Today's Pick Up
2024年度大学入試カレンダー(関東)omote(完).jpg
0  0
『2024年度 留学生のための大学入試カレンダー(関東版)』を発行しました。 本誌は、留学生を積極的に受け入れている 関東の大学を中心に情報をまとめました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

XIN HÃY ĐĂNG KÍ CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

作成者 Manager 作成日 作成日18-11-13 15:59 閲覧数1,995回 Comments0件

XIN HÃY ĐĂNG KÍ CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP


面向已注册的会员

为了强化个人信息的保护,会员登录时需要重新设置密码。

请点击下面的【ID、密码检索】按钮,进行密码的重设。

Khi có ý kiến, thắc mắc về những điểm bất cập trong quá trình sử dụng hay

về việc cấp lại mật khẩu, xinhãy sử dụng khuôn mẫu ở dưới để gửi câu hỏi tới chúng tôi.


パスワード再発行 (Password Re-issue)

お問い合わせ (Contact Us)

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 356 0
Thông báo 2023-07-05 397 0
Thông báo 2023-07-05 275 0
Thông báo 2023-02-07 1782 0
Thông báo 2023-02-07 2585 0
Thông báo 2023-02-07 1242 0
Thông báo 2023-02-07 818 0
Thông báo 2021-07-27 1761 0
Thông báo 2020-08-22 2051 0
Thông báo 2018-11-13 1996 0
Thông báo 2018-09-03 5279 0
Thông báo 2018-08-24 2722 0
Thông báo 2018-08-21 2901 0
3969 2024-06-18 56 0
3968 2024-06-18 40 0
3967 2024-06-18 35 0
3966 2024-06-18 38 0
3965 2024-06-18 36 0
3964 2024-06-18 43 0
3963 2024-06-17 44 0
3962 2024-06-17 40 0
3961 2024-06-17 33 0
3960 2024-06-14 46 0
3959 2024-06-14 47 0
3958 2024-06-14 44 0
3957 2024-06-14 55 0
3956 2024-06-04 118 0
3955 2024-06-04 73 0
3954 2024-06-04 117 0
3953 2024-06-03 121 0
3952 2024-06-03 96 0
3951 2024-06-03 94 0
3950 2024-06-03 156 0
3949 2024-05-31 164 0
3948 2024-05-31 152 0
3947 2024-05-31 206 0
3946 2024-05-31 200 0
3945 2024-05-30 60 0
3944 2024-05-27 77 0
3943 2024-05-27 107 0
3942 2024-05-27 150 0
3941 2024-05-27 101 0
3940 2024-05-27 135 0
3939 2024-05-27 97 0
3938 2024-05-21 135 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.