View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
Today's Pick Up
eju.png
7  0
日本への留学・就職を目指す学生が増えており、日本留学試験(EJU)の韓国内の受験者が今年6月時点で3,669名となり、この5年間で3倍にも増えた

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【女子美術大学】Thông tin tuyển sinh đợt 2 hình thức Chuyển tiếp năm 3 - Niên khóa 2019

作成者 mng_vn 作成日 作成日19-01-28 13:10 閲覧数485回 Comments0件

■ Khoa・Ngành tuyển sinh

美術学科(洋画/立体アート/美術教育/芸術文化) - Khoa Mỹ thuật (các ngành Hội họa phương Tây / Nghệ thuật Lập thể / Giáo dục Mỹ thuật / Văn hóa Nghệ thuật)


■ Số lượng tuyển sinh

Không xác định


■ Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

4 (thứ 2) – 13/2/2019 (thứ 4)           *Tính theo dấu bưu điện

※ Trường hợp nộp hồ sơ từ nước ngoài, hồ sơ bắt buộc phải tới nơi trong thời hạn nêu trên.


■ Ngày thi

28/2/2019 (thứ 5)Chi tiết xin tham khảo tại: 

http://www.joshibi.ac.jp/admission/news/3788

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 2,338 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
2068 2019-10-27 206 0
2067 2019-10-27 222 0
2066 2019-10-27 213 0
2065 2019-10-27 220 0
2064 2019-10-27 241 0
2063 2019-10-25 233 0
2062 2019-10-25 247 0
2061 2019-10-25 220 0
2060 2019-10-25 213 0
2059 2019-10-23 224 0
2058 2019-10-23 223 0
2057 2019-10-23 291 0
2056 2019-10-21 328 0
2055 2019-10-17 287 0
2054 2019-10-08 349 0
2053 2019-10-07 277 0
2052 2019-10-07 281 0
2051 2019-10-06 263 0
2050 2019-10-06 266 0
2049 2019-10-06 270 0
2048 2019-10-01 278 0
2047 2019-10-01 256 0
2046 2019-10-01 274 0
2045 2019-09-30 180 0
2044 2019-09-26 211 0
2043 2019-09-25 323 0
2042 2019-09-25 309 0
2041 2019-09-25 273 0
2040 2019-09-25 293 0
2039 2019-09-25 248 0
2038 2019-09-20 339 0
2037 2019-09-16 320 0
2036 2019-09-11 294 0
2035 2019-09-06 354 0
2034 2019-09-06 345 0
2033 2019-09-06 319 0
2032 2019-09-06 358 0
2031 2019-09-06 296 0
2030 2019-09-05 216 0
2029 2019-08-30 331 0
2028 2019-08-30 366 0
2027 2019-08-30 333 0
2026 2019-08-30 324 0
2025 2019-08-30 325 0
2024 2019-08-30 336 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.