Today's Pick Up
★400--202306chn_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、 日本で暮らす外国人留学生のみなさんの役立つ情報をまとめました。 さらに、日本での最新アルバイト情報! その他にも何十年もロングセラーを続けている日本のお菓子、 日本の防災・防疫なども掲載しています。

Diễn đàn cuộc sống
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

Số lượng du học sinh tìm việc làm tại Nhật Bản cao kỷ lục

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-02-07 17:11 閲覧数70回 Comments0件

2.jpg

 


S lượng Du học sinh đã tìm vic làm ti Nht Bn đang mc cao k lc, khong mt na trong s đó là 

sinh viên tt nghip các trường chuyên ngành !

 

 

 

Vào tháng 12 năm 2023, Cơ quan Dch v Nhp cư đã công b s liu thng kê v tình trng vic làm c

Duhọc sinh ti các công ty Nht Bn vào năm 2020.

 

S người được phép thay đi tư cách lưu trú tDu học」sang「Làm việc」 cao k lđến 33.415 người.

 

Slượngnày gim trong 2 năm liên tiếp do nh hưởng ca đi dch coronavirus, nhưng đã tăng lại sau 3 năm.

Ngoài ra, s lượng phê duyt (t l cho phép) so vi s lượng đơn đăng ký b x lý là 94,5%, cao nht t trước đến nay.

 

Xét theo trình đ hc vn sau cùng, các trường chuyênngành chiếm s lượng sinhviêncao nht vi 16.191 (48,5%) 

và t l này tiếp tc tăng trong nhng năm gn đây.

 

Loi công vic tỷ lệ cao nhấtBiên dch/ Phiên dch vi t l 16,1%, tiếp theo là Công ngh thông tin/ Truyn thông 

vi t l 7,7% và công vic Lp kế hoch (Tiếp th, Nghiên cu) vi t l 7,4%.

 

Ngun: [Cơ quan dch v nhp cư]

V tình hình vic làm ca du hc sinh ti các công ty Nht Bn năm 2020

https://www.moj.go.jp/isa/content/001407655.pdf 

 

 

 

 

Xem thêm về "Kho Tuyển sinh Nhật Bản JOS " tại đây  

https://www.goto-japanschool.jp/
1.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 891 bài viết – Trang 1
検索

Diễn đàn cuộc sống 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2024-02-14 59 0
Thông báo 2024-02-07 71 0
Thông báo 2023-11-08 485 0
Thông báo 2022-05-24 2018 0
Thông báo 2019-03-20 2232 0
Thông báo 2018-08-21 2527 0
885 2023-11-30 263 0
884 2023-11-16 321 0
883 2023-11-10 331 0
882 2023-11-10 382 0
881 2023-11-08 273 0
880 2023-09-05 243 0
879 2023-08-29 285 0
878 2023-08-24 385 0
877 2023-08-23 304 0
876 2023-08-22 296 0
875 2023-08-22 271 0
874 2023-08-22 324 0
873 2023-08-22 238 0
872 2023-07-19 161 0
871 2023-05-02 188 0
870 2023-05-02 339 0
869 2023-05-02 216 0
868 2023-05-02 200 0
867 2023-05-02 194 0
866 2023-05-02 249 0
865 2023-05-02 179 0
864 2023-05-02 182 0
863 2023-05-02 253 0
862 2023-05-02 193 0
861 2023-05-02 159 0
860 2023-05-02 138 0
859 2023-05-02 156 0
858 2023-05-02 276 0
857 2023-05-02 152 0
856 2023-05-02 266 0
855 2023-05-02 141 0
854 2023-05-02 194 0
853 2023-05-02 209 0
852 2023-05-02 143 0
851 2023-05-02 193 0
850 2023-05-02 164 0
849 2022-12-13 668 0
848 2022-11-22 527 0
847 2022-11-22 535 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.