Today's Pick Up
留学生のための専門学校一覧[2023年度]-1-400.jpg
0  0
全40校の学校概要、入試情報や奨学金情報等の学校情報が掲載されています。特集記事では職業別の資格・検定の取得についてご確認ください。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】 Sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật thị giác giành giải thưởng lớn trong Cuộc thi áp phích “Ngày của biển” năm 2024

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-07-09 14:40 閲覧数32回 Comments0件

1.jpg

 


 

2.jpg

 

Tác phm đt gii thưởng ln ln này

 

 


 

Trong cuc thi áp phích "Ngày ca Bin" năm 2024 vào Ngày l quc gia "Ngày ca bin" Ban liên lc các t chc liên quan đến hàng hi tài tr (Ban thư ký: Hip hi quan h công chúng Nippon Kaiji, sau đây gi là y ban liên lc), Khoa Văn hóa Ngh thut ca trường đi hc chúng tôi chuyên ngành Ngh thut Th giác đã giành được gii thưởng. Tác phm ca Moina Yoshioka (chuyên gia VA) đã giành được gii thưởng ln trên tng s 1.590 tác phm d thi.   

 

 

y ban Liên lc, nơi t chc cuc thi áp phích Ngày ca Bin ln th 8 năm nay, đã tuyên b rng Ngày ca Bin là ngày đ bày t lòng biếơn đi vi nhng phước lành ca bin c và cu nguyn cho s thnh vượng ca Nht Bn, quc gia vi bin c bao quanh, t lâu đã có mi liên kết sâu sc vi bin c, t vic tiếp nhn văn hóa t các nước ngoài, vn chuyn người và hàng hóa, đến đi sng và hot đng công nghip ca con người, và gn đây hơn, bin c đã tr thành mt ngun tài nguyên quan trng cho các hot đng phát trin bin c và các môn th thao dưới nước, và nó cũng được quan tâm sâu sc t quan đim bo v môi trường Trái đt. Trong bi cnh đó, đ gii thiu "Ngày ca Bin" thông qua Poster và đ truyn ti rng rãi s quan trng ca bin c và ngành công nghip Hàng hi, chúng tôi đã tiến hành Cuc thi thiết kế Poster "Ngày ca Bin".

 

 

Ln này, cô Yoshioka đã chn đ tài "Nhng điu đã kết ni cuc sng và tương lai ca chúng ta" và đã sn xut tác phm dưới s nhn thc rõ ràng v "nhng tác phm nào thu hút ánh nhìn ca các giám kho". Cô đã cn thn nghiên cu các tác phm đot gii trong quá kh đ tránh sn xut các poster tương t. T nghiên cu đó, cô quyết đnh s dng cnh bin vào ban đêm làm ch đ cho tác phm ca mình, bi vì nhiu tác phm trước đó thường s dng cnh bin ban ngày. Trong tác phm ca mình, cô đt tàu cá, mang đến cho bàn ăn ca chúng ta cá tươi ngon,  trung tâm, và vẽ các loài sinh vt bin di cư trên không trung, nhm tôn vinh nhng li ích và s thnh vượng t bin c, th hin tình cm được gn kết trong Ngày ca Bin.

 

 

 


3.jpg

 

 

 

 

Bình lunca người chiến thng

Moina Yoshioka, năm th 4 chuyên ngành ngh thut th giác (VA)

 

 

Tôi chưa bao gi nhn được gii thưởng ln như vy trong đi nên tôi thc s hnh phúc. Ngoài ra, trong cuc phng vn sau khi nhn gii, tôi rt n tượng khi bc vẽ nh v mt sinh vt c đi được mt phóng viên đón nhn rt nng nhit. Tôi rt xúc đng khi có người xem xét chi tiết tác phm ca tôi và tôi rt vui vì đã làm hết sc mình. T gi tr đi, tôi sẽ chăm ch hot đng sáng to và t tin hơn vào bn thân.

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

 

▷ Chuyên ngành Ngh thut th giác - Khoa Văn hóa Ngh thut

 

Trong năm đu tiên, sinh viên được tri nghim hc tp trong nhiu lĩnh vc liên quan đến ngh thut th giác, bao gm m thut, th công, dt may, thiết kế và truyn thông video. Da vào đó, bn có th chn hướng đi mà mình mun và đi xa hơn là sn xut các tác phm ngh thut. Trong khi hc các phương pháp qun lý ngh thut vượt xa điu đó, bn có th vượt ra ngoài ranh gii ca lĩnh vc ngh thut truyn thng, t mô hình th công đến ngh thut truyn thông, hơn na, chúng tôi đang phát trin nn giáo dc cho phép hc sinh hc các k năng công ngh thông tin mt cách toàn din. Chúng tôi mong mun phát huy cá tính và tim năng ca mi hc sinh và m đường cho các em tr thành ngh sĩ chuyên nghip.

 

 

 

 

 

5.jpg

 

 

 

 

Đi hc oberlin đã tri qua nhng thay đi mi

 

- Năm 2023: To ra Nhóm Môn hc Khám phá Giáo dc.

- Năm 2024: Bt đu mt hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Qun lý Kinh doanh.

- D kiến năm 2025: Sẽ khi đu hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Văn hóa Ngh thut.

 

 

Nhóm hthut

 

 - Nhóm Ngh thut T do

 

- Nhóm Giao tiếp Toàn cu

 

 - Nhóm Qun lý Kinh doanh

 

- Nhóm Sc khe và Phúc li

 

- Nhóm Văn hóa và Ngh thut

 

- Nhóm Nghiên cu Giáo dc

 

 

 

Không tuyn sinh chuyên ngành Qun lý Hàng không và Hàng không vn ti cũng như chuyên ngành Giáo dc Mm non ca Nhóm Sc khe và Phúc li.

 

 

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây 


thumb-2048835280_ZKTC1o0H_f4d82dee9ae1ceddfc0374c7729ee8112e3af2cf_240x320.jpg

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 43 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
2024-07-09 33 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 87 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.