View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
Today's Pick Up
2019유학대사전 표지.jpg
1  0
2019年度版は日本での就職を目的として日本留学を希望する若者が急増している状況を踏まえ、留学から就職までの流れ、就職するための条件などを特集として編集した。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

XIN HÃY ĐĂNG KÍ CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

作成者 Manager 作成日 作成日18-11-13 15:59 閲覧数415回 Comments0件

XIN HÃY ĐĂNG KÍ CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

面向已注册的会员
为了强化个人信息的保护,会员登录时需要重新设置密码。
请点击下面的【ID、密码检索】按钮,进行密码的重设。
Khi có ý kiến, thắc mắc về những điểm bất cập trong quá trình sử dụng hay
về việc cấp lại mật khẩu, xinhãy sử dụng khuôn mẫu ở dưới để gửi câu hỏi tới chúng tôi.

パスワード再発行 (Password Re-issue)
お問い合わせ (Contact Us)
いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 2,188 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2019-06-04 436 0
Thông báo 2018-11-13 416 0
Thông báo 2018-09-03 2206 0
Thông báo 2018-08-24 632 0
Thông báo 2018-08-21 574 0
Thông báo 2018-08-09 704 1
2182 2019-12-10 7 0
2181 2019-12-10 8 0
2180 2019-12-10 7 0
2179 2019-12-09 17 0
2178 2019-12-09 10 0
2177 2019-12-09 12 0
2176 2019-12-09 10 0
2175 2019-12-09 15 0
2174 2019-12-09 20 0
2173 2019-12-09 10 0
2172 2019-12-09 10 0
2171 2019-12-09 11 0
2170 2019-12-09 11 0
2169 2019-12-05 28 0
2168 2019-12-04 40 0
2167 2019-12-04 22 0
2166 2019-12-04 24 0
2165 2019-12-03 30 0
2164 2019-12-03 31 0
2163 2019-12-03 31 0
2162 2019-12-01 43 0
2161 2019-12-01 39 0
2160 2019-12-01 38 0
2159 2019-11-30 29 0
2158 2019-11-30 25 0
2157 2019-11-30 42 0
2156 2019-11-30 38 0
2155 2019-11-29 44 0
2154 2019-11-29 40 0
2153 2019-11-29 29 0
2152 2019-11-29 45 0
2151 2019-11-29 51 0
2150 2019-11-29 36 0
2149 2019-11-29 42 0
2148 2019-11-27 46 0
2147 2019-11-27 41 0
2146 2019-11-27 39 0
2145 2019-11-27 39 0
2144 2019-11-26 42 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.