Today's Pick Up
2309kor_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、留学生の先輩達から、 実際に入学したからこそ知ることができる 「ここがいいところ!」を紹介します。 さらに、大学・専門学校最新NEWS! その他にも生活に役立つコンビニ活用術、 日本に生まれた洋食なども掲載しています。 『月刊留学生 9月号』は関東の日本語学校やオンライン進学資料館JOSから閲覧することができます!

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ICSカレッジオブアーツ】Nhà thiết kế nội thất, đồ nội thất Nhật Bản Sakamoto Kazumasa

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-03-03 14:01 閲覧数707回 Comments0件

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của ICSカレッジオブアーツ các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 


2.png

 

 

1.jpg

 

Nguồn 「坂本和正のカタチ」ホームページ・ヤフージャパン

 

 

Nhà thiết kế ni tht.đồ nội thất Nht Bn Kazumasa Sakamoto nhiu năm là ging viên Trường Cao đng Mỹ thut ICS (Ch nhim Khoa Thiết kế Ni tht II).

Trang web "Kế hoch ca Kazumasa Sakamoto", tóm tt công vic ca ông Kazumasa Sakamoto trong sut cuc đi, là mt tài liu quý giá v đ ni tht và kiến trúc mà ông đã làm vic, cũng như cách suy nghĩ ca ông.

Hãy xem qua nhé!

 

 

 

坂本 和-Sakamoto Kazumasa- (1938–2018)

Hot đng trong lĩnh vc thiết kế ni tht và đồ ni tht cho nhà th, trường hc, công trình phúc li, công trình công cng và nhà . Đã tham gia vào Nhóm d án khôi phc lâu đài Shurijo Okinawa, đng thi cũng đã làm vic ti nhiu bo tàng và phòng trưng bày ngh thut.

 

<Các tác phẩm đạt giải chính

1968 Được chn tham gia Cuc thi Công cụ chiếu sáng quc tế Yamagiwa

1985 Được mi tham gia trin lãm ti “Trin lãm ni tht Mobilier” ti Musée de Angers và Fontevraud FRAC Pháp.

1989Nhn Gii thưởng của Hip hi Thiết kếni tht Nht Bn năm 1988 và Gii thưởng Yoshida Isohachi ln th 14 cho mt lot các thiết kế ni tht đ ni tht cho Hc vin Salesio Tokyo.

 

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

 

Trường Thiết kế ni tht đu tiên ti Nht Bn

 

 ● Chế to đ vt ti phòng hc kiu nhà xưởng, được trang b đy đ

 ● Đ tư cách d thi kỳ thi Kiến trúc sư bc 2

 ● T l tìm được vic làm đ90 

  Được hc t các nhà thiết kế quc tế, được hướng dn theo tng cá nhân

 

 

9.jpg

 

 

Open Campus

Thoi mái thưởng thc các cuc trin lãm các tác phm, hi tho chc viên đang hc ti trường và các cuc trò chuyn vcán b ging viên, hc viên ca trường. Nếu bn đang nghĩ đến vic vào ICS hoc mun biết không khí ca trường, hãy đến tham gia nhé!

 

 

 OPEN CAMPUS cho du hc sinh

Open Campus dành cho đi tượng là du hc sinh. Đi ngũ tư vn sẽ tư vn v visa, tuyn sinh, đi sng sinh viên, tìm vic ti Nht, du hc sinh đang hc ti trường và chế đ h tr hc viên ca trường.

Th By, ngày 21/1   13:00-15:00 Bui gii thiu v trường

 

 

Gii thiu và tư vn cá nhân qua Zoom(phi đt ch trước

Có th la chn tham gia bng video, call. Hoan nghênh s tham gia cùng vi gia đình, bn bè!

※Phi đăng ký trước(2 ngày trước ngày d kiến tham gia)

 

 

10.jpg

 

11.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,903 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3588 2023-05-30 975 0
3587 2023-05-30 553 0
3586 2023-05-25 1832 0
3585 2023-05-25 1032 0
3584 2023-05-25 991 0
3583 2023-05-25 572 0
3582 2023-05-23 755 0
3581 2023-05-23 1320 0
3580 2023-05-23 679 0
3579 2023-05-09 1349 0
3578 2023-05-09 684 0
3577 2023-05-09 1240 0
3576 2023-05-09 912 0
3575 2023-05-09 895 0
3574 2023-05-08 925 0
3573 2023-05-02 993 0
3572 2023-05-02 463 0
3571 2023-05-02 1180 0
3570 2023-04-28 864 0
3569 2023-04-28 872 0
3568 2023-04-28 637 0
3567 2023-04-25 1115 0
3566 2023-04-25 827 0
3565 2023-04-25 1001 0
3564 2023-04-25 1052 0
3563 2023-04-25 454 0
3562 2023-04-25 1524 0
3561 2023-04-18 1507 0
3560 2023-04-18 1535 0
3559 2023-04-18 1633 0
3558 2023-04-18 632 0
3557 2023-04-18 1449 0
3556 2023-04-18 943 0
3555 2023-04-12 685 0
3554 2023-04-12 869 0
3553 2023-04-12 1302 0
3552 2023-04-12 422 0
3551 2023-04-12 471 0
3550 2023-04-12 790 0
3549 2023-04-12 1016 0
3548 2023-04-04 1179 0
3547 2023-04-04 984 0
3546 2023-04-04 819 0
3545 2023-04-04 1529 0
3544 2023-04-04 490 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.