Today's Pick Up
ランキングでみる日本留学大辞典.jpg
0  0
最新の留学ニュース、ワーキングホリデーの手続き、日本での生活情報などが韓国語で掲載されています。専攻別の専門学校の学科についてもご確認ください。 

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】Chuyên ngành Mỹ thuật trực quan, Học về Mỹ thuật, Nghệ thuật thủ công, Thiết kế, Phương tiện quay phim

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-02-22 14:12 閲覧数1,750回 Comments0件

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây1.png

 

 

La chn cách hc riêng bit phù hp vi mc tiêu tương lai và nhng lĩnh vc yêu thích.

Cung cp môi trường hc tp, tri nghim vượt qua khuôn kh ca lĩnh vc, chuyên ngành và quc gia.

Năm 2021, đi hc Oberin đón mng k nim 100 năm thành lp.

 

 

1.jpg

 

 

La chn cách hc riêng bit phù hp vi mc tiêu tương lai và nhng lĩnh vc yêu thích.

 

Cung cp môi trường hc tp, tri nghim vượt qua khuôn kh ca lĩnh vc, chuyên ngành và quc gia.

 

 

Năm 2021, đi hc Oberin đón mng k nim 100 năm thành lp.

 

 

 

2.jpg

 

 

Nhóm ngành Văn hóa nghệ thuật, Chuyên ngành Mỹ thuật trực quan

 

Trong năm đu tiên, sinh viên tri nghim hc tp trong nhiu lĩnh vc liên quan đến mỹ thuật trực quan, chng hn như m thut, th công, dt may, thiết kế và phương tin trc quan.

 

Trên cơ sở đó, triển khai việc giáo dục tích hợp, nơisinh viên sẽ chn ra hướng mun đi, và không ch dng li vic sn xut tác phm, sinh viên còn trang bị cho mình phương pháp qun lý ngh thut vượt ra ngoài ranh gii ca lĩnh vc ngh thut thông thường, t mô hình th công đến phương tin truyn thông đồng thời cho phép sinh viên hc các k năng công ngh thông tin phc tp. Chúng tôi mong mun phát huy cá tính và tim năng ca mi sinh viên và m đường cho h tr thành nhng ngh sĩ chuyên nghip.

 

 

 

Với Chuyên ngành Mỹ thuật trực quan, sinh viên có th tri nghim các hot đng sáng to trong nhiu lĩnh vc khác nhau vi chương trình ging dy cho phép t do kết hp các lĩnh vc mà mình yêu thích. Trên hết, sinh viên sẽ có th xác đnh mc tiêu và cá tính trong tương lai ca mình, đng thi sẽ trau di k lưỡng các k năng din đt và giao tiếp cn thiết cho lĩnh vc chuyên môn đã chn. Trong năm đu tiên, tt csinh viên hc các cách din đt cơ bn cn thiết cho mi hình thc din đt, và t năm th hai tr đi, trong mt môi trường lp hc nh, sẽ hc hi ha, điêu khc, dt may, gm s, thiết kế đ ha, hot hình, ngh thut truyn thông, và nhiu hơn na Bng cách tích lũy kỹ năng"sáng to tác phm" như nhiếp nh, video và phim, sinh viên phát trin các k năng cn thiết đối với một nhà sáng to.

 

 

3.jpg

 

4.jpg

 

 

Học Thiết kế mỹ thuật

 

Có thể học sáng tạo trong phạm vi rộng, từ mỹ thuật đến thiết kế. Trong năm đu tiên, sinh viên sẽ nghiên cu k lưỡng nhng điu cơ bn v b cc màu sc, chnh sa k thut s và phác tho.T do kết hp các lĩnh vc quan tâm như hi ha, điêu khc, dt may, kiến trúc, thiết kế đ ha và nhiếp nh đ nâng cao chuyên môn. Có rt nhiu cơ hi đ hc hi kinh nghim, chng hn như sáng to và trình bày các tác phm.

 

 

"M thut" là s theo đui nghiêm túc giá tr ngh thut. Không ging nhưmỹ thut thương mi, mỹ thut ng dng và th công, mỹ thuật đt câu hi v cht lượng biu đt, vì vy, ngoài các bc tranh và tác phm điêu khc ca phương Tây, chúng ta có rt nhiu ch đ đ hc về mỹ thut Nht Bn điều mà Nhật Bản tự hào với thế giới, chng hn như hi ha, dt may và gm s Nht Bn. Tìm hiu nhng điu cơ bn quan trng không th thiếu đ din đt. Mt khác, "thiết kế" là thiết kế. Hc sinh sẽ tìm hiu v thế gii thiết kế rng ln, bao gm thiết kế đ ha, thiết kế sn phm và thiết kế công nghip, bao gm ý nghĩa ca ngh thut và mỹ thut, đng thi to ra mi th t nhu cu thiết yếu hàng ngày đến thành ph. C hai đu là nhng lĩnh vc th hin sáng to đòi hi bn phi to ra “nhng biu cm hp dn” bng cách tn dng ti đa cá tính và s nhy cm ca mình.

 

 

5.jpg

 

 

Học về hình ảnh, quay phim

Trong khi hc lch s và lý thuyết v phim nh và hình nh, bn sẽ có được k năng lp kế hoch và din đt thông qua sn xut video. Trong khi chuyên tâm vào các đề tài như phim tài liu, hot hình, qung cáo và phim truyn hình, sinh viên hc mi th v sn xut phim và video, bao gm kch bn, quay phim, ánh sáng và k thut ghi âm, cũng như chnh sa video và âm thanh. Sinh viên cũng có th tri nghim quay bng phim, đây là cơ s ca quay phim. Ngoài ra còn có hot đng chung theo nhóm giúp nâng cao k năng giao tiếp và dn đến hình thành các k năng cơ bn vi tư cách là mt thành viên ca xã hi.

 

 

Ví d, trong cnh mi người đi b xung ph. Tùy thuc vào vic đó là phim người tht đóng, phim hot hình hay tác phm video khác mà cách khc ha sẽ khác nhau. Thế gii "video" rt rng ln và có rt nhiu loi tiu thuyết, phim tài liu, qung cáo truyn hình, video âm nhc và thm chí c video được xem trên thiết b di đng nhưđin thoi thông minh, tt c đu có các cách tiếp cn khác nhau. Trong chuyên ngành này, song song vi sn xut phim và phim tài liu, chúng tôi cũng sẽ tp trung vào sn xut hot hình và 3DCG, đng thi cung cp mt chương trình cho phép bn tiếp thu nhiu k thut khác nhau đ bn có th tn dng kh năng nhy cm đc đáo ca mt thế h có trưởng thành vi nhiu cách din đt trên phương tin truyn thông. Chúng tôi sẽ đào to các nhà làm phim ca thi đi mi, nhng người có th thành tho c analog và k thut s.

 

 

Phỏng vấn sinh viên khóa trước

Đến từ Trung Quốc

 

 

Tôi nghĩ tht tuyt khi cho nhiu người xem mt bc tranh chứa đựng tình cảm của mình trong đó.

 

Tôi đã tham gia mt hi tho hi ha Nht Bn vào năm thứ 3. Ti hi tho, tôi đã có th bày t suy nghĩ ca mình v tương lai bng nhng bc tranh Nht Bn vi ch đ "tương lai", và tôi đã có th trưng bày tác phm ca mình ti góc trin lãm đc bit ca sinh viên Đi hcOberlin ti "Trin lãm Hip hi Ngh thut Quc tế Sesshu " ti Trung tâm Ngh thut quc giaTokyo. Ngoài ra, tôi rt vui khi được gp g nhng người bn và tin bi có cùng mc tiêu vi mình. Ngoài ra, từ việc chế tác tranh, tôi đã biết được rằng bộ môn màu sắc rất sâu sắc, và bây gi tôi đang hc để chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra về màu sắc.

 

 

Đi vi nghiên cu tt nghip ca mình, tôi mun vẽ nhng bc tranh truyn đt suy nghĩ ca mình đến mi người da trên nhng kinh nghim mà tôi đã tích lũy được cho đến nay. Sau khi tt nghip, kinh nghim du hc Nht Bn sau khi tr v Nht Bn chc chn sẽ là hành trang quý giá ca tôi.

 

 

 

 

Môi trường học tập

 

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg

 

 

Đại học Oberlin đã nhiều lần đổi mình

 

Năm 2019:  Ra mắt khuôn viên Shinjuku, chuyển địa điểm học của nhóm ngành Quản trị kinh doanh

Năm 2020:  Ra mắt khuôn viên Tokyo Hinatayama, chuyển địa điểm học của nhóm ngành Văn học nghệ thuật

Năm 2021:  Bắt đầu chương trình học mới nhóm ngành Nghệ thuật tự do.

Năm 2022:  Bắt đầu chương trình học mớivề nhóm ngành Y tế, phúc lợi xã hội

Năm 2023:  Thành lập nhóm ngành Nghiên cứu giáo dục

 

 

 

 Tuyển sinh du học sinh nước ngoài từ năm học 2023 

https://admissions.obirin.ac.jp/admissions/

★ Không tuyển sinh đối với chuyên ngành Giáo dục, nhóm ngành Y tế, phúc lợi xã hội và nhóm ngành Quản trị, Hàng không.


 

12.jpg

 

13.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,903 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3588 2023-05-30 975 0
3587 2023-05-30 553 0
3586 2023-05-25 1832 0
3585 2023-05-25 1032 0
3584 2023-05-25 991 0
3583 2023-05-25 572 0
3582 2023-05-23 755 0
3581 2023-05-23 1320 0
3580 2023-05-23 679 0
3579 2023-05-09 1349 0
3578 2023-05-09 684 0
3577 2023-05-09 1240 0
3576 2023-05-09 912 0
3575 2023-05-09 895 0
3574 2023-05-08 925 0
3573 2023-05-02 993 0
3572 2023-05-02 463 0
3571 2023-05-02 1180 0
3570 2023-04-28 864 0
3569 2023-04-28 872 0
3568 2023-04-28 637 0
3567 2023-04-25 1115 0
3566 2023-04-25 827 0
3565 2023-04-25 1001 0
3564 2023-04-25 1052 0
3563 2023-04-25 454 0
3562 2023-04-25 1524 0
3561 2023-04-18 1507 0
3560 2023-04-18 1536 0
3559 2023-04-18 1634 0
3558 2023-04-18 632 0
3557 2023-04-18 1449 0
3556 2023-04-18 943 0
3555 2023-04-12 685 0
3554 2023-04-12 869 0
3553 2023-04-12 1302 0
3552 2023-04-12 422 0
3551 2023-04-12 471 0
3550 2023-04-12 790 0
3549 2023-04-12 1016 0
3548 2023-04-04 1179 0
3547 2023-04-04 984 0
3546 2023-04-04 819 0
3545 2023-04-04 1529 0
3544 2023-04-04 490 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.