View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
NO.1
専門学校

NO.2
専門学校

NO.3
大学

NO.4
大学

NO.5
日本語学校

Today's Pick Up
1  0
外国から日本語学校への留学を希望する申請者に対して、2018年10月期生の許可率が国によって厳しい結果となった。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

XIN HÃY ĐĂNG KÍ CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

作成者 Manager 作成日 作成日18-11-13 15:59 閲覧数508回 Comments0件

XIN HÃY ĐĂNG KÍ CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

面向已注册的会员
为了强化个人信息的保护,会员登录时需要重新设置密码。
请点击下面的【ID、密码检索】按钮,进行密码的重设。
Khi có ý kiến, thắc mắc về những điểm bất cập trong quá trình sử dụng hay
về việc cấp lại mật khẩu, xinhãy sử dụng khuôn mẫu ở dưới để gửi câu hỏi tới chúng tôi.

パスワード再発行 (Password Re-issue)
お問い合わせ (Contact Us)
いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 2,245 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2019-06-04 557 0
Thông báo 2018-11-13 509 0
Thông báo 2018-09-03 2333 0
Thông báo 2018-08-24 729 0
Thông báo 2018-08-21 678 0
Thông báo 2018-08-09 795 1
2239 2020-02-13 10 0
2238 2020-02-08 22 0
2237 2020-02-08 49 0
2236 2020-02-08 34 0
2235 2020-02-08 46 0
2234 2020-02-08 42 0
2233 2020-02-08 41 0
2232 2020-02-05 35 0
2231 2020-02-05 33 0
2230 2020-02-04 37 0
2229 2020-02-04 36 0
2228 2020-02-04 37 0
2227 2020-02-04 32 0
2226 2020-02-04 27 0
2225 2020-01-31 44 0
2224 2020-01-31 41 0
2223 2020-01-29 46 0
2222 2020-01-29 48 0
2221 2020-01-29 45 0
2220 2020-01-29 39 0
2219 2020-01-29 47 0
2218 2020-01-28 47 0
2217 2020-01-28 50 0
2216 2020-01-28 38 0
2215 2020-01-28 41 0
2214 2020-01-22 65 0
2213 2020-01-22 51 0
2212 2020-01-21 77 0
2211 2020-01-21 58 0
2210 2020-01-21 47 0
2209 2020-01-21 114 0
2208 2020-01-20 52 0
2207 2020-01-20 57 0
2206 2020-01-20 47 0
2205 2020-01-14 60 0
2204 2020-01-14 58 0
2203 2020-01-14 52 0
2202 2020-01-14 49 0
2201 2020-01-14 52 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.