Today's Pick Up
202209cover 400.jpg
0  0
今回の特集は、進学希望者なら、役立つ学校・学科情報をまとめました。 分野別の学校の情報やおすすめする新設学科まで! さらに、大学最新NEWSや小論文対策も! その他にも日本の記念日、日本の自動販売機の世界、 学校情報や留学生の一日なども掲載しています。

Diễn đàn cuộc sống
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

“Cẩm nang hướng dẫn du học & sinh hoạt tại Nhật Bản 2024 dành cho du học sinh Việt Nam” được phát hành

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-04-16 18:24 閲覧数140回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

"Cẩm nang hướng dn du hc& sinh hoạt tại Nht Bn 2024 dành cho sinh viên Vit Nam"đã được phát hành!

 

Trong phiên bn này, chúng tôi gii thiu ch yếu v cuc sng ti Nht, hướng dn du hc ti Nht và thông tin v các trường hc.

 

Trong phn v cuc sng ti Nht, chúng tôi gii thiu các thông tin hu ích như cách s dng phương tin giao thông, tìm kiếm nhà , câu hi thường gp v cuc sng ti Nht và thông tin v vic làm thêm.

 

Na sau có hơn 80 trang ni dung, bao gm các bài phng vn các du hc sinh khóatrước,các trường hc được ưa chung bi sinh viên du hc người Vit Nam, các thông tin v cuc sng du hc và các trường hc, v.v.,

 

Chc chn rng nếu có cun sách này, mi thc mc và lo lng v cuc sng ti Nht sẽ được gii đáp!

 

 

[Đc bit]

 

Đim đc bit v nhng trường được ưa chung bi sinh viên du hc người Vit Nam

 

 

 

 

Mc lc

 

Phn v Cuc sng ti Nht

Phn v Du hc ti Nht

Thông tin v Các trường hc

 

 

 

 

Tham kho EBOOK “Cẩm nang hướng dn du hc& sinh hoạt tại Nht Bn 2024 dành cho sinh viên Vit Nam” ti đây!

 

https://goto-japanschool.jp/ebook/vnGD2024

 

 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 913 bài viết – Trang 1
検索

Diễn đàn cuộc sống 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2022-05-24 2102 0
Thông báo 2019-03-20 2313 0
Thông báo 2018-08-21 2627 0
910 2024-04-19 79 0
2024-04-16 141 0
908 2024-04-10 103 0
907 2024-04-10 91 0
906 2024-04-10 103 0
905 2024-04-10 71 0
904 2024-04-10 78 0
903 2024-04-10 57 0
902 2024-04-10 40 0
901 2024-04-10 49 0
900 2024-04-10 47 0
899 2024-04-09 38 0
898 2024-04-09 45 0
897 2024-04-09 51 0
896 2024-04-09 41 0
895 2024-04-09 42 0
894 2024-04-09 49 0
893 2024-04-09 44 0
892 2024-04-09 43 0
891 2024-04-09 54 0
890 2024-04-09 46 0
889 2024-04-08 61 0
888 2024-02-14 229 0
887 2024-02-07 190 0
886 2023-11-30 375 0
885 2023-11-16 452 0
884 2023-11-10 459 0
883 2023-11-10 433 0
882 2023-11-08 367 0
881 2023-11-08 581 0
880 2023-09-05 282 0
879 2023-08-29 327 0
878 2023-08-24 465 0
877 2023-08-23 367 0
876 2023-08-22 340 0
875 2023-08-22 357 0
874 2023-08-22 373 0
873 2023-08-22 296 0
872 2023-07-19 211 0
871 2023-05-02 233 0
870 2023-05-02 378 0
869 2023-05-02 269 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.