 2023-06-22 307 0
3616 2023-06-22 818 0
3615 2023-06-22 729 0
3614 2023-06-16 932 0
3613 2023-06-16 1649 0
3612 2023-06-16 494 0
3611 2023-06-16 1300 0
3610 2023-06-16 1102 0
3609 2023-06-16 948 0
3608 2023-06-12 1273 0
3607 2023-06-08 1169 0
3606 2023-06-08 232 0
3605 2023-06-08 902 0
3604 2023-06-08 693 0
3603 2023-06-06 949 0
3602 2023-06-02 956 0
3601 2023-06-01 700 0
3600 2023-06-01 748 0
3599 2023-06-01 830 0
3598 2023-06-01 822 0
3597 2023-06-01 1207 0
3596 2023-05-31 973 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.