Today's Pick Up
202206表紙 400.jpg
0  0
今回の特集は、初めての日本の生活に役立つ情報をまとめました。 住民登録・国民健康保険・マイナンバーカード・ネットで簡単に申し込むことができる手続き・日本のクレジットカード・自転車・ゴミの捨て方・日本生活Q&Aを紹介します。 さらに、生活でよく使う日本語表現も! その他にも学校情報や留学生の一日など、イベント情報も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ホスピタリティツーリズム専門学校】 Để trở thành Sommelier

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-03-02 15:56 閲覧数1,375回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của ホスピタリティツーリズム専門学校, các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 


2.png

 

 

1.jpg

 

 

Khi đến các nhà hàng sang trng, bn có th thy mt sommelier đang phc v rượu cho khách hàng.

Nhiu người mơước tr thành mt sommelier đeo huy hiu sommelier và đ xut mt cách tao nhã nhng loi rượu ngon nht da trên kiến thc sâu rng v rượu ca mình.

 

Bài viết sau đây sẽ nói về công vic ca mt sommelier, làm thế nào đ tr thành mt sommelier và mc đ xng đáng ca công vic đó.

 

 

2.jpg

 

 

Nội dung công việc

 

Sommelier là chuyên gia làm việc trong mt trong các hng mc ăn ung, thu mua, qun lý, xut nhp khu đ ung có cn, phân phi, bán hàng, cơ s giáo dc và sn xut đ ung có cn, đng thi có kiến thc chuyên môn và kh năng nếm đ ung có cn, đ ung, và thc phm nói chung.

 

Vai trò ca sommelier ch yếu là cung cp đ ung, v.v. ti các nhà hàng hoc cơ s bán đ ung có cn và đ ung, đng thi gii thiu sn phm và cung cp dch v mt cách phù hp, cũng như tư vn chuyên môn nhm mc đích khai sáng, ph biến, nghiên cu, và giáo dc, duy trì môi trường ăn ung sch sẽ, hp v sinh.

 

Công vic c th ca mt sommelier trong nhà hàng là la chn, thu mua và qun lý các loi rượu phù hp vi đc đim ca nhà hàng và món ăn.

 

Trước khi m ca, hm rượu phi gn gàng, rượu và đ ung được b sung, ly và các đ đc phc v khác sch sẽ và ngăn np, bàn ăn đã được dn sn. Sommilier gii thiu rượu và đ ung phù hp vi yêu cu ca khách (s thích, ngân sách, lượng rượu) và món ăn (khai v, gia ba, sau ba), chn ly phù hp theo đ ung, nhit đ phù hp, phương pháp phù hp (sc khí, gn, v.v.).

 

Thông qua đ ung, các chuyên gia sommelier đ xut các loi đ ung giúp ba ăn ca mi khách hàng ngon ming hơn, thú v hơn và thoi mái hơn, đng thi cung cp dch v chính xác và nhanh chóng đ ti đa hóa cht lượng đ ung.

 

 

Tính phù hợp và làm thế nào để trở thành sommilier

 

Không có nn tng giáo dc c th hoc bng cp yêu cầu đối với công việc này. Bn có th làm công vic ca mt sommelier mà không cn bng cp, nhưng đ thành công vi vai trò là mt sommelier, bn cn có nhiu kiến thc cũng như tài năng và kinh nghim đ tn dng nhng kiến thc đó. và làm vic.

 

Ti Nht Bn, Hip hi Sommelier Nht Bn (J.S.A.) chng nhn trình đ chuyên môn sommelier cho nhng người được công nhn là đáp ng đnh nghĩa, vai trò và kh năng cn thiết ca mt sommelier.

 

Trình đ ca mt sommelier là: (1) dch v ăn ung cung cp đ ung có cn; Sau khi đáp ng các tiêu chun như có kinh nghim, bn có th tham gia kỳ thi chng ch hàng năm ca Hip hi Sommelier Nht Bn (J.S.A) và vượt qua nó.

 

Các kỳ thi Sommelier bao gm các kỳ thi CBT, nếm rượu (nếm rượu sake), thi viết lun, và k năng phc v. Ngoài ra, nhng người đã đt được trình đ chuyên môn sommelier t ba năm tr lên và có tng s năm kinh nghim thc tế t 10 năm tr lên có th tham gia kỳ thi chng ch sommelier xut sc.

 

 

Đi vi đ ung có cn và đ ung trên khp thế gii, cn có kiến thc v lch s, khu vc sn xut, ging, cp cht lượng, kiến thc vm thc thế gii và kh năng tương thích vi đ ung có cn và đ ung, đng thi cn có khu giác và v giác tuyt vi.

 

 

3.jpg

 

 

Trường Cao đẳng Du lịch và khách sạn Hospitality

Khóa Khách sạn

 

Trong khóa hc khách sn, có mt s lượng đáng k các khóa đào to thc tế ti các công ty nơi bn có th thc hành trong lĩnh vc này. Trong kỳ ngh hè ca năm th nht và t na cui năm th nht đến na đu năm th hai, sẽ có hai đt thc tp doanh nghip.

 

Trong s đó, trong khóa đào to v cách thc lưu trú, bn có th nhn dch v t mt ch khách sn chuyên nghip t góc đ khách hàng, đng thi hc cách dn phòng cho khách và thiết lp snh tic t góc đ nhân viên làm vic.

 

 

Ti sao không đt mc tiêu tr thành mt sommelier chuyên nghip đang hot đng trên thế gii tại ngành Khách sạn của Hospitality?

 

 

Hoạt động của du học sinh

http://www.hospitalityinternational.info/graduates.html

 

 

 

 

 

Danh sách du học sinh nhận được quyết định tuyển dụng

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,903 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3588 2023-05-30 975 0
3587 2023-05-30 553 0
3586 2023-05-25 1832 0
3585 2023-05-25 1032 0
3584 2023-05-25 991 0
3583 2023-05-25 572 0
3582 2023-05-23 755 0
3581 2023-05-23 1320 0
3580 2023-05-23 679 0
3579 2023-05-09 1349 0
3578 2023-05-09 684 0
3577 2023-05-09 1240 0
3576 2023-05-09 912 0
3575 2023-05-09 895 0
3574 2023-05-08 925 0
3573 2023-05-02 993 0
3572 2023-05-02 463 0
3571 2023-05-02 1180 0
3570 2023-04-28 864 0
3569 2023-04-28 872 0
3568 2023-04-28 637 0
3567 2023-04-25 1115 0
3566 2023-04-25 827 0
3565 2023-04-25 1001 0
3564 2023-04-25 1052 0
3563 2023-04-25 454 0
3562 2023-04-25 1524 0
3561 2023-04-18 1507 0
3560 2023-04-18 1535 0
3559 2023-04-18 1633 0
3558 2023-04-18 632 0
3557 2023-04-18 1449 0
3556 2023-04-18 943 0
3555 2023-04-12 685 0
3554 2023-04-12 869 0
3553 2023-04-12 1302 0
3552 2023-04-12 422 0
3551 2023-04-12 471 0
3550 2023-04-12 790 0
3549 2023-04-12 1016 0
3548 2023-04-04 1179 0
3547 2023-04-04 984 0
3546 2023-04-04 819 0
3545 2023-04-04 1529 0
3544 2023-04-04 490 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.