Today's Pick Up
12  0
1位.東京大学 ハーバード大学と近いレベルの世界一流の大学である。この大学を卒業した中国人留学生たちは、帰国した後、各分野で重要な役割を果たしている。 2位.京都大学 アジアで2位、世界で30位の世界一流大学である。弱い専門は一切ない。台湾の李登辉氏もこの大学を卒業したことから、その強さがわかる。 3位.東北大学 アジアで3位、世界54位である。医学や理工系が有名。鲁迅が留学していた仙台の医学専門学校が今の医学部になっており、中国の数学者、苏步青もこの大学で数学を学んだ。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【神奈川大学】Tất cả các khoa đào tạo của trường sẽ tập trung về khu vực Yokohama từ tháng 4/2023

作成者 mng_vn 作成日 作成日22-04-22 11:46 閲覧数408回 Comments0件

Trường đại học Kanagawa được thành lập vào năm 1928, tại Yokohama. Để hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập, trường đang không ngừng đổi mới để theo kịp với thời đại. Năm 2021, cơ sở Minatomirai được thành lập, là nơi trao đổi, học tập, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên. Năm 2022, khoa Kiến trúc được thành lập mới. Năm 2023, các khoa đào tạo về Khoa học kỹ thuật sẽ tập trung về cơ sở Yokohama.

 

■Cơ sở Yokohama

→Tháng 4/2023, các khoa đào tạo về Khoa học kỹ thuật sẽ tập trung về đây!

* Đang lên kế hoạch thành lập các ngành đào tạo từ 4/2023 

・Khoa Vật lý*

・Khoa Kỹ thuật*

・Khoa Hóa học và khoa học đời sống*

・Khoa Thông tin*

・Khoa Kiến trúc

・Khoa Luật

・Khoa Kinh tế

・Khoa Khoa học về con người

 

■ Cơ sở Minatomirai

→Từ 4/2021, các khoa đào tạo về toàn cầu hóa sẽ tập trung về đây!

・Khoa Quản trị kinh doanh

・Khoa Ngoại ngữ

・Khoa Nhật Bản và toàn cầu

 

※ Truy cập trang chủ của trường để xem thêm chi tiết

 

https://www.mirai.kanagawa-u.ac.jp/yokohama2023.html

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,486 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3216 2022-05-27 230 0
3215 2022-05-27 449 0
3214 2022-05-27 254 0
3213 2022-05-19 287 0
3212 2022-05-19 463 0
3211 2022-05-19 101 0
3210 2022-05-19 120 0
3209 2022-05-19 431 0
3208 2022-05-19 302 0
3207 2022-05-19 169 0
3206 2022-05-19 179 0
3205 2022-05-12 192 0
3204 2022-05-12 180 0
3203 2022-05-12 360 0
3202 2022-05-12 207 0
3201 2022-05-12 550 0
3200 2022-05-12 404 0
3199 2022-05-12 747 0
3198 2022-05-12 682 0
3197 2022-05-12 383 0
3196 2022-05-10 540 0
3195 2022-05-10 247 0
3194 2022-05-10 303 0
3193 2022-05-10 264 0
3192 2022-05-10 855 0
3191 2022-05-10 286 0
3190 2022-05-10 267 0
3189 2022-05-10 575 0
3188 2022-05-08 455 0
3187 2022-05-08 830 0
3186 2022-05-08 748 0
3185 2022-05-08 703 0
3184 2022-05-07 1068 0
3183 2022-05-07 953 0
3182 2022-05-07 310 0
3181 2022-05-07 565 0
3180 2022-05-07 994 0
3179 2022-05-07 544 0
3178 2022-05-07 774 0
3177 2022-05-06 646 0
3176 2022-05-06 295 0
3175 2022-05-06 491 0
3174 2022-04-28 691 0
3173 2022-04-28 966 0
3172 2022-04-28 802 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.