Today's Pick Up
도쿄노선도 2022-1.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【芝浦工業大学】Tổ chức gPBL cùng với Trường đại học Kookmin Hàn Quốc

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-03-14 14:24 閲覧数896回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 芝浦工業大学 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 anhbia.png

 


1.jpg

 

 

58 sinh viên chuyên ngành thiết kế ti Đi hc Kookmin Hàn Quc58 sinh viên t trường Đại học Công nghệ Shibaura (54 sinh viên k thut thiết kế, 2 sinh viên kiến trúc, 2 sinh viên k thut cơ khí) và mt s ging viên ca c hai trường đã tham gia. gPBL được t chc trong tám ngày t ngày 7 đến ngày 14 tháng 2. Hoạt động này được tiến hành vào khong đu tháng 2 hàng năm, tiếp nhn sinh viên Hàn Quc trong 8 ngày, sau đó c sinh viên Đại học Công ngh Shibaura sang Hàn Quc 8 ngày vào khong cui tháng 5. Năm nay đánh du ln trao đi th 7 k t khi chương trình bt đu vào năm 2017. Đc bit năm nay, đây là hot đng trc tiếp đu tiên sau mt thi gian dài k t tháng 2 năm 2020 và trc tuyến vào năm 2021, và 120 người đã tích cc tham gia vi quy mô ln nht t trước đến nay.

Mc đích ca gPBL này là giúp sinh viên Hàn Quc và Nht Bn hiu rõ hơn v văn hóa ca nhau thông qua giao lưu quc tế "Hi tho thiết kế thông qua tri nghim xuyên văn hóa" và vận dụng vào thiết kế. Các thiết kế thay đi tùy thuc vào nn văn hóa và nn tng ca đt nước, vì vy điu quan trng là phi hiu cách suy nghĩ và phong tc ca mi người trước khi đ xut gii pháp cho các vn đ. Thông qua giao tiếp sôi ni, các sinh viên tham gia đã được tiếp xúc vi nhng ý tưởng và giá tr ca các nn văn hóa khác mà cuc sng hàng ngày khó có được.

 

 

2.jpg

 

▷Chia sẻ từ Giáo sư Liang, giáo viên phụ trách ngành Công nghệ thiết kế

gPBL này nhm tp trung vào nhng đim khác so vi thông thường và nhng điu có th hc được thông qua các bài ging và nghiên cu. Với ch đ "Tái khám phá giá tr", điều được nhấn mạnh ở đây là chúng ta có th to ra giá tr mi bng cách xem xét li nhng chúng ta không coi là quan trng.

 

V mi quan h ca con người cũng vy, tôi hy vng rng mi người sẽ khám phá ra nhng giá tr mi bng cách tương tác trong nhng môi trường và phương pháp khác vi nhng môi trường và phương pháp thông thườn. Do nh hưởng ca dịch Corona, các hot đng tự do, tính đến nay, đã gn ba năm không được thc hin. Do đó, lần tổ chức này đã cho thấy sự mong đợi cũng như tinh thần tham gia của các sinh viên.

 

Kiến thc bn hc trên lý thuyết là quan trng, nhưng tri nghim bn cm nhn được qua các hot đng thc tế mi tr nên hin thc và khó quên. Chúng tôi mun lên kế hoch cho nhiu hot đng hơn na trong tương lai, vì vy rt mong nhn được s tham gia tích cc ca các bn.

 

 

Đại học Công ngh Shibaura đã phát trin PBL (Project Based Learning) như mt phn ca giáo dc hc tp tích cc. Chương trình được triển khai tích cực trên cơ sở liên kết với các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, các trường ký hiệp định trong và ngoài nước.

 

Trong "gPBL", sinh viên thành lp mt nhóm d án vi các sinh viên t các trường đi hc đi tác nước ngoài và cùng nhau gii quyết các vn đ khác nhau. Bng cách thúc đy mt d án trong khi tho lun bng tiếng Anh vi các đng đi t nhiu nn tng khác nhau, sinh viên có th có được các k năng gii quyết vn đ thc tế.

 

Trong nhng năm gn đây, chúng tôi đã tích cc thúc đy vic trc tuyến hóa chương trình dưới dng “gPBL trc tuyến”, đây là chương trình ct lõi ca loi hình giáo dc COIL (Collaborative Online International Learning) đc đáo ca trường. Năm 2020, năm đu tiên ca chương trình trc tuyến, khong 30 chương trình đã được thc hin và hơn 1000 sinh viên t Nht Bn và nước ngoài đã tham gia. "Online Global PBL" là mt chương trình thiết thc cũng sẽ đáp ng thi đi sp ti khi cng tác trc tuyến vi nước ngoài sẽ tr nên ph biến.

 

Đại học Công nghệ Shibaura sẽ tiếp tục tích cực triển khai chương trình này như một chương trình trung tâm đ đt được triết lý giáo dc ca Vin Công ngh Shibaura, "Đào tạo ngun nhân lc khoa hc và k thut, nhng người có th hc hi và đóng góp cho thế gii."


 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,903 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3588 2023-05-30 975 0
3587 2023-05-30 553 0
3586 2023-05-25 1831 0
3585 2023-05-25 1032 0
3584 2023-05-25 991 0
3583 2023-05-25 572 0
3582 2023-05-23 754 0
3581 2023-05-23 1319 0
3580 2023-05-23 679 0
3579 2023-05-09 1349 0
3578 2023-05-09 683 0
3577 2023-05-09 1240 0
3576 2023-05-09 911 0
3575 2023-05-09 895 0
3574 2023-05-08 925 0
3573 2023-05-02 993 0
3572 2023-05-02 463 0
3571 2023-05-02 1180 0
3570 2023-04-28 864 0
3569 2023-04-28 872 0
3568 2023-04-28 636 0
3567 2023-04-25 1115 0
3566 2023-04-25 827 0
3565 2023-04-25 1001 0
3564 2023-04-25 1052 0
3563 2023-04-25 454 0
3562 2023-04-25 1523 0
3561 2023-04-18 1506 0
3560 2023-04-18 1535 0
3559 2023-04-18 1632 0
3558 2023-04-18 632 0
3557 2023-04-18 1449 0
3556 2023-04-18 943 0
3555 2023-04-12 685 0
3554 2023-04-12 869 0
3553 2023-04-12 1302 0
3552 2023-04-12 422 0
3551 2023-04-12 471 0
3550 2023-04-12 790 0
3549 2023-04-12 1016 0
3548 2023-04-04 1179 0
3547 2023-04-04 984 0
3546 2023-04-04 819 0
3545 2023-04-04 1529 0
3544 2023-04-04 490 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.