View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
Today's Pick Up
2  0
今回の特集は進学特集として進学を準備している学生のために、 都内専門学校の約50校にアンケートをお願いし、「留学生が進学の際、質問の多い項目を回答してもらいました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【成蹊大学】 3 ngành học mới ra đời vào tháng 4/2020!

作成者 mng_vn 作成日 作成日19-05-02 14:20 閲覧数299回 Comments0件

Từ tháng 4/2020, Đại học Seikei sẽ tái cơ cấu Khoa Kinh tế thành hai khoa Kinh tế và Kinh doanh nhằm nâng cao tính chuyên môn trong đào tạo.

Dưới được  thể chế 2 khoa 3 ngành mới, chương trình đào tạo của mỗi khoa ngành sẽ được bổ sung thêm các yếu tố của giáo dục toàn cầu và giáo dục khai phóng.

Với việc hoàn thiện môi trường đào tạo vừa bao quát rộng rãi những mảng hiểu biết phổ quát vừa đi sâu nghiên cứu kiến thức chuyên môn, nhà trường sẽ tiếp nỗ lực đào tạo ra nguồn nhân lực đủ sức đáp ứng nhu cầu của xã hội và các doanh nghiệp. 

 

● 経済学部 – Khoa Kinh tế

・経済数理学科 – Ngành Kinh tế lượng

・現代経済学科 – Ngành Kinh tế hiện đại

 

●経営学部 – Khoa Kinh doanh 

・総合経営学科 – Ngành Kinh doanh tổng hợp 

 

Theo kế hoạch tại thời điểm hiện tại. Có thể còn thay đổi từ nay cho tới tháng 4/2020.

 

Chi tiết xin tham khảo tại:

https://www.seikei.ac.jp/university/newdepts/

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 2,257 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
1987 2019-07-23 261 0
1986 2019-07-23 251 0
1985 2019-07-19 286 0
1984 2019-07-19 255 0
1983 2019-07-18 249 0
1982 2019-07-16 252 0
1981 2019-07-16 255 0
1980 2019-07-12 297 0
1979 2019-07-12 278 0
1978 2019-07-12 256 0
1977 2019-07-09 251 0
1976 2019-07-09 232 0
1975 2019-07-03 273 0
1974 2019-07-03 386 0
1973 2019-07-02 336 0
1972 2019-07-02 255 0
1971 2019-06-30 316 0
1970 2019-06-28 311 0
1969 2019-06-28 332 0
1968 2019-06-27 327 0
1967 2019-06-26 269 0
1966 2019-06-25 286 0
1965 2019-06-20 362 0
1964 2019-06-19 332 0
1963 2019-06-19 267 0
1962 2019-06-19 274 0
1961 2019-06-18 304 0
1960 2019-06-16 268 0
1959 2019-06-14 331 0
1958 2019-06-14 302 0
1957 2019-06-14 290 0
1956 2019-06-14 318 0
1955 2019-06-13 304 0
1954 2019-06-11 305 0
1953 2019-06-07 308 0
1952 2019-06-07 290 0
1951 2019-06-07 276 0
1950 2019-06-07 282 0
1949 2019-06-07 301 0
1948 2019-06-06 336 0
1947 2019-06-06 317 0
1946 2019-06-06 291 0
1945 2019-06-06 287 0
1944 2019-06-06 297 0
1943 2019-06-06 273 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.