Today's Pick Up
2021_daigakuin.jpg
6  0
株式会社大悟発行の留学生のための「2021年大学院一覧」を発行し、全国の日本語学校と韓国現地の日本語学校に配布しました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

XIN HÃY ĐĂNG KÍ CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

作成者 Manager 作成日 作成日18-11-13 15:59 閲覧数1,569回 Comments0件

XIN HÃY ĐĂNG KÍ CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

面向已注册的会员
为了强化个人信息的保护,会员登录时需要重新设置密码。
请点击下面的【ID、密码检索】按钮,进行密码的重设。
Khi có ý kiến, thắc mắc về những điểm bất cập trong quá trình sử dụng hay
về việc cấp lại mật khẩu, xinhãy sử dụng khuôn mẫu ở dưới để gửi câu hỏi tới chúng tôi.

パスワード再発行 (Password Re-issue)
お問い合わせ (Contact Us)
いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,325 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2021-07-27 183 0
Thông báo 2020-08-30 725 0
Thông báo 2020-08-10 1075 0
Thông báo 2020-08-22 906 0
Thông báo 2018-11-13 1570 0
Thông báo 2018-09-03 4061 0
Thông báo 2018-08-24 2165 0
Thông báo 2018-08-21 2045 0
3317 2022-08-17 13 0
3316 2022-08-17 6 0
3315 2022-08-17 13 0
3314 2022-08-17 8 0
3313 2022-08-16 20 0
3312 2022-08-16 20 0
3311 2022-08-16 10 0
3310 2022-08-16 19 0
3309 2022-08-15 15 0
3308 2022-08-15 15 0
3307 2022-08-15 12 0
3306 2022-08-15 27 0
3305 2022-08-09 50 0
3304 2022-08-09 44 0
3303 2022-08-09 43 0
3302 2022-08-05 75 0
3301 2022-08-05 50 0
3300 2022-08-05 38 0
3299 2022-08-05 35 0
3298 2022-08-05 42 0
3297 2022-08-05 25 0
3296 2022-08-05 59 0
3295 2022-08-03 63 0
3294 2022-08-03 19 0
3293 2022-08-03 11 0
3292 2022-08-02 27 0
3291 2022-08-02 42 0
3290 2022-08-02 60 0
3289 2022-08-02 25 0
3288 2022-08-01 20 0
3287 2022-07-29 47 0
3286 2022-07-26 61 0
3285 2022-07-26 36 0
3284 2022-07-26 94 0
3283 2022-07-26 60 0
3282 2022-07-26 58 0
3281 2022-07-26 27 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.