Today's Pick Up
2023大学院一覧.jpg
0  0
留学生を積極的に受け入れている大学院を中心に2023年度入試情報をまとめました。 

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本電子専門学校】 Tại sao lĩnh vực AI và trường thiết kế đồ họa của Nhật Bản được công nhận trên toàn thế giới

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-07-09 15:43 閲覧数49回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

 

Nht Bn là quc gia dn đu thế gii v đi mi công ngh và thiết kế sáng to. Đc bit, AI (trí tu nhân to) và thiết kế đ ha được đánh giá cao nh h thng giáo dc đc đáo và cách tiếp cn sáng to.

 

Nghiên cu AI ca Nht Bn được công nhn trên toàn thế gii nh công ngh tiên tiến và các ví dng dng thc tế, đng thi các trường thiết kế đ ha đào to các nhà thiết kế xut sc vi chương trình ging dy kết hp tính sáng to và công ngh.

 

 

Bài viết này sẽ gii thích chi tiết v cách Nht Bn đt được danh tiếng toàn cu trong nhng lĩnh vc này.

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

➀Nghiên cu và phát trin công ngh tiên tiến

Nht Bn đã đu tư rt nhiu vào nghiên cu công ngh AI và t hào có kh năng công ngh tiên tiến cũng như các ví dng dng thc tế trong nhiu lĩnh vc khác nhau như lái xe t đng, robot và AI y tế.

 

 

➁Hp tác doanh nghip-hc vin và giáo dc thc tế

 

Các trường đi hc và vin nghiên cu Nht Bn hp tác cht chẽ vi các doanh nghip đ cung cp nn giáo dc chú trng thc tin, giúp sinh viên gia nhp lc lượng lao đng ngay sau khi tt nghip.

 

 

➂ Ngun lc nghiên cu và h tr di dào

Chính ph Nht Bn và các công ty tư nhân đang dành ngun lc và h tr khng l cho nghiên cu AI, kích hot hot đng nghiên cu và phát trin cũng như bi dưỡng ngun nhân lc xut sc.

 

 

S hòa hp gia sáng to và công ngh

Giáo dc thiết kế đ ha Nht Bn nhn mnh s kết hp hoàn ho gia ý tưởng sáng to và công ngh tiên tiến, giúp sinh viên hin thc hóa các thiết kế đc đáo.


 

Chương trình ging dytrng tâm vào thc tế

Các trường thiết kế đ ha Nht Bn cung cp chương trình ging dy da trên thc tế cho phép sinh viên đt được các k năng và kinh nghim cn thiết trong lĩnh vc này.

 

 

S công nhn và mng lưới quc tế

Các trường thiết kế đ ha Nht Bn được công nhn toàn cu và mang đến cho sinh viên cơ hi làm vic trên phm vi toàn cu.

 

 

 

 

 

Lĩnh vc AI và các trường thiết kế đ ha ca Nht Bn được đánh giá cao trên toàn thế gii v tính đc đáo và đi mi.

 

 

Da trên danh tiếng này, Cao đng Đin t Nht Bn cung cp nn giáo dc tt nht và mang đến cho sinh viên cơ hi phát trin vi tư cách là chuyên gia toàn cu. Vi cơ s vt cht hin đi, nn giáo dc thc tế và s hp tác sâu rng gia ngành và hc vin, Cao đng Đin t Nht Bn sẽ là la chn tt nht đ biến ước mơ ca bn thành hin thc.

Hãy nhp hc ti Cao đng Đin t Nht Bn và phát trin thành nhân tài có th hot đng như mt người có th đóng vai trò tích cc trên toàn cu.

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

Trường m đc bit dành cho sinh viên quc tế

 

✔ Được t chc vào Th By, ngày 31 tháng 8! (T do ra vào) Tha sc tri nghim lĩnh vc mình yêu thích trong mt ngày

✔ Không ging như nhp hc thopencampus thông thường, bn có th tri nghim nhiu lĩnh vc

✔ Tri nghim ngn hn s dng máy tính, thiết b, phn mm chuyên nghip ti các phòng đào to theo tng lĩnh vc

✔ Tương tác vi giáo viên và hc sinh quc tế khóa trước đ cm nhn v không khí ca trường và hình nh sau khi nhp hc. 

✔ Mi thc mc có th được gii đáp thông qua tư vn cá nhân vi đi ngũ nhân viên chuyên nghip ca chúng tôi.

*S kin được min phí sàng lc tuyn sinh (20.000 yên)

 

https://www.jec.ac.jp/event/foreign_special_school/

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

Open Campus và nhp hc th

 

✔Bn có th hc th trong na ngày!

✔ Tn dng ti đa máy tính, thiết b, phn mm chuyên nghip

✔ Hiu chi tiết v khoa, chng hn như bu không khí ca trường, cách tiến hành các lp hc và cách hc các k năng chuyên môn.

✔Mi thc mc có th được gii quyết ngay ti ch thông qua tư vn riêng vi giáo viên và nhân viên chuyên môn ti phòng tư vn tuyn sinh.

 

https://www.jec.ac.jp/event/oc/ 

 

 

 

 

5.jpg

 

 

 

 

 

Bui gii thiu trường hc trc tuyến

 

✔ S kin xem video gii hn bui thông tin trường hc trc tuyến

✔ Gii thích chi tiết v trường, phương thc tuyn sinh, khoa bng các video d hiu

✔ Lý tưởng cho "nhng người mun d dàng tìm hiu v ni dung ngành, trường hc và lp hc"

✔ Dành cho nhng người không th tham d s kin đến trường

 

https://www.jec.ac.jp/event/online/ 

 

 

 

 

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

 

 

 

 

 

thumb-2048835280_mC29ZzHw_368c5ed53edb8b063cdc52d3bf267c21a16256a3_240x320.png


日本電子専門学校

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2041 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 41 0
2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 57 0
3999 2024-07-09 32 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 86 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.