Today's Pick Up
ベトナムガイドブック.jpg
0  0
留学生活での疑問や学校情報等、全159ページで盛りだくさんの内容になっています。この1冊があれば、日本の生活での疑問や不安が解消すること間違いなし!

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ヒコ・みづのジュエリーカレッジ】 Tại sao trường thiết kế thời trang Nhật Bản được công nhận trên toàn thế giới

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-07-09 14:01 閲覧数57回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Được biết đến trên toàn thế gii như mt trung tâm thi trang, Nht Bn là nơi có nhiu trường chuyên thiết kế và sn xut trang sc, giày dép, túi xách, đng h, v.v.

 

Nhng ngôi trường này được đánh giá cao trên toàn thế gii và đã đào to ra nhiu nhà thiết kế ni tiếng.

 

 

Ln này, hãy cùng khám phá lý do ti sao các trường thiết kế thi trang ca Nht Bn được công nhn trên toàn thế gii và đc đim nn giáo dc ca h.

 

 

 

 


2.jpg

 

 

 

 

 

➀Giáo dc k thut nâng cao

 

Các trường thiết kế Nht Bn cung cp cho sinh viên nn giáo dc k thut tiên tiến. Chúng tôi cung cp hướng dn k lưỡng v các k thut chuyên bit cn thiết trong tng lĩnh vc, bao gm sn xut đ trang sc, thiết kế giày, sn xut túi xách và sn xut đng h. Ví d, trong sn xut đ trang sc, bn sẽ hc các k thut khc kim loi chi tiết và k thut đính đá quý, còn trong thiết kế giày, bn sẽ hc mi th, t hiu cu trúc ca giày đến k thut sn xut. Điu này cho phép sinh viên có được nhng k năng hu ích ngay lp tc ti các cơ s sn xut thc tế.

 

 

 

➁Giáo dc thiết kế sáng to

 

Các trường thiết kế không ch nhn mnh đến giáo dc k thut mà còn c giáo dc thiết kế sáng to. Hc sinh có cơ hi suy nghĩ và thc s to ra các thiết kế vi tư duy t do đ có th phát huy ti đa kh năng sáng to ca mình. Điu này to điu kin cho s phát trin tài năng cá nhân và to ra nhng tác phm đc đáo và hp dn.

 

 

 

➂S kết hp gia văn hóa và truyn thng Nht Bn

 

Các trường thiết kế Nht Bn cung cp nn giáo dc coi trng văn hóa và truyn thng Nht Bn và tích hp nó vào thiết kế hin đi. Ví d, các thiết kế đc đáo dành riêng cho Nht Bn đã ra đi, chng hn như thiết kế đ trang sc kết hp qun áo Nht Bn và k thut th công truyn thng cũng như sn xut túi xách bng giy washi và tre. Điu này cho phép sinh viên to ra nhng tác phm không ch được chp nhn trên toàn thế gii mà còn truyn ti được sc hp dn ca Nht Bn.

 

 

 

Giáo trình thc hành

 

Các trường thiết kế Nht Bn nhn mnh vào chương trình ging dy thc tế. Thông qua thc tp và d án ti cơ s sn xut thc tế, sinh viên có được nhng k năng và kiến thc cn thiết trong lĩnh vc này. Bn cũng sẽ có nhiu cơ hi tiếp xúc và nhn được s hướng dn t các chuyên gia trong ngành, giúp bn có được kinh nghim thc tế giúp bn ngay lp tc làm vic trong lĩnh vc này.

 

 

 

Môi trường giáo dc quc tế

 

Các trường thiết kế Nht Bn thu hút sinh viên t khp nơi trên thế gii và cung cp mt môi trường giáo dc quc tế. Điu này cho phép sinh viên được tiếp xúc vi các nn văn hóa và giá tr đa dng và có được tm nhìn toàn cu. Chúng tôi cũng tích cc tham gia các cuc thi và trin lãm quc tế, mang đến nhiu cơ hi chia s tác phm ca bn vi thế gii.

 

 

 

 

 

 

Các trường trang sc, giày, túi xách và đng h ca Nht Bn đào to ra nhng nhà thiết kế đng cp thế gii thông qua giáo dc k thut tiên tiến, giáo dc thiết kế sáng to, s kết hp gia văn hóa và truyn thng Nht Bn, chương trình ging dy thc tế và môi trường giáo dc quc tế. Nh h thng giáo dc này, các trường thiết kế Nht Bn được công nhn trên toàn thế gii và có rt nhiu sinh viên mong mun được du hc Nht Bn. Nếu bn có nim đam mê thiết kế, ti sao không biến ước mơ ca mình thành hin thc ti mt trường thiết kế Nht Bn?

 

Tôi đc bit gii thiu trường Cao đng Trang sc Hiko Mizuno. Trường cung cp nn giáo dc kết hp gia truyn thng và đi mi trong lĩnh vc thiết kế trang sc, mang đến môi trường hoàn ho cho sinh viên tr thành nhà thiết kế được quc tế công nhn. Hc ti Cao đng Trang sc Hiko Mizuno và biến ước mơ tr thành nhà thiết kế ni tiếng thế gii ca bn thành hin thc.

 

 

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

▷ Đăng ký tham gia tri nghim hc và bui gii thiu trường hc

Chào đón s tham gia ca ph huynh và bn bè ca bn!

 

https://www.hikohiko.jp/opencampus

 

 

 

 

 

4.jpg

 

 

5.jpg

 

 

6.jpg

 

 

 

 

 

▷Trường cao đng trang sc Hiko Mizuno

 

 

Ti Cao đng Trang sc Hiko Mizuno, có đi ngũ ging viên là nhng nhà thiết kế phát trin thương hiu riêng, các ngh nhân được trao danh hiu "Quc bo Nhân loi" trong ngh thut th công, và các ngh sĩ hot đng trên phm vi toàn cu, đu có kinh nghim và k năng cao. H là nhng người h tr sinh viên như nhng người tin bi gn gũi và đang hot đng thc tế.

 

 

 

 

7.jpg

 

 

 

 

Hc bng

 

H thng hc bng sinh viên quc tế (sinh viên quc tế đã vượt qua khóa hc chuyên ngành)

Hc bng tr giá 300,000 yên, được tr thành hai đt vào tháng 4 và tháng 10 ca năm đu, mi đt là 150,000 yên.

 

H thng hc bngĐc bit sinh viên quc tế (sinh viên quc tế đã vượt qua khóa hc chuyên ngành)

Hc bng tr giá 400,000 yên, gim 400,000 yên cho hc phí (ti đa 3 năm).

 

 

 

 

 

 

thumb-3660269449_TKJsV6jo_906b4ef471cfa0949fb07f17ee6357cd0d2d1ed5_240x320.png

 


ヒコみづのジュエリーカレッジ

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2041 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 41 0
4001 2024-07-09 49 0
4000 2024-07-09 57 0
3999 2024-07-09 32 0
2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 86 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.