Today's Pick Up
202206表紙 400.jpg
0  0
今回の特集は、初めての日本の生活に役立つ情報をまとめました。 住民登録・国民健康保険・マイナンバーカード・ネットで簡単に申し込むことができる手続き・日本のクレジットカード・自転車・ゴミの捨て方・日本生活Q&Aを紹介します。 さらに、生活でよく使う日本語表現も! その他にも学校情報や留学生の一日など、イベント情報も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【芝浦工業大学】Tổ chức khai trương BOICE, hồi sinh khu vực

作成者 mng_vn 作成日 作成日22-11-22 13:32 閲覧数36回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 芝浦工業大学 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!


無題.png

 

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

 

S kin khai trương Trung tâm sáng to mvùng Vnh (BOICE) khai trương vào tháng 10 năm 2022, được t chc vào Th Hai, ngày 7 tháng 11.

Cơ s này được thành lp vi mc đích hi sinh khu vc thông qua vic to ra s đi mi bng cách tp hp các thế mnh ca các doanh nghiệp, chính quyn đa phương, t chc tài chính và trường đi hc.

 

 

Vào ngày din ra s kin, sau li chào mng ca Ch tch Jun Yamada, cuc thi biu tượng BOICE đã được trao gii và giám đc Furuse đã gii thiu tng quan v cơ s.

 

 

Sau đó, ông Takino, giám đc điu hành và đng sáng lp ca Mujin Co., Ltd., đã có bài phát biu quan trng v ch đ "T phường Koto đến thế gii, đi mi công ngh robot sẽ thay đi thế gii."

Trong bài phát biểu ca mình, ông lp lun rng đi mi là th vn tiếp tc được xã hi s dng.

Nhng người tham gia chăm chú lng nghe trong không khí sôi ni của bài giảng “Lượng ri ro = Lượng li nhun”.

Sau đó, Giáo sư Midori Sugaya (ngành K thut thông tin) và Giáo sư Masao Tanabe (ngành K thut thiết kế) đã có bài ging v n lc nghiên cu tiên tiến ca trường.

 

 

Trong tương lai, đ cho phépđồng nghiên cu vi các doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thành lp mt phòng thí nghim hp tác ngành-hc vin-chính ph-tư nhân liên quan đến hóa cht và sinh hc được trang b thiết b thoát nước, v.v.

Chúng tôi cũng đang có kế hoch thành lp Trung tâm nghiên cu quy trình sn xut tiên tiến (tên tm thi) được trang b máy móc gia công.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ m rng trung tâm thiết b chung nơi có th s dng chung thiết b phân tích và thúc đy s hp tác gia ngành, chính ph, hc vin và người dân.

 

 

5.jpg

 

 

▷ Ngành Kỹ thuật thiết kế

Tìm hiu thiết kế sn phm từ cơ bản đến ng dng.

Tạo ra chương trình ging dy đ đào to ngun nhân lc được trang bị các phương pháp và quy trình thiết kế sn phm và công ngh sn xut mi nht.

Tìm hiểu vể công nghệ sản xuất như quản lý, công ngh thiết kế sn phm như thiết kế toàn cu, thiết kế bn vng và thiết kế cm xúc, cũng như CAD/CAM, k thut vt liu, x lý khuôn, v.v.

 

 

Ngành Kỹ thuật thông tin 

Nghiên cu có h thng v công ngh s dng máy tính đ làm giàu cho con người và xã hi.

T năm th 1 đến năm th 3, sinh viên hc nhng kiến thc cơ bn và ng dng ca x lý thông tin mt cách cân bng thông qua các bài ging và bài tp, được kh năng to chương trình cũng như hiểu các nguyên tc cơ bn ca công ngh. Hơn na, vào năm th 4, sinh viên sẽ được tiếp xúc vi các nghiên cu tiên tiến đ phát trin kh năng ng dng và sáng to.

 

 

Tuyn sinh du hc sinh nước ngoài năm 2023

 

6.jpg

 

 

Đi vi trường hp np h sơ ti Nht Bn, vui lòng đăng ký trc tuyến, np l phí thi và gi h sơ qua đường bưu đin (tính theo du bưu đin) trước ngày 30/11.

 

 

Đi vtrường hp np h sơ từ nước ngoài, thi hn np h sơ là ngày 27/11. Ngoài ra vic đăng ký h sơ trc tuyến và np l phí thi phi được hoàn thành trước ngày 30/11. Khi gi t nước ngoài, vui lòng gi email đã đicác thông tin cn thiết đếBan Tuyn sinh.

 

 

7.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,434 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2021-07-27 225 0
Thông báo 2020-08-30 766 0
Thông báo 2020-08-10 1229 0
Thông báo 2020-08-22 1037 0
Thông báo 2018-11-13 1636 0
Thông báo 2018-09-03 4198 0
Thông báo 2018-08-24 2237 0
Thông báo 2018-08-21 2083 0
3426 2022-12-06 10 0
3425 2022-12-06 10 0
3424 2022-12-06 12 0
3423 2022-12-06 11 0
3422 2022-12-06 12 0
3421 2022-12-06 10 0
3420 2022-12-06 13 0
3419 2022-11-29 29 0
3418 2022-11-29 23 0
3417 2022-11-29 27 0
3416 2022-11-29 39 0
3415 2022-11-22 51 0
3414 2022-11-22 47 0
3413 2022-11-22 40 0
2022-11-22 37 0
3411 2022-11-22 32 0
3410 2022-11-22 44 0
3409 2022-11-22 48 0
3408 2022-11-15 63 0
3407 2022-11-15 63 0
3406 2022-11-15 72 0
3405 2022-11-15 68 0
3404 2022-11-15 93 0
3403 2022-11-15 45 0
3402 2022-11-15 194 0
3401 2022-11-10 161 0
3400 2022-11-10 79 0
3399 2022-11-10 53 0
3398 2022-11-10 54 0
3397 2022-11-10 46 0
3396 2022-11-10 49 0
3395 2022-11-10 43 0
3394 2022-11-10 189 0
3393 2022-11-08 155 0
3392 2022-11-08 84 0
3391 2022-11-08 68 0
3390 2022-11-08 60 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.