Today's Pick Up
202308viet_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、留学生の先輩達から、 実際に入学したからこそ知ることができる 「ここがいいところ!」を紹介します。 さらに、日本での最新アルバイト情報! その他にも何十年もロングセラーを続けている 日本のお菓子なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ICSカレッジオブアーツ】Để trở thành nhà thiết kế chiếu sáng

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-03-14 13:13 閲覧数593回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của ICSカレッジオブアーツ các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 


2.png

 

 

1.jpg

 

 

Bn có biết về công việc thiết kếchiếu sáng?

 

Trước đây, khi nói đến thiết kế chiếu sáng người ta sẽ nghĩ ngay đến công việc thiết kế sn phm, thiết kế thiết b chiếu sáng. Tuy nhiên, trong nhng năm gn đây, với sự phổ biến của các phương pháp chiếu sáng không gây ra cảm giác sự tồn tại của ánh đèn cũng như vi s ph biến ca bóng đèn LED và vic s dng ánh sáng gián tiếp, những ý tưởng thiết kế toàn b không gian bằng các giải pháp chiếu sáng ngày càng xuất hiện nhiều.

 

Da trên cách suy nghĩ này, các nhà thiết kế chiếu sáng tạo ra những không gian khác nhau. Ngoài vic la chn và thiết kế ánh sáng và các sn phm cho nhà , văn phòng, cơ s thương mi, v.v..., nhà thiết kế chiếu sáng còn làm việc ở nhiều nơi, chng hn như thiết kế sn xut sân khu cho gii trí như hòa nhc và kch, thiết kế môi trường như chiếu sáng, chiếu sáng đường ph và chiếu sáng đường b, v.v...

 

Bài viết lần này sẽ giới thiệu về nghề thiết kế chiếu sáng, ngh đã tr nên ph biến trong nhng năm gn đây.

 


2.jpg

 

 

Nội dung công việc của nhà thiết kế chiếu sáng

Nội dung công việc của nhà thiết kế chiếu sáng bao gồm nhiều mảng, được phân loại như dưới đây.

 

▷Thiết kế sản phẩm

Đó là mt công vic thiết kế các thiết b chiếu sáng. Có nhiu loi ánh sáng khác nhau, t nhng loi chú trọng đ sáng đến nhng loi theo đui thiết kế.

 

▷Chiếu sáng trình diễn sân khấu

Ánh sáng đóng mt vai trò rt quan trng trong các bui hòa nhc, nhc kch và biu din sân khu. Các nhà thiết kếchiếu sáng s dng ánh sáng đ th hin thi gian trôi qua như ngày và đêm, thi tiết và các cnh khác nhau như bn mùa và to ra các hiu ng sân khu phù hp vi mc đích sn xut ca tác phm. Trong khi duy trì liên lc cht chẽ vi đo din sân khu, họ sẽ to ra mt hình nh chi tiết v ánh sáng, không ch quy trình tng th mà còn chi tiết tng phn.

 

▷Thiết kế không gian chiếu sáng

To ra các thiết kế không gian tn dng hiu ng ca ánh sáng, t các d án quy mô ln như cơ s thương mi, nhà ga, đèn đường và h thng chiếu sáng cho đến các khu dân cư.

 

Để trở thành nhà thiết kế chiếu sáng

Không yêu cầu bng cp c th hoc nn tng giáo dc cn thiết đ tr thành mt nhà thiết kếchiếu sáng. Tuy nhiên, kiến thc v ánh sáng là điu cn thiết đ làm vic thực tế. Nếu bn vào mt trường đi hc hoc trường dy ngh nơi có th hc chuyên ngành như thiết kế không gian, thiết kế ni tht, kiến trúc hoc k thut kiến trúc và hc t kiến thc cơ bn, bn sẽ có li thế khi tìm vic. Như đã đ cp trên, sau khi tốt nghiệp, học viên có xu hướng tìm vic làm ti các nhà sn xut thiết b chiếu sáng, công ty lp đt chiếu sáng, văn phòng thiết kế chiếu sáng, v.v...

 

 

Bằng cấp chứng chỉ, kỹ năng cần có của nhà thiết kế chiếu sáng

 

Năng khiếu về trình diễn không gian, ánh sáng

Yêu cầu về loi ánh sáng sẽ thay đi tùy thuc vào tình hung và cách ánh sáng được phát ra, chng hn như ánh sáng t nhiên, ánh sáng ca hàng, ánh sáng tòa nhà và chiếu sáng, làm thay đi đáng k cách trình bày ca không gian. Vì lý do này, các nhà thiết kế ánh sáng được yêu cu phi có k năng và ý thc đ đánh giá tình hình và b trí ánh sáng phù hp vi tng cnh đng thi to ra mt không gian thoi mái hơn.

 

▷Năng lực kỹ thuật và chú ý đến tiểu tiết

Nhng người có th chú ý đến loi ngun sáng, s khác bit nh v màu sc, đ sáng, v.v. và nhng người hay để ý đến chi tiết sẽ phù hợp với công việc này.

 

Đc bit, thi gian trình diễn ánh sáng sân khu rt kht khe, có nhiu trường hp không được phép sai lch nht thi. Đ to ra mt tác phm phi hp vi các nhân viên khác như ngh sĩ biu din và đo din, nim đam mê và năng lực kỹ thuật là cần thiết.

 

▷Năng lực giao tiếp

Mc đích ca các nhà thiết kếchiếu sáng là to ra không gian và trình diễn các tác phm s dng ánh sáng trong khi tương tác vi nhiu người khác nhau. Do đó, cn có hoài bão vượt qua rào cn và cùng nhau to ra nhng điu tt đp hơn, do đó yêu cầu cần có k năng giao tiếp đ truyn đt chính xác ý đnh ca bn đến người khác.

 

Tính tương lai của nhà thiết kế chiếu sáng

 

S lan rng nhanh chóng ca ánh sáng LED đã m rng đáng k s đa dng ca các thiết kế chiếu sáng. So vi các ngun sáng thông thường như bóng đèn si đt, bóng đèn LED có đc đim ni bt là tui th cao và hiu qu tiết kim đin cao.

 

Trong nhng năm gn đây, các truyền thông mặt tiền đã thu hút s chú ý như mt công ngh chiếu sáng cho các cơ s thương mi mi và phát trin đô th. Truyền thông mặt tiền là sn phm chiếu sáng to ra ngh thut và hình nh bng cách lp đt nhiu ngun sáng như đèn LED trên b mt ca tòa nhà hoc cu trúc bên ngoài, thay đi màu sc và đ sáng cũng như t di chuyn ánh sáng.

 

Công ngh như vy đang dn tr nên ph biến Nht Bn, và các nhà thiết kếchiếu sáng được yêu cu phi có trình đ chuyên môn và cm quan ngh thut cao hơn. Nếu bn có nhng k năng và ý thc như vy, có v như bạn sẽ tận dụng được nhiều các k năng ca nhà thiết kế chiếu sáng

 

Ti ICS, có mt khóa hc mà bn có th hc nhng kiến thc và k năng đ tr thành mt nhà thiết kếchiếu sáng.

 

 

3.jpg

 

 

▷Ngành Thiết kế nội thất

Khóa hc trang trí ni tht nhm mc đích đào to các nhà thiết kế và điu phi viên ni tht, nhng người có th nghiên cu toàn din v thiết kế ni tht cho không gian dân cư và thương mi, đng thi có th làm vic trên mi th, t thiết kế không gian đến trang trí (phi hp). Trong các lp hc thiết kế, sinh viên liên tc nghĩ v mt không gian đp đẽ và giàu có sẽ như thế nào đi vi nhng người đng đó.

 

 

4.jpg

 

 

Trường Thiết kế ni tht đu tiên ti Nht Bn

 ● Chế to đ vt ti phòng hc kiu nhà xưởng, được trang b đy đ

 ● Đ tư cách d thi kỳ thi Kiến trúc sư bc 2

 ● T l tìm được vic làm đ90% 

 ● Được hc t các nhà thiết kế quc tế, được hướng dn theo tng cá nhân

 

 

5.jpg

 

 

Open Campus

 

Thoi mái thưởng thc các cuc trin lãm các tác phm, hi tho chc viên đang hc ti trường và các cuc trò chuyn vcán b ging viên, hc viên ca trường. Nếu bn đang nghĩ đến vic vào ICS hoc mun biết không khí ca trường, hãy đến tham gia nhé!

 

 

 

 

 

 OPEN CAMPUS cho du hc sinh

 

Open Campus dành cho đi tượng là du hc sinh. Đi ngũ tư vn sẽ tư vn v visa, tuyn sinh, đi sng sinh viên, tìm vic ti Nht, du hc sinh đang hc ti trường và chế đ h tr hc viên ca trường.

 

Th By, ngày 21/1   13:00-15:00 Bui gii thiu v trường

 

 

 

 

 

Gii thiu và tư vn cá nhân qua Zoom(phi đt ch trước

 

Có th la chn tham gia bng video, call. Hoan nghênh s tham gia cùng vi gia đình, bn bè!

 

 

※Phi đăng ký trước(2 ngày trước ngày d kiến tham gia)

 

 

6.jpg

 

7.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,903 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3588 2023-05-30 974 0
3587 2023-05-30 553 0
3586 2023-05-25 1831 0
3585 2023-05-25 1032 0
3584 2023-05-25 991 0
3583 2023-05-25 571 0
3582 2023-05-23 754 0
3581 2023-05-23 1319 0
3580 2023-05-23 679 0
3579 2023-05-09 1349 0
3578 2023-05-09 683 0
3577 2023-05-09 1239 0
3576 2023-05-09 911 0
3575 2023-05-09 895 0
3574 2023-05-08 925 0
3573 2023-05-02 993 0
3572 2023-05-02 463 0
3571 2023-05-02 1180 0
3570 2023-04-28 864 0
3569 2023-04-28 872 0
3568 2023-04-28 636 0
3567 2023-04-25 1115 0
3566 2023-04-25 827 0
3565 2023-04-25 1001 0
3564 2023-04-25 1052 0
3563 2023-04-25 454 0
3562 2023-04-25 1523 0
3561 2023-04-18 1506 0
3560 2023-04-18 1535 0
3559 2023-04-18 1632 0
3558 2023-04-18 632 0
3557 2023-04-18 1449 0
3556 2023-04-18 943 0
3555 2023-04-12 685 0
3554 2023-04-12 868 0
3553 2023-04-12 1302 0
3552 2023-04-12 422 0
3551 2023-04-12 471 0
3550 2023-04-12 790 0
3549 2023-04-12 1016 0
3548 2023-04-04 1179 0
3547 2023-04-04 984 0
3546 2023-04-04 818 0
3545 2023-04-04 1529 0
3544 2023-04-04 490 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.