Today's Pick Up
도쿄노선도 2022-1.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

Dễ dàng xác nhận thời gian tuyển sinh 【Lịch tuyển sinh các trường chuyên môn】!

作成者 Manager 作成日 作成日23-02-07 13:16 閲覧数1,019回 Comments0件

 

2 전문학교일람.jpg

 

 

 

Dễ dàng xác nhận thời gian tuyển sinh

【Lịch tuyển sinh các trường chuyên môn】!

 

 

60 trường khu vực Kanto Tokyo

Đăng tải thông tin các trường chuyên môn theo từng lĩnh vực

Lịch tuyển sinh dành cho du học sinh nước ngoài, môn thi, học phí, v.v...

Đầy đủ thông tin về các trường chuyên môn!

Hãy tận dụng thông tin [Danh sách các trường chuyên môn dành cho du học sinh] nhé!

 

 

 


thumbnail-2024senmon.jpg


 

 

 

【2024 留学生のための専門学校一覧】 PDF

https://goto-japanschool.jp/data/mail/2024enmonidhiran.pdf

 

 

【2023 留学生のための専門学校一覧】 PDF

https://goto-japanschool.jp/data/mail/2023senmonlist.pdf

 

 

【2022 留学生のための専門学校一覧】 PDF

https://goto-japanschool.jp/data/mail/2022senmonlist.pdf

 

 

【2021 留学生のための専門学校一覧】 PDF

 https://goto-japanschool.jp/data/mail/2021senmon_list.pdf

 

 

 

 

 

 

4 전문학교가이드북.jpg

 

 

 

 

Dễ dàng xác nhận thời gian tuyển sinh

【Thông tin các trường chuyên môn dành cho các giáo viên trường Nhật ngữ】!

 


40 trường khu vực Kanto Tokyo

Đăng tải thông tin về trường!

Thông tin tuyển sinh, học bổng dành cho du học sinh nước ngoài, v.v...

Các thông tin hữu ích được đăng tải tại các bài viết nổi bật

Hãy tận dụng thông tin [Sách hướng dẫn về các trường chuyên môn dành cho giáo viên trường Nhật ngữ] nhé!

 

 

 


 

2024_GB_ebook-1-400.jpg


 

 

 

【2024 専門学校ガイドブック】 PDF

https://goto-japanschool.jp/ebook/2024senmonGD/

 

 

【2023 専門学校ガイドブック】 PDF

https://goto-japanschool.jp/ebook/senmongd2023/

 

 

【2022 専門学校ガイドブック】 PDF

https://goto-japanschool.jp/ebook/2022senmongd/#page=1

 

 

【2021 専門学校ガイドブック】 PDF

 https://goto-japanschool.jp/ebook/senmon2021GB/

 

 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,849 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 243 0
Thông báo 2023-07-05 262 0
Thông báo 2023-07-05 191 0
Thông báo 2023-02-07 1655 0
Thông báo 2023-02-07 2339 0
Thông báo 2023-02-07 1020 0
Thông báo 2023-02-07 688 0
Thông báo 2021-07-27 1637 0
Thông báo 2020-08-22 1806 0
Thông báo 2018-11-13 1898 0
Thông báo 2018-09-03 5003 0
Thông báo 2018-08-24 2580 0
Thông báo 2018-08-21 2689 0
3836 2024-02-14 63 0
3835 2024-02-14 56 0
3834 2024-02-14 54 0
3833 2024-02-14 40 0
3832 2024-02-14 53 0
3831 2024-02-14 35 0
3830 2024-02-14 25 0
3829 2024-02-14 30 1
3828 2024-02-01 92 0
3827 2024-02-01 95 0
3826 2024-02-01 90 0
3825 2024-02-01 86 0
3824 2024-02-01 68 0
3823 2024-01-25 89 0
3822 2024-01-25 72 0
3821 2024-01-23 90 0
3820 2024-01-23 67 0
3819 2024-01-23 81 0
3818 2024-01-23 63 0
3817 2024-01-23 70 0
3816 2024-01-23 78 0
3815 2024-01-23 78 0
3814 2024-01-23 48 0
3813 2024-01-23 45 0
3812 2024-01-23 53 0
3811 2024-01-22 121 0
3810 2024-01-17 97 0
3809 2024-01-17 115 0
3808 2024-01-17 82 0
3807 2024-01-15 61 0
3806 2024-01-12 123 0
3805 2024-01-12 134 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.